Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
130z dziś
3144z ostatnich 7 dni
16054z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Podłączenie instalacji centralnego ogrzewania, wymiana wewnętrznej instalacji gazowej,...

Przedmiot:

Podłączenie instalacji centralnego ogrzewania, wymiana wewnętrznej instalacji gazowej, wymiana poziomów zimnej wody wraz z doposażeniem w instalację ciepłej wody użytkowej

Data zamieszczenia: 2020-01-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,NIEDŹWIADEK"
ul. 1 Maja 5 lok. 1
02-495 Warszawa
powiat: Warszawa
tel./ fax. (22) 662-63-16
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 30 000,- zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-02-18 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁASZA ROZPOCZĘCIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO w trybie przetargu nieograniczonego nr 1/2020 na: - podłączenie instalacji centralnego ogrzewania z istniejących podrozdzielni do nowych węzłów cieplnych zgodnie z projektem w budynkach 1 Maja 5,1 Maja 6, Adamieckiego 2, Adamieckiego 4, Adamieckiego 6, Adamieckiego 8, Adamieckiego 10, Adamieckiego 12, Adamieckiego 14, Adamieckiego 16, Konińska 1, Konińska 3, Konińska 5, Konińska 7, Konińska 9, Konińska 11, Konińska 13, Konińska 15;
- wymianę wewnętrznej instalacji gazowej, doposażenie w instalację ciepłej wody użytkowej i wymianę
pionów i poziomów zimnej wody zgodnie z istniejącym projektem w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Adamieckiego 6, Konińska 9;
- wymianę poziomów zimnej wody wraz z doposażeniem w instalację ciepłej wody użytkowej zgodnie z
projektem w budynku Konińska 13;
- wymianę pionów i poziomów zimnej wody wraz z doposażeniem w instalację ciepłej wody użytkowej
zgodnie z projektem w budynkach 1 Maja 5, 1 Maja 6, Adamieckiego 2, Adamieckiego 4, Adamieckiego 8, Adamieckiego 10, Adamieckiego 12, Adamieckiego 14, Adamieckiego 16, Konińska 1, Konińska 3, Konińska 5, Konińska 7, Konińska 11, Konińska 13, Konińska 15,
Budynki należą do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Niedźwiadek" w Warszawie.

Dokument nr: 1/2020

Otwarcie ofert: Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 19.02.2020 r. o godz. 11.30 w Biurze Spółdzielni (osoby,
które złożyły ofertę przetargową mogą być obecne przy otwieraniu kopert).

Specyfikacja:
Formularz Specyfikacji przetargowej zawierający szczegółowe informacje jest dostępny w siedzibie organizatora przetargu: Warszawa ul. 1 Maja 5 lok. 1, po okazaniu dowodu wpłaty kwoty w wysokości 200,-zł. tytułem zakupu Specyfikacji zamówienia na konto:
PKO BP 70 1020 1055 0000 9102 0016 9086 (Uwaga: w biurze Spółdzielni nie ma kasy)
Materiały przetargowe nie podlegają zwrotowi.

Składanie ofert:
Termin składania ofert do dnia 18.02.2020 r. do godz. 11.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,NIEDŹWIADEK" ul. 1 Maja 5 lok. 1, 02-495 Warszawa.

Wymagania:
Wadium w wysokości 30 000,- zł (słownie: trzydzieści tysięcy zł) należy wnieść na konto: PKO BP 70 1020 1055 0000 9102 0016 9086
Organizator przetargu wykluczy z postępowania przetargowego Oferenta, który nie dołączy do oferty
wymaganych dokumentów.
Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w ciągu 20 dni roboczych od dnia komisyjnego otwarcia ofert. Oferent
jest związany ofertą przez okres 30 (trzydziestu) dni licząc od daty złożenia oferty.
Warunki dotyczące sposobu złożenia oferty oraz unieważnienia przetargu określa ,,Regulamin udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi wykonywane na rzecz S.M. ,,Niedźwiadek" .
Dodatkowe informacje przetargowe:
1. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyn oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
2. Spółdzielnia odrzuci oferty niekompletne lub nie odpowiadające kryteriom określonym w Specyfikacji.
3. Z tytułu przygotowania ofert Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie przeciw Spółdzielni.
4. Dokumenty przetargowe dostarczone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, którą Oferent opisuje swoją nazwą oraz tytułem postępowania, którego dotyczy.
6. Postępowanie przetargowe przeprowadzane jest na zasadach i warunkach określonych w ,,Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi wykonywane na rzecz SM ,,Niedźwiadek" .

Kontakt:
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest p. Marek Michalik tel. 793 917 299

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.