Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3781z ostatnich 7 dni
15448z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2020-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Nadleśnictwo Szklarska Poręba
ul. Krasińskiego 6
58-580 Szklarska Poręba
powiat: jeleniogórski
Tel.:+48757172332-672/+48757172332-671,Faks:+48757172360
szklarska@wroclaw.lasy.gov.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Szklarska Poręba
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-07-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie robót budowlanych dla obiektów małej retencji górskiej oraz przeciwdziałania erozji wodnej w Nadleśnictwie Szklarska Poręba w ramach projektu ,,Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa"

Numer referencyjny: DAG.270.8.2020.SZ
II.1.2)Główny kod CPV
45232451
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Zabudowa przeciwerozyjna nieużytkowanych szlaków zrywkowych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45240000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Szklarska Poręba.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zabudowa przeciwerozyjna nieużytkowanych szlaków zrywkowych.

Zaprojektowano budowę systemu drewnianych zapór w obrębie wybranych nieużytkowanych szlaków zrywkowych na odcinkach o łącznej długości ok. 2 198 m.

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia jest zawarty w dokumentacji projektowej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin udzielonej gwarancji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.01.00-00-0006/16-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Projekt współfinansowany będzie z funduszy Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko - działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.

CPV: 45232451

Dokument nr: 236372-2020, DAG.270.8.2020.SZ

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 02/07/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

W sali konferencyjnej Nadleśnictwa Szklarska Poręba, przy ulicy Krasińskiego 6, 58-580 Szklarska Poręba, POLSKA

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Wykonawcy oraz wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem niniejszego zamówienia.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://szklarska.wroclaw.lasy.gov.pl/

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/07/2020

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Szklarska Poręba.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Kontakt:
Nadleśnictwo Szklarska Poręba
ul. Krasińskiego 6
Szklarska Poręba
Kod NUTS: PL515
58-580
Polska
Osoba do kontaktów: Jerzy Sapiela
E-mail: szklarska@wroclaw.lasy.gov.pl
Tel.: +48 757172332-672/+48 757172332-671
Faks: +48 757172360

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.