Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
797z dziś
4277z ostatnich 7 dni
15551z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługa przeglądów okresowych, konserwacji i serwisowanie klimatyzatorów, osuszaczy i...

Przedmiot:

Usługa przeglądów okresowych, konserwacji i serwisowanie klimatyzatorów, osuszaczy i centralnej wentylacji

Data zamieszczenia: 2020-05-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie
ul. M. Niedziałkowskiego 4A
73-200 Choszczno
powiat: choszczeński
tel 95 765 2438, 95 765 2524 fax 95 765 2410
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Choszczno
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-05-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest: Usługa przeglądów okresowych, konserwacji i serwisowanie klimatyzatorów, osuszaczy i centralnej wentylacji, w budynkach SP ZOZ w Choszcznie.

Szczegółowy wykaz rozmieszczenia klimatyzatorów, znajduje się w załączniku nr 1 do umowy.

Składanie ofert:
Ofertę należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie, do dnia 28.05.2020 r. do godz. 12.00 na adres:
SP ZOZ Choszczno
Ul. M. Niedziałkowskiego 4a
Pokój nr 305 (sekretariat Dyrektora)
Oznakowanie oferty następujące:

,,OFERTA NA USŁUGI PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH, KONSERWACJI I SERWISOWANIA KLIMATYZATORÓW, DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE"
NR SPRAWY: 1/UP/KLIMA-2/20 Nie otwierać przed 28-05-2020 przed godz. 12.00 ."

Miejsce i termin realizacji:
Umowa zostanie podpisana na okres 24 miesięcy, zgodnie z załączonym projektem.

Wymagania:
Kryterium oceny ofert będzie cena. Wygrywa oferta z najniższą ceną.
Na ofertę składają się:
1. Formularz ofertowy;
2. Zatwierdzony projekt umowy;
3. aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
4. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:
Zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał CERTYFIKAT F- gazowy.
Zamawiający wymaga ważnego świadectwa kwalifikacyjnego ( kat. E
uprawniającego osoby zajmujące się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci na
stanowisku eksploatacji do Obsługi instalacji elektroenergetycznych o napięciu
nie wyższym niż 1 kV)
Po wyborze Wykonawcy zostanie podpisana umowa zgodnie z projektem Zamawiającego.

Kontakt:
W przypadku pytań dotyczących postępowania proszę o kontakt:
Stanisława Szczykót
Tel. 095 765 87 43
Fax: 095 765 24 10
W przypadku pytań merytorycznych dotyczących klimatyzatorów proszę o kontakt:
Mirosław Łączek Tel: 608 337 130

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.