Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3548z ostatnich 7 dni
14764z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa farb budowlanych, rozpuszczalników i impregnatów

Przedmiot:

Dostawa farb budowlanych, rozpuszczalników i impregnatów

Data zamieszczenia: 2020-04-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia
powiat: Gdynia
tel.: 58 355 35 30/ 693283995, tel. 58 355 35 44
ofertytz@umgdy.gov.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdynia
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-04-07 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia: dostawa farb budowlanych, rozpuszczalników i impregnatów dla
potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.
Opis przedmiotu zamówienia: dostawa farb budowlanych, rozpuszczalników i impregnatów
dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Szczegółowy opis zamówienia został załączony
w formularzu oferty

Dokument nr: TZ2.374.2.2.42.2.2020.ASZ

Otwarcie ofert: prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi w dniu 08.04.2020 r.,

Składanie ofert:
Forma złożenia oferty:
Wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1) oraz oświadczenie (załącznik nr 2) należy złożyć w
terminie do dnia 07.04.2020 r. godz. 12:00 w jednej z poniższych form:
? pisemnej przesłanej w zamkniętej kopercie na adres : Urząd Morski w Gdyni,
Wydział Transportu i Zaopatrzenia, ul Węglowa 18A, 81-341 Gdynia, , z dopiskiem
,,Oferta na dostawę farb budowlanych, rozpuszczalników i impregnatów-
Wydział TZ"
? w wersji elektronicznej (w postaci podpisanego skanu) jako plik PDF na e-mail :
ofertytz@umgdy.gov.pl
? nie ma możliwości składania ofert osobiście

Miejsce i termin realizacji:
termin wykonania zamówienia - 14 dni od dnia podpisania umowy,
dostawa nastąpi do Magazynu Centralnego Urzędu Morskiego w Gdyni, Nabrzeże Duńskie
w Gdyni, ul. Warsztatowa 5, 81-341 Gdynia.

Wymagania:
2.2. warunki płatności: przelew w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury za dostarczony
towar ,z rachunku bankowego Zamawiającego na wskazany na fakturze rachunek bankowy.
Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego,
2.3. wynagrodzenie Wykonawcy ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia, w tym koszty transportu i dostawy,
O planowanej dostawie Wykonawca zawiadomi
Zamawiającego na co najmniej jeden dzień przed dostawą.
3. Kryterium wyboru ofert:
Cena: - cena 100%
3. Zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) - ustawy nie stosuje się.
b) informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie
internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni.
c) Wykonawca który złożył ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy
w terminie do 5 dni od daty otrzymania informacji o wyborze oferty. Do skutecznego
zawarcia umowy konieczna jest forma pisemna, zgodnie z załączonym do ogłoszenia
wzorem umowy;
d) W przypadku gdy wykonawca, którego oferta wybrana została za najkorzystniejszą, uchyli
się od podpisania umowy lub minie termin, zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego
badania i oceny;
e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania
przyczyn;
f) Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania w formie pisemnej pytań dotyczących
przedmiotu zamówienia;
g) Zamawiający przewiduje możliwość udzielania wyjaśnień oraz doprecyzowania
poszczególnych zapisów dotyczących przedmiotu zamówienia;
h) Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty w przypadku, gdy:
? Wykonawca złoży ofertę, której przedmiot zamówienia będzie niezgodny
z wymogami Zamawiającego i obowiązującymi przepisami (w tym z przepisami
ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług),
? niepełnej oferty oraz oferty z błędami rachunkowymi,
? dokonania zmian w formularzu oferty nie uzgodnionych z Zamawiającym,
? oraz gdy oferta będzie złożona po wyznaczonym terminie.

Uwagi:
5. Do zaproszenia załączono:
a) formularz oferty - załącznik nr 1
b) oświadczenie - załącznik nr 2
c) projekt umowy

Kontakt:
Osoby do kontaktu:
Aleksandra Szczawińska - specjalista, tel. 58 355 35 44
e-mail: aleksandra.szczawinska@umgdy.gov.pl
Maciej Tyński - naczelnik - tel.: 58 355 35 30/ 693283995
e-mail: maciej.tynski@umgdy.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.