Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
797z dziś
4277z ostatnich 7 dni
15551z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont pomieszczeń

Przedmiot:

Remont pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2020-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Wędrzyn
69-211 Wędrzyn
powiat: sulęciński
tel. 261 676 115, tel. 261 676 115
Województwo: lubuskie
Miasto: Wędrzyn
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-05-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT
1. Przedmiot zamówienia: Remont pomieszczeń bud. nr 210/k.2922 m.
Wędrzyn - znak postępowania 349/2020 wg. załącznika nr 1.

Dokument nr: 349/2020

Składanie ofert:
2. Termin przesłania oferty cenowej: 28.05.2020 do dnia do godz. 9:00
8. Podpisaną przez upoważnioną osobę ofertę proszę dostarczyć na formularzu ofertowym (załącznik nr 1) operatorem pocztowym lub osobiście na adres Zamawiającego:
45 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wędrzynie, 69-211 Wędrzyn
z dopiskiem: Nie otwierać - Oferta dotycząca postępowania bezprzetargowego na: Dostawa/Usługa/ Remont pomieszczeń bud. nr 210/k.2922 m. Wędrzyn - znak postępowania............................ 349/2020
Oferty składane osobiście przez Wykonawcę lub w jego imieniu będzie przyjmowała osoba upoważniona, zatrudniona w Kancelarii Jawnej w budynku nr 33 w godzinach urzędowania Zamawiającego:
- od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.00 - 15.30,
- w piątki w godzinach 7.00- 13.00.
Fakt złożenia oferty zostanie pisemnie potwierdzony przez ww. pracownika.
Po godzinach urzędowania Biuro Przepustek nie jest miejscem składania ofert.

Miejsce i termin realizacji:
3. Wymagany termin realizacji zamówienia: 35 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu robót tj. od 03.08.2020 r.

Wymagania:
4. Kryteria oceny ofert: cena 100%
5. Termin płatności faktur VAT/rachunek: 30 dni od dostarczenia FV do siedziby Zamawiającego.
6. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcy zostanie przesłane /umowa.
9. Do złożonej oferty należy dołączyć:
- aktualny odpis z ewidencji działalności gospodarczej CEIDG lub wypis z KRS,
- oświadczenie o nie zaleganiu podatku oraz ZUS,
- oświadczenie o ubezpieczeniu,
- oświadczenie o niekaralności dla pracowników wykonujących przedmiot zamówienia,
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności:
a. konstrukcyjno-budowlanej,
Wszystkie dokumenty dołączone do oferty w formie kserokopii winny być potwierdzone przez oferenta ,,za zgodność z oryginałem" na dzień składania ofert.

Kontakt:
7. W razie wątpliwości, co do realizacji przedmiotu zamówienia proszę o kontakt: Marek RASZKA - tel. 261 676 115, w sprawach proceduralnych: Marek RASZKA - tel. 261 676 115.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.