Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
551z dziś
4397z ostatnich 7 dni
15944z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2020-05-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Celowy Związek Gmin R-XXI w Nowogardzie
Słajsino 30
72-200 Nowogard
powiat: goleniowski
915791920 fax: 915791953
czg.kancelaria@nowogard.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Nowogard
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-06-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu osłon z siatki zabezpieczających przed rozwiewaniem odpadów na terenie Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, dz. nr 66/10, obr. Słajsino, gmina Nowogard.
Szczegółowy zakres realizacji obejmuje:
Zadanie obejmuje wykonanie osłon przeciw rozwiewaniu odpadów wokół placu magazynowania odpadów i osłon od strony zbiornika wód opadowych i p.poż.
Osłonę stanowi siatka o oczkach 40x40 mm grubości min. 4,5 mm zielona, z polietylenu stabilizowanego UV, niewchłaniająca wilgoci. Wysokość osłony przy zbiorniku p.poż. wynosi 4,5 m, natomiast przy placu magazynowym 7,0 m. Siatka rozpięta na słupkach stalowych ocynkowanych z profili okrągłych w rozstawie co 1,3 m.

Dokument nr: IZ.273.13.2020

Składanie ofert:
13. Oferty pisemne należy składać w Celowym Związku Gmin R - XXI, Słajsino 30, 72-200 Nowogard - sekretariat pokój 211
17. Oferty należy składać w terminie do dnia 4.06.2020 r. do godz. 12:00
15. Oferty elektroniczne należy składać na adres e-mail: czg.kancelaria@nowogard.pl.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: 3 miesiące od daty podpisania umowy.

Wymagania:
Informacje uzupełniające:
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z informacjami zawartymi w postępowaniu, a w szczególności z załączonym projektem budowlanym oraz wzorem umowy i przygotować ofertę zgodnie z jej postanowieniami
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6. Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zamawiający żąda wskazania części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
8. Kryterium wyboru oferty: cena 100%.
9. Warunek konieczny:
1) o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy dysponujący Kierownikiem budowy uprawnionym do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.
2) o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonali roboty budowlane polegające na budowie ogrodzenia lub osłon o wartości nie mniejszej jak 50 tysięcy złotych.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
11. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej bądź na wskazany adres e-mail.
a) Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część oferty (załącznik nr 1 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, załącznik nr 2 - wykaz robót budowlanych).
12. Ofertę pisemną należy złożyć w zamkniętym opakowaniu opisanym w następujący sposób: ,,Wykonanie osłon".
14. W przypadku ofert złożonych w formie elektronicznej w temacie wiadomości należy napisać: ,,Wykonanie osłon".

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.