Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3950z ostatnich 7 dni
16856z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: PBW przyłączenia do sieci dystrybucyjnej budynku wielorodzinnego

Przedmiot:

PBW przyłączenia do sieci dystrybucyjnej budynku wielorodzinnego

Data zamieszczenia: 2020-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna
al. Marsz. J. Piłsudskiego 51
26-110 Skarżysko-Kamienna
powiat: skarżyski
tel. (41) 252 68 99, fax (41) 252 63 15
iwona.sieczka@pgedystrybucja.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Skarżysko-Kamienna
Wadium: Nie dotyczy.
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-02-04 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
NA
,,Zad 1. PBW przyłączenia do sieci dystrybucyjnej budynku wielorodzinnego na działce nr 4438 w Grójcu - RE Grójec Zad 2. PBW przyłączenia do sieci dystrybucyjnej ujęć wody na działkach nr: 628, 642/1,644/1 w miejscowości Łęgonice gm. Nowe Miasto - RE Grójec Zad 3. PBW przyłączenia do sieci dystrybucyjnej budynku mieszkalnego na działce nr 15/12 i domku letniskowego na działce nr 15/18 w miejscowości Michrów gm. Pniewy - RE Grójec" Kategoria zakupowa wg. BKW: Nr 3. Usługi projektowe w zakresie sieci elektroenergetycznych SN
3. PRZEDMIOT ZAKUPU
3.1. Przedmiotem zakupu jest wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z umową o prace projektowe dla zadania pt.: Zad 1. PBW przyłączenia do sieci dystrybucyjnej budynku wielorodzinnego na działce nr 4438 w Grójcu - RE Grójec Zad 2. PBW przyłączenia do sieci dystrybucyjnej ujęć wody na działkach nr: 628, 642/1,644/1 w miejscowości Łęgonice gm. Nowe Miasto - RE Grójec Zad 3. PBW przyłączenia do sieci dystrybucyjnej budynku mieszkalnego na działce nr 15/12 i domku letniskowego na działce nr 15/18 w miejscowości Michrów gm. Pniewy - RE Grójec
Kategoria zakupowa według BKW: Nr 3. Usługi projektowe w zakresie sieci elektroenergetycznych SN
Zamawiający dopuszcza składanie ofert w niniejszym postępowaniu według w/w kategorii, wyłącznie przez Wykonawców zarejestrowanych w BKW w tej kategorii. Wykonawca nie zarejestrowany w BKW może złożyć ofertę, w kategorii wskazanej w Instrukcji wraz ze złożeniem wniosku o rejestrację w BKW (wniosek z datą tą samą co oferta).
3.2. Obowiązki Wykonawcy przed złożeniem oferty:
1/. Zapoznanie się z danymi wyjściowymi do projektowania/warunkami przyłączenia do sieci, stanowiącymi Załącznik nr 1.6,
2/. Zapoznanie się z planowaną lokalizacją sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania (tereny zamknięte, kategoria dróg, administracja - gminy, starostwa itp.).
3/. Zapoznanie się z warunkami i wymaganiami ofertowymi i treścią projektu umowy o prace projektowe,
4/. Zapoznanie się z wymaganą przez PGE Dystrybucja S.A. zawartością dokumentacji projektowej określoną w Załączniku nr 1.1.
5/. Uwzględnienie ww. warunków w ofercie.
PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitał zakładowy: 9 729 424 160 zł w pełni opłacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
2 z 3

Dokument nr: 29/OSK/IS/2020

Otwarcie ofert: MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT (NIEJAWNE)
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Departament Logistyki (Budynek magazynu Głównego), ul. Szydłowiecka 26a - świetlica 2020-02-04 o godz. 09.00 Otwarcie ofert jest niejawne.

Specyfikacja:
SIWZ do uzyskania w PGE Dystrybucja S.A. Skarżysko-Kamienna ul. Szydłowiecka 26a, Departament Logistyki budynek Magazynu Głównego w pok. nr 12 oraz do pobrania na stronie internetowej https://pgedystrybucja.pl/przetargi

Składanie ofert:
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Departament Logistyki, ul. Szydłowiecka 26 - pokój nr 213 -sekretariat na II piętrze do dnia 2020-02-04 do godz. 0800.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN REALIZACJI ZAKUPU
Terminy realizacji niniejszego zamówienia zostały wskazane w załączniku nr 3 do SIWZ (wzór umowy).

Wymagania:
INFORMACJE O WARUNKACH WYMAGANYCH OD WYKONAWCY
Informacje o warunkach udziału w postępowaniu o udzieleniu zakupu oraz informację o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zakupu zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
14. INNE
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert niniejszym postępowaniu według kategorii i zasadach wskazanych w pkt. 5.1 SIWZ.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty za pomocą aukcji elektronicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji ceny, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na sfinansowanie przedmiotu zakupu Komisja Przetargowa w celu wyboru Najkorzystniejszej Oferty może przeprowadzić negocjacje ceny z Wykonawcą, który złożył Najkorzystniejszą Ofertę zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 6.3.5.21 Procedury.
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORCY PGE Dystrybucja S.A.
PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitał zakładowy: 9 729 424 160 zł w pełni opłacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
3 z 3
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomości lub którymkolwiek z jej załączników) stanowią Tajemnicę przedsiębiorcy PGE Dystrybucja S.A. Jeżeli nie są Państwo upoważnieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniałej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usunięcie z Państwa nośników/zasobów).

Uwagi:
KRYTERIA OCENY OFERT
Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie poniższego kryterium:
Cena ofertowa brutto - waga 100%
kryteria oceny ofert zgodnie z zapisami pkt. 12 SIWZ.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą wynosi 45 dni i jego bieg rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

Kontakt:
OSOBA UPRAWNIONA DO UDZIELENIA INFORMACJI
Iwona Sieczka - tel. (41) 25 26 508, e-mail: iwona.sieczka@pgedystrybucja.pl .
od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400.
Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz postępowania zakupowego będą umieszczane na stronie internetowej https://pgedystrybucja.pl/przetargi

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.