Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3781z ostatnich 7 dni
15448z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji inwentaryzacji budowlanej wraz z inwentaryzacją piwnic i...

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji inwentaryzacji budowlanej wraz z inwentaryzacją piwnic i pozostałych pomieszczeń wspólnych

Data zamieszczenia: 2020-05-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim
ul. Rynek 8
42-610 Miasteczko Śląskie
powiat: tarnogórski
Telefon: 32 393 80 00, tel. 32 39 38 000, 32 39 38 001
budynki@miasteczko-slaskie.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Miasteczko Śląskie
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-06-08 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 30.000 euro zapraszamy do składania ofert na wykonanie dokumentacji inwentaryzacji budowlanej wraz z inwentaryzacją piwnic i pozostałych pomieszczeń wspólnych w budynku przy ul. Woźnickiej 24 w Miasteczku Śląskim.
Przedmiotowy budynek jest budynkiem parterowym z poddaszem. Na parterze znajdują się 4 lokale mieszkalne (jednoizbowe lub dwuizbowe). Budynek usytuowany jest na skrzyżowaniu ulic Woźnickiej i Cynkowej.
Zakres opracowania obejmuje:
- opis działki zabudowanej,
opis budynku w tym: zestawienie powierzchni budynku mieszkalnego, zestawienie powierzchni lokali, zestawienie powierzchni pomieszczeń przynależnych, zestawienie powierzchni pomieszczeń wspólnego użytku, charakterystykę techniczną budynku wraz z określeniem grubości ścian i kolorystyką,
- rysunki: rzut piwnic, poszczególnych kondygnacji,
- dokumentacja fotograficzna budynku od zewnątrz,
- skala inwentaryzacji 1 : 100.

Dokument nr: B.271.5.2020

Składanie ofert:
Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć w terminie do dnia 8 czerwca 2020 r. do godz. 14.00.
Dopuszcza się złożenie oferty:
- w formie papierowej na adres:
Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim
ul. Rynek 8
42-610 Miasteczko Śląskie,
- lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: budynki@miasteczko-slaskie.pl

Wymagania:
Kryterium wyboru Wykonawcy będzie stanowić:
- cena 70 %
- termin wykonania zamówienia 20 %
- okres gwarancji 10%.
W przestawionej ofercie prosimy określić cenę, termin wykonania zamówienia oraz okres
gwarancji. Ponadto oferta powinna zawierać niżej podane oświadczenia:
1. Oświadczamy, iż prowadzimy działalność gospodarczą odpowiadającą zakresowi przedmiotu zamówienia.
2. Oświadczam(y), że osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia posiadają kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia.
3. Oświadczam(y), że cena ofertowa zawiera wszelkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
4. Oświadczamy, iż oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami i warunkami określonymi przez Zamawiającego w zaproszeniu.
5. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty.
6. Oświadczamy, że w całości i bez zastrzeżeń akceptujemy warunki zawarte we wzorze umowy, będącym częścią składową zaproszenia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Uwagi:
Klauzula informacyjna
1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Gmina Miasteczko Sląskie, ul. Rynek 8, 42-610 Miasteczko Śląskie, reprezentowana przez Burmistrza Miasta.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod@miasteczko-slaskie.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych.
5. Dane osobowe będą ujawnione Wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.
6. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a następnie 5 lat.
7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do tych danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.