Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3950z ostatnich 7 dni
16856z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbiórka budynku administracyjnego

Przedmiot:

Rozbiórka budynku administracyjnego

Data zamieszczenia: 2020-01-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
ul. Marymoncka 34
00-968 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. +22 834 04 31
aleksandra.bojarska@awf.edu.pl
https://awf.ezamawiajacy.pl/pn/awf/demand/notice/public/11210/details
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-01-29 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozbiórka budynku administracyjnego, usytuowanego na terenie AWF Warszawa, przy ul. Marymonckiej 34 w Warszawie.
2. Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka budynku administracyjnego, usytuowanego na terenie AWF Warszawa, przy ul. Marymonckiej 34 w Warszawie. Szczegółowy zakres wykonania rozbiórki został określony w załączonym projekcie.
Wykonawca w swojej ofercie powinien uwzględnić uporządkowanie i wyrównanie terenu.
Zakres rozbiórki obejmuje:
? Zabezpieczenie terenu;
? Montaż tablic ostrzegawczych;
? Demontaż instalacji sanitarnych i elektrycznych;
? Demontaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych;
? Rozebranie pokrycia dachowego i obróbek dekarskich
? Rozebranie konstrukcji dachowej
? Demontaż drzwi wejściowych do budynku;
? Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej;
? Rozebranie ścian;
? Wywóz gruzu i złomu wraz z utylizacją (Wykonawca winien pokazać odpowiednie dokumenty, że materiał z rozbiórki został zutylizowany);
? Wyrównanie terenu.

Dokument nr: 5/SU/2020

Otwarcie ofert: Wyniki wyboru oferty zostaną ogłoszone na stronie Zamawiającego www.awf.edu.pl

Składanie ofert:
8. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę sporządzoną w języku polskim w formie pisemnej należy złożyć do dnia
29.01.2020 r do godz 11:00 w Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych AWF
Warszawa ul. Marymoncka 34 lub mailem: aleksandra.bojarska@awf.edu.pl,

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia: 10.07.2020- 10.09.2020

Wymagania:
4. Wizja lokalna
Zamawiający przewiduje odbycie wizji lokalnej po uprzednim zgłoszeniu chęci uczestnictwa
? Wykonawcy zamierzający uczestniczyć w wizji lokalnej przesyłają do Zamawiającego pismo (mailowo) z prośbą o wyznaczenie terminu na adres e-mail wskazany w pkt 7 zapytania.
? Wykonawcy zamierzający uczestniczyć w wizji lokalnej, prześlą do Zamawiającego wykaz osób, uczestniczących w wizji lokalnej na adres e-mail wskazany w pkt 7 zapytania.
5. Istotne warunki zamówienia:
Płatność przelewem, 21 dni od wystawienia faktury, po obustronnym podpisaniu protokołu odbioru.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wykonawca składając ofertę, oświadcza, że
1. posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, umiejętności oraz doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia;
2. posiada odpowiednie zaplecze techniczne umożliwiające zrealizowanie usługi.
3. Pracownicy muszą posiadać badania wysokościowe powyżej 3 m.
Wykonawca do oferty musi załączyć:
? Wypełniony i podpisany Formularz "OFERTA"
? Wypełniony i podpisany załącznik nr 2
? Wykonawca winien dołączyć do oferty przynajmniej dwie realizacje robót o podobnym zakresie za kwotę nie mniejszą niż 100 000 netto PLN
6. Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
- cena 100%
CENA - 100%
Ocena kryterium cena na postawie wzoru:
cena oferowana minimalna brutto
cena = ---------------------------------------------------- x 100 pkt x 100%
cena badanej oferty brutto
Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto za wykonanie całości zamówienia podaną w Formularzu Oferty (załącznik nr 1)
Cena musi zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia a w szczególności sprzęt niezbędny do realizacji zadania.
Cena musi być wyrażona w złotych polskich.
Cena jednostkowa oraz cena oferty, winny być liczone do trzech miejsc po przecinku.
ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ODWOŁANIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO BEZ PODANIA PRZYCZYNY
? Wszelkie informacje dot. niniejszego zapytania, odpowiedzi na pytania, informacje o wyborze oferty będę publikowane na stronie internetowej Zamawiającego.
Zamawiający, nie udziela telefonicznych informacji związanych z prowadzonym postępowaniem
Zamawiający, nie udziela telefonicznych informacji związanych z prowadzonym zapytaniem
Zamawiający w każdej chwili może anulować zapytanie.

Kontakt:
7. Osoba wyznaczona do kontaktu z Wykonawcą:
? Aleksandra Bojarska mail: aleksandra.bojarska@awf.edu.pl
? Zamawiający uprzejmie prosi o dodatkowe wysyłanie zapytań w wersji edytowalnej na adres: aleksandra.bojarska@awf.edu.pl,

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.