Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3781z ostatnich 7 dni
14699z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie obsługi geodezyjnej

Przedmiot:

Pełnienie obsługi geodezyjnej

Data zamieszczenia: 2020-05-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Bohaterów Getta 9-11
68-200 Żary
powiat: żarski
tel. 068/479 46 10/11 faks: 068/479 46 12
Województwo: lubuskie
Miasto: Żary
Wadium: 5 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-06-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest ,,Pełnienie obsługi geodezyjnej robót wykonywanych przez ZWiK Sp. z o.o. na terenie działalności Spółki."

CPV: 71300000-1, 71350000-6, 71354000-4, 71354300-7

Dokument nr: 6/ZS/2020

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.06.2020r. o godzinie 12.30 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Bohaterów Getta 9-11, 68-200 Żary pok. 111.

Specyfikacja:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, zwana dalej ,,Specyfikacją" lub ,,SIWZ" została udostępniona na stronie internetowej ZWiK Sp. z o.o.: www.bip.zwikzary.pl i pobierana jest samodzielnie przez Wykonawców.
Na wniosek Wykonawcy specyfikacja w całości lub w części może być przekazana w wersji pisemnej. Wszelkie ewentualne zmiany, uzupełnienia i wyjaśnienia w toku postępowania będą umieszczane wyłącznie na wyżej podanej stronie internetowej, a na wniosek Wykonawcy zamawiający może przekazać je w innej uzgodnionej formie.

Składanie ofert:
Oferty należy składać do dnia 02.06.2020r. do godziny 12.00 w sekretariacie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Bohaterów Getta 9-11, 68-200 Żary.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia - 24 miesiące licząc od daty podpisania umowy lub do wyczerpania wartości umowy, jeśli nastąpi to wcześniej.
Z uwagi, iż dotychczasowa umowa na obsługę geodezyjną obowiązuje do 17.06.2020r., umowa z wybranym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą zostanie zawarta nie wcześniej niż 18.06.2020r.

Wymagania:
Przed terminem składania ofert Wykonawcy winni sprawdzić ponownie zawartość umieszczonego na stronie folderu w celu zapoznania się z treścią ewentualnych odpowiedzi lub wyjaśnień albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie się z całością udostępnionych dokumentów odpowiada Wykonawca.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie przewiduje udzjelenia zamówień uzupełniających.
8. Warunki udziału w postępowaniu zostały szczegółowo opisane w pkt 7 IDW - CZĘŚĆ I SIWZ.
10. Wadium - Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala się wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
11. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
Cena oferty netto - 100 %
Termin związania ofertą - 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.