Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
645z dziś
4492z ostatnich 7 dni
16039z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Drobny sprzęt laboratoryjny

Przedmiot:

Drobny sprzęt laboratoryjny

Data zamieszczenia: 2020-05-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz-Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
ul. Starołęcka 31
60-963 Poznań
powiat: Poznań
tel. kom. 514796360 tel. kom. 504109717
ujma@pimr.poznan.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1247188
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-06-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Drobny sprzęt laboratoryjny
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest drobny sprzęt laboratoryjny i drobny sprzęt warsztatowy.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego w tym m.in. prasa elektryczno hydrauliczna, drobny sprzęt warsztatowy. Przedmiotowy sprzęt będzie wykorzystywany do realizacji prac badawczych w całym projekcie.
Przedmiot zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w punkcie II Zapytania ofertowego nr 15/02/05/2020/ZS/POIR

CPV: 31720000-9

Dokument nr: 1247188, 15/02/05/2020/ZS/POIR

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 03-06-2020
Miejsce i sposób składania ofert
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
- poczty elektronicznej: przesłana oferta powinna mieć formę skanu,
na adres ujma@pimr.poznan.pl,
- poczty tradycyjnej, kurierem lub dostarczona osobiście na adres:
Sieć Badawcza Łukasiewicz-Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
ul. Starołęcka 31 60-963 Poznań

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: wielkopolskie Powiat: Poznań Miejscowość: Poznań
Harmonogram realizacji zamówienia
14 dni od dnia podpisania umowy

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Wiedza i doświadczenie
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Potencjał techniczny
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Zamawiający uzna warunki za spełnione na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi ZAŁĄCZNIK nr 1.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Ocenie według poniższych kryteriów podlegać będą tylko oferty nieodrzucone oraz spełniające wszystkie wymogi formalne określone w zapytaniu ofertowym.
2.Oferty będą oceniane według następujących kryteriów :
a) Cena
80% cena liczona wg wzoru:
najniższa cena oferty x 80%
cena badanej oferty
b) Termin realizacji
20 % termin realizacji liczony wg wzoru:
termin realizacji najkrótszy
termin realizacji badanej oferty x 20 %
3.Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.
4.Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać oceniana oferta to 100 pkt.
5.Przyjmuje się, że 1%=1pkt.
Wykluczenia
Zamawiający uzna warunki za spełnione na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o niepodleganiu wykluczenia z postępowania - wzór oświadczenia stanowi ZAŁĄCZNIK nr 1.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MASZYN ROLNICZYCH
Adres
Starołęcka 31
60-963 Poznań
wielkopolskie , Poznań
Numer telefonu
+48 504 109 717
NIP
7770003280
Tytuł projektu
Opracowanie innowacyjnej technologii podnoszącej jakość oczyszczania cebuli wraz z uwzględnieniem zagospodarowania odpadów poprodukcyjnych
Numer projektu
POIR.04.01.04-00-0063/18-01

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
w sprawach formalnych: Justyna Ujma, w sprawach technicznych: Agata Bieńczak
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
tel. kom. 514796360 tel. kom. 504109717

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.