Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3950z ostatnich 7 dni
16856z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonania prac remontowych ogólnobudowlanych, instalacyjnych oraz zagospodarowania otoczenia

Przedmiot:

Wykonania prac remontowych ogólnobudowlanych, instalacyjnych oraz zagospodarowania otoczenia

Data zamieszczenia: 2020-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Częstochowie
Al. Pokoju 44
42-202 Częstochowa
powiat: Częstochowa
tel: 795 421 674, tel. 735 209 182
robert.lecinski@rfgsa.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Częstochowa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-02-12 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty w zakresie realizacji zadania,
w formie umowy ryczałtowej, zmierzającego do wykonania prac remontowych
ogólnobudowlanych, instalacyjnych oraz zagospodarowania otoczenia. Przedmiotowy
budynek położony jest na działce 1401, obręb Jastrząb, gm. Poraj, numer ewidencyjny -
2240904_2.0005.1422_BUD, nr inwentarzowy T10701 - zaplecze dla basenu
kąpielowego/garaż. Oferent ma obowiązek zapoznać się ze stanem obiektu.
Zakres prac budowlanych będzie obejmował:
o Wykonanie prac budowlanych zgodnie z przedmiarem stanowiącym
załącznik do wniosku oraz następującymi wytycznymi:
? wymiana dwóch par drzwi garażowych wraz z nadprożami,
? odbicie skorodowanych tynków wewnętrznych (około 30%
powierzchni), zaprawki, ponowne malowanie wewnątrz,
? oczyszczenie i ponowne pomalowanie drzwi stalowych,
? wykonanie wyprawy elewacji - w dowolnej technologii, po
uprzednim skuciu istniejących tynków,
? wykonanie/sprawdzenie obróbek blacharskich,
? czyszczenie i sprawdzenie szczelności pokrycia dachowego,
ewentualna konserwacja/naprawa wraz z wymianą orynnowania,
? naprawa podjazdów do stanowisk garażowych (wypełnienie
uszczerbków, bez konieczności ponownego szalowania i zbrojenia )
oraz zagospodarowanie pozyskanego w trakcie prac gruzu na
utwardzenie fragmentu terenu oddalonego o ok. 10 metrów od
budynku,
? remont instalacji elektrycznej obiektu, poprawa jej użyteczności,
instalacja szafy zasilającej, remont przewodu zasilającego:
o instalacja czterech punktów świetlnych na każdej z elewacji,
o instalacja 3 punktów świetlnych wewnątrz budynku oraz 3
gniazd podwójnych, natynkowych, po jednym w każdym z
trzech pomieszczeń,
o dopuszcza się użycie wyłącznie źródeł światła typu LED, na
zewnątrz - hermetycznych oraz odpowiadających mocy
tradycyjnego źródła 100W, wewnątrz odpowiadających mocy
tradycyjnego źródła 50W
o zapewnienie odbioru remontu instalacji przez
wykwalifikowanego elektryka.
o Zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku prac (zdemontowane
drzwi, rynny, rury spustowe, złom, itp.).
o W wycenie należy uwzględnić wszelkie koszty materiałów itp.
o Użyte materiały będą podlegać akceptacji przez RFG S.A.

Dokument nr: DIiN.21.1.2020

Otwarcie ofert: Wyłonienie wykonawcy do 17 lutego 2020 roku.

Składanie ofert:
Termin składania ofert upływa w dniu 12 lutego 2020 roku, o godzinie 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
Podpisanie umowy do 19 lutego 2020 roku.
Termin wykonania przedmiotu umowy - 30 kwietnia 2020 roku.

Wymagania:
Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona
pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez
oferenta. Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. zastrzega, że przyjęcie oferty nastąpi
wyłącznie poprzez wyraźne oświadczenie o przyjęciu oferty (w formie pisemnej, fax lub
e-mail). Każdy oferent we własnym zakresie ponosi koszty sporządzenia oferty.
Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. zastrzega sobie prawo zakończenia
postępowania bez wyboru oferty w każdym czasie, bez podania przyczyny, o czym
poinformuje oferenta. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera
bądź doręczona osobiście lub też może zostać przesłana faxem lub za pośrednictwem
poczty e-mail: robert.lecinski@rfgsa.pl
Wybór najkorzystniejszej ofert nastąpi w oparciu o kryterium ceny
1. Cena 100 %

Kontakt:
Osoby do kontaktu:
Robert Leciński, tel: 795 421 674
Robert Tasarz, tel. 735 209 182

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.