Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
774z dziś
4710z ostatnich 7 dni
17699z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż wyposażenia w pomieszczeniach biurowych

Przedmiot:

Dostawa i montaż wyposażenia w pomieszczeniach biurowych

Data zamieszczenia: 2020-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
ul. Dąbrowskiego 30
35-036 Rzeszów
powiat: Rzeszów
Tel.: +48 178582194, Faks: +48 178582193
zamowienia-publiczne@rz.policja.gov.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: w uwagach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-02-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i montaż wyposażenia w pomieszczeniach biurowych siedziby Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie

Numer referencyjny: ZP/1/2020
II.1.2)Główny kod CPV
39121100
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia w pomieszczeniach biurowych siedziby Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 1 - Dostawa i montaż mebli biurowych standardowych oraz zabudowy meblowej na wymiar w pomieszczeniach biurowych siedziby Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39121200
39130000
39156000
39143000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli biurowych standardowych oraz zabudowy meblowej na wymiar w pomieszczeniach biurowych siedziby Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1A do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 1.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 2 - Dostawa i montaż krzeseł, foteli biurowych oraz pozostałych mebli tapicerowanych w pomieszczeniach biurowych siedziby Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39111100
39112000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż krzeseł, foteli biurowych oraz pozostałych mebli tapicerowanych w pomieszczeniach biurowych siedziby Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1B do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 2.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 3 - Dostawa i montaż wyposażenia metalowego w pomieszczeniach biurowych siedziby Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44421000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia metalowego w pomieszczeniach biurowych siedziby Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1C do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 3.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 4 - Dostawa i montaż rolet i żaluzji w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39515410
39515440
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż rolet i żaluzji w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1D do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 4.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 5 - Dostawa i montaż depozytora na broń w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44421721
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż depozytora na broń w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1E do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 5.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 6 - Dostawa i montaż tabliczek przydrzwiowych, piktogramów oraz tablicy informacyjnej w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
19520000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż tabliczek przydrzwiowych, piktogramów oraz tablicy informacyjnej w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1F do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 6.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 39121100

Dokument nr: 023216-2020, ZP/1/2020

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 24/02/2020
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w Sekcji Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów, POLSKA, budynek C, pokój nr 18, o godz. 11:15 za pośrednictwem platformy.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.podkarpacka.policja.gov.pl

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/02/2020

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: zadanie 1 - 1 800 PLN, zadanie 2 - 900 PLN, zadanie 3 - 1 400 PLN, zadanie 4 - 700 PLN, zadanie 5 - 1 800 PLN, zadanie 6 - 160 PLN.

Kontakt:
Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
ul. Dąbrowskiego 30
Rzeszów
Kod NUTS: PL82
35-036
Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Data-Dec, Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych, Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów, budynek C, pokój nr 18
E-mail: zamowienia-publiczne@rz.policja.gov.pl
Tel.: +48 178582194
Faks: +48 178582193

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.