Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
797z dziś
4277z ostatnich 7 dni
15551z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa materiałów budowlanych

Przedmiot:

Dostawa materiałów budowlanych

Data zamieszczenia: 2020-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Usług Miejskich ,,Muniserwis" Zakład Budżetowy w Płocku
ul. Przemysłowa 33
09-400 Płock
powiat: Płock
tel.: 660-439-129
Województwo: mazowieckie
Miasto: Płock
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-05-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakład Usług Miejskich ,,Muniserwis" Zakład Budżetowy w Płocku przy ul. Przemysłowej 33, 09 - 400 Płock zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro pn.: Dostawa materiałów budowlanych.
I. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa materiałów z podziałem na następujące części:
- część I mieszanki betonowe
- część II pospółka i piasek
- część III kruszywo łamane
- część IV materiały betonowe
Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia oraz wzory umów, będące załącznikami do niniejszego zapytania.

Dokument nr: ZUM l.dz. 1341/2020

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego ZUM ,,Muniserwis" Z.B. w Płocku, ul. Przemysłowa 33, 09-400 Płock do dnia 27 maja 2020 r. do godz. 10.00.
oznaczenia:
Oferta na: Dostawę materiałów budowlanych.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zamówienia (dotyczy wszystkich części) - od podpisania umowy do 14.08.2020 r.

Wymagania:
II. Oferta powinna zawierać dane jak w załączonym formularzu ofertowym, do której należy, w przypadku reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika, załączyć pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę. Załączone do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na dowolną liczbę części.
UWAGA!
Wykonawca załączy do oferty (dot. każdej części postępowania) deklaracje właściwości użytkowych oferowanych materiałów.
V. Kryteria oceny ofert - najniższa cena (dla wszystkich części)
VI. W przypadku, gdy oferta zawiera cenę rażąco niską, Zamawiający wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień, przy czym wezwanie kierowane jest tylko do Wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza. Brak wyjaśnień lub uznanie ich przez Zamawiającego za nieprzekonywujące powoduje odrzucenie oferty.
VII. W przypadku, gdy Wykonawca nie załączył wszystkich wymaganych dokumentów lub oświadczeń lub są one niezgodne z zapisami zapytania, Zamawiający wzywa do ich uzupełnienia, przy czym wezwanie kierowane jest tylko do Wykonawcy, którego niekompletna oferta jest najkorzystniejsza. Brak uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń we wskazanym terminie powoduje odrzucenie oferty.
VIII. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. Zawarcie umowy następuje z chwilą jej podpisania.
IX. Dopuszcza się możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od zawarcia umowy w każdym czasie, bez podania przyczyny.
X. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zapytaniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
- w zakresie opisu przedmiotu zamówienia - Andrzej Kierzkowski, tel.: 660-439-129 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 -15.00

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.