Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
532z dziś
4379z ostatnich 7 dni
15926z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sukcesywne wykonywanie prac projektowych i robot budowlanych

Przedmiot:

Sukcesywne wykonywanie prac projektowych i robot budowlanych

Data zamieszczenia: 2020-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Łódź
ul. Tuwima 58
90-021 Łódź
powiat: Łódź
(42) 675 20 00, (42) 675 11 04, (42) 675 20 01
kancelaria.olt@pgedystrybucja.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-06-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sukcesywne wykonywanie prac projektowych i robot budowlanych
Przedmiotem zamówienia jest ,,Sukcesywne wykonywanie prac projektowych i robot budowlanych polegających na wykonywaniu przyłączy lub linii niskiego napięcia dla celów przyłączenia nowych odbiorców na terenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź na obszarze działania RE Zgierz - Pabianice w gminach: Miasto Zgierz",
2. Uprawnionym do ubiegania się u udzielenie zamówienia, w ramach niniejszego postępowania, jest Wykonawca zarejestrowany w BKW w kategorii w ramach, której prowadzone jest niniejsze postępowanie, z zastrzeżeniem punktu poniżej.
3. Wykonawca nie zarejestrowany w BKW zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą, w pierwszym z jego udziałem postępowaniu, wniosku o rejestrację w BKW. Formularz wniosku zgłoszeniowego oraz Instrukcja w sprawie rejestracji znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego. Wniosek zgłoszeniowy wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w tej samej kopercie co ofertę, jako odrębny pakiet dokumentów niezbędny do zarejestrowania Wykonawcy w BKW. W przypadku złączenia w/w dokumentów z ofertą, Zamawiający informuje, iż dokona ich wyodrębnienia z oferty.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ

Dokument nr: 0354/OŁD/MP/2020

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert jest niejawne i nastąpi dnia 05.06.2020 r. o godz. 11:30 w siedzibie: PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź

Składanie ofert:
Oferty należy składać do dnia 05.06.2020 r. do godz. 09.00 w:
Kancelarii PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90?021 Łódź czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji określono w Załączniku nr 2 do SIWZ

Wymagania:
6. Wymagane warunki gwarancji znajdują się w Załączniku nr 2 do SIWZ.
7. Warunki płatności określono w Załączniku nr 2 do SIWZ
Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w PLN.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
10. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę z zastrzeżeniem złożenia oferty w toku negocjacji, o których mowa w pkt. XI SIWZ.
11. Dopuszczalność powierzenia przez Wykonawcę wykonywania zamówienia lub jego części podwykonawcom oraz wymagane dokumenty dot. podwykonawców określa załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Złożenie oferty zostanie potwierdzone przez Zamawiającego z zaznaczeniem daty i godziny złożenia.
3. Wykonawca może przed upływem wyznaczonego terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.
4. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianych w niniejszej Specyfikacji dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperta zewnętrzna będzie zawierała dodatkowe oznaczenie ,,ZMIANA".
5. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy
6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie lub zaginięcie ofert, które nie zostały oznaczone i zaadresowane przez Wykonawcę zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert.
8. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców zamieszczając informację na stronie internetowej.
9. Oferta złożona po terminie składania ofert nie podlega zwrotowi, chyba że Komisja Przetargowa zdecyduje o zwrocie Oferty Wykonawcy.
10. Oferta złożona po terminie nie podlega ocenie.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.