Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
797z dziś
4277z ostatnich 7 dni
15551z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie przeglądu okresowego obiektów budowlanych

Przedmiot:

Wykonanie przeglądu okresowego obiektów budowlanych

Data zamieszczenia: 2020-05-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: GDDKiA Oddział w Zielonej Górze Rejon w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Kostrzyńska 4a
66-450 Gorzów Wielkopolski
powiat: Gorzów Wielkopolski
tel. 95 7228446
bkonieczna@gddkia.gov.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Gorzów Wielkopolski
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-05-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia;
Wykonanie przeglądu okresowego obiektów budowlanych zgodnie z art.62 ust.l
pkt 1 ustawy z dnia 7 Iipcal994 Prawo Budowlane / Dz.U. z 2003 r nr 207 póz.2016 ze
zmianami/ w zakresie elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe
wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas
użytkowania obiektu.
Wykaz obiektów wraz z lokalizacją i kubaturą:
1) .budynku adm.-socjal, położonego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kostrzyńskiej 4
kubatura 2904 m3
2) .budynku garażowego położonego j.w. -kubatura 610 m3
3) .budynku adm.-socjal, położonego w Gorzowie Wlkp.przy ul. Zielenieckiej IG
kubatura 389 m3
4) .budynku magazynu soli położonego j.w - kubatura 1850 m3
5) .budynku magazynowo - garażowego położonego j.w.- kubatura 1107 m3
6) .budynku magazynowo - garażowego położonego j.w - kubatura 1254 m3
7) .budynku adm.-socjal, położonego w Strzelcach Kraj. ul. Aleja Piastów 8 kubatura
594.40 m3
8) .budynku warsztatowego położonego j.w - kubatura 2608,50 m3
9) .budynku magazynowego położonego j.w. - kubatura 2134.40 m3
10) .budynku garażowego położonego j.w. - kubatura 1759.70 m3
11) .budynku portierni położonego j.w - kubatura 57.60 m3
12) . budynku magazynu soli położonego j.w - kubatura 2907,65 m3
13) . budynku adm.-socjalnego położonego w Skwierzynie ul. Gorzowska 17a - 1033 m3
14) .budynku magazynu soli położonego j.w. - o kubaturze 2709 m3

Składanie ofert:
Formularz ofertowy należy przesyłać na adres;
e-mail; bkonieczna@gddkia.gov.pl lub faksem nr 95 7223809 lub pocztą tradycyjną do
dnia 25.05.2020 do godziny 15;00. Oferta złożona po tym terminie nie będzie
rozpatrywana.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia;
10 dni roboczych od dnia podpisania umowy

Wymagania:
Warunki płatności:
Termin płatności nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury VAT na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy. Za
datę realizacji płatności uważa się datę, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi
dyspozycję polecenia przelewu pieniędzy na konto Wykonawcy.
Inne dane:
Zleceniobiorca zobowiązuje się przedłożyć w siedzibie zamawiającego po dokonaniu
przeglądu opracowanie składające się z :
1) protokołu aktualnego stanu technicznego każdego budynku
2) sprawozdania zawierającego zbiorczą analizę stanu technicznego budynków, ze
wskazaniem zagrożeń i wniosków co do sposobu ich usunięcia oraz propozycję w
zakresie koniecznym do wykonania robót mających na celu doprowadzenie budynku do
należytego stanu.
3.Wszyscy składający ofertę zostaną powiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Niniejsze zamówienie jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz.
759, z późn. zm.) na podstawie art. 4 ustęp 8.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentu potwierdzającego
uprawnienia niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia.
Oferty należy przesłać na załączonym formularzu ofertowym.
Zamawiający wymaga odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie w terminie
7 dni.
Zamawiający w sytuacjach niezależnych od niego zastrzega sobie prawo do
anulowania przedmiotowego ogłoszenia bez podania przyczyn.

Kontakt:
Osoba prowadząca sprawę; Barbara Konieczna tel. 95 7228446

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.