Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2877z ostatnich 7 dni
14302z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa podwójnego modułu mocy

Przedmiot:

Dostawa podwójnego modułu mocy

Data zamieszczenia: 2020-02-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dostawa podwójnego modułu mocy Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
powiat: Gdańsk
+48 58 347 10 58, 347 17 75 faks +48 58 347 18 02
zamowienia.weia@pg.edu.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-02-21 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Dostawę podwójnego modułu mocy" dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.
II. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest ,,Dostawa podwójnego modułu mocy", zgodnie z opisem szczegółowym zawartym w załączniku nr 3 do zamówienia.

Dokument nr: ZZ/33/014/2020

Składanie ofert:
2. Ofertę należy przesłać na załączonym druku ,,OFERTA" do dnia 21.02.2020 do godziny
12:00 na adres Zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki,
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, sekretariat Wydziału, pok. 104 z dopiskiem: ,,Dostawa podwójnego modułu mocy" bądź na adres e-mail: zamowienia.weia@pg.edu.pl lub faksem: 58 347-18-02.

Miejsce i termin realizacji:
VI. Termin realizacji
1. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w ciągu do 30 dni, licząc od dmą zawarcia umowy.

Wymagania:
III. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Ofertę należy sporządzić z wykorzystaniem wzoru druku ,,OFERTA", stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu.
2. Oferta musi zawierać podpis osoby (podpisy osób) uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy. Przy podpisywaniu wszelkich dokumentów wymaga się zachowania zasady reprezentacji wskazanej we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.
3. Wykonawca przystępując do niniejszego zamówienia może złożyć tylko jedną ofertę dla danej części zamówienia.
IV. Sposób obliczenia ceny:
1. Przy obliczaniu ceny oferty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie wymogi, związane z realizacją zamówienia oraz ująć wszystkie dodatkowe koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Ceną oferty jest cena brutto podana cyframi i słownie na druku ,,OFERTA".
3. Cenę oferty należy określić w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i wpisać w odpowiednie miejsce na druku ,,OFERTA".
4. Cena oferty będzie obowiązywać przez cały okres związania ofertą, nie będzie podlegała negocjacjom i będzie wiążąca dla stron umowy.
5. Wszelkie rozliczenia, pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, będą prowadzone w PLN.
V. Kryteria oceny ofert
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: cena oferty Pe z wagą 100%.
2. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, jednocześnie spełniającą wszystkie wymagania zawarte w niniejszym ogłoszeniu.

Kontakt:
3. Ewentualne zapytania w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia należy kierować na adres
e-mail Zamawiającego: zamowienia.weia@pg.edu.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.