Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 10 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Raporty przetargowe

Otrzymuj przetargi ze swojego regionu!


Nowość! Wybierz kryteria i promień wokół swojego miasta

Przetargi z kategorii

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetargi i zlecenia budowlane od firm, Spółdzielni, Wspólnot, zamówienia publiczne, ogłoszenia, zapytania ofertowe

Znaleziono 3783 zleceń i przetargów
Dodano Przedmiot zamówienia sortuj wg

2015-07-06

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - stacja zlewcza, kontenerowa - obiekt w konstrukcji stalowej, ocieplony posadowiony na fundamencie betonowym; wymiary kontenera 2,0x1,0m, wysokość 2,17m

zbiornik ścieków dowożonych - żelbetowy (prefabrykowany), kołowy o średnicy wewnętrznej 5m i całkowitej wysokości wewnętrznej 4,5m, podziemny...

małopolskie, Skała
Składanie ofert do: 2015-07-20
czytano: 15 razy

2015-07-06

Przebudowa drogi gminnej na długości 720 mb, szerokość 4,6 mb, powierzchnia - 3312 m2 - wykonać warstwę mineralno - bitumiczną 0/12,8 grubości 4 cm

przekrój poprzeczny projektowanej nakładki należy wykonać o spadku daszkowym dopasowanym do istniejącej powierzchni; szerokość projektowanej warstwy...

łódzkie, Masłowice
Składanie ofert do: 2015-07-20
czytano: 11 razy

2015-07-06

Powierzchniowe utwardzenie drogi od km 0+000 do km 2+000 - mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni, głębokość 20 cm, wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni, głębokość koryta 10 cm

Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy po...

kujawsko-pomorskie, Piotrków Kujawski
Składanie ofert do: 2015-07-20
czytano: 14 razy
To jest miejsce na Twoje ogłoszenie!
Aż 94% ogłaszających znajduje fachowca lub podwykonawcę!
Dodaj ogłoszenie
bezpłatnie

2015-07-06

Remont nawierzchni ulic na terenie miasta

mazowieckie, Płock
Składanie ofert do: 2015-07-20
czytano: 12 razy

2015-07-06

Budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w zakresie: kanały grawitacyjne z rur PVC fi 200 o łącznej długości 841,5 mb; studnie kanalizacyjne studnie rewizyjne fi 1000 mm w ilości 22 szt.

przejście przewiertem kanalizacją sanitarną tłoczną fi 110 pod droga wojewódzką - długość kanalizacji 25,18 w rurze osłonowej, sieć wodociągowa...

lubelskie, Chełm
Składanie ofert do: 2015-07-21
czytano: 9 razy

2015-07-06

Oświetlenie drogowe rejonu ronda wraz z zasilaniem dla obiektu, obejmuje m.in.: posadowienie 13 sztuk słupów oświetleniowych i 1 sztuki masztu oświetleniowego, montaż 21 sztuk opraw oświetleniowych

montaż szafy oświetleniowej wraz z wewnętrzną linią zasilającą, budowa linii kablowej o długości ok. 700 m, wykonanie ok. 144 m przycisków pod drogami

dolnośląskie, Lubin
Składanie ofert do: 2015-07-20
czytano: 17 razy

2015-07-06

Remont drogi pożarowej o dług. 1 214,00 mb, szer. 3,5 m, z mijankami o szerokości 5,0 m - mieszanka żwirowa (żwir, piasek i glina budowlana) - gr. 3cm, kruszywo łamane naturalne twarde 0-31,5 - gr. 5cm

kruszywo łamane naturalne twarde 0-63,5 - gr. 15cm, warstwa odcinająca z piasku lub istniejącego podłoża gruntowego o gr. 20 cm, wykonanie poboczy i...

kujawsko-pomorskie, Jeżewo
Składanie ofert do: 2015-07-17
czytano: 15 razy

2015-07-06

Remont drogi gminnej w km 0+000-0+340 oraz 0+436-0+960, remont drogi gminnej w km 0+000-0+940

podkarpackie, Bircza
Składanie ofert do: 2015-07-20
czytano: 2 razy

2015-07-06

Docieplenie budynku - docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekko - mokrą, docieplenie ścian fundamentowych, docieplenie stropodachu, wymiana obróbek blacharskich

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana parapetów zewnętrznych, wymiana obróbek blacharskich, demontaż i montaż krat okiennych stalowych,...

mazowieckie, Warszawa
Składanie ofert do: 2015-07-20
czytano: 10 razy

2015-07-06

Naprawa elementów betonowych na przyczółkach jazu zbiornika wodnego - skucie zwietrzeliny betonu do warstwy nośnej oraz wzmocnienie istniejącej konstrukcji

zabezpieczenie powierzchniowe odtworzonej warstwy elementów betonowych; wymiana dylatacji pionowych poprzez ich oczyszczenie i odtworzenie; wykonanie...

świętokrzyskie, Kielce
Składanie ofert do: 2015-07-20
czytano: 10 razy

2015-07-06

PRZEBUDOWA DROGI na odcinku 830,45mb

1 wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego frakcji 0/63mm, grubość warstwy 20cm, 2 wykonanie nawierzchni drogi z betonu...

mazowieckie, Wolanów
Składanie ofert do: 2015-07-17
czytano: 18 razy

2015-07-06

Impregnacja nawierzchni oraz dylatacji płyty głównej posadzki betonowej

pomorskie, Gdańsk
Składanie ofert do: 2015-07-20
czytano: 15 razy

2015-07-06

Remont konserwatorski elementów metalowych i kamiennych oraz otoczenia Pomnika

roboty kamieniarskie i brukarskie przy odtworzeniu nawierzchni placu

mazowieckie, Warszawa
Składanie ofert do: 2015-07-08
czytano: 13 razy

2015-07-06

Przebudowa budynku w zakresie dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej - zadanie 1

roboty elektryczne: całość robót instalacji elektrycznych wewnętrznych dla przebudowy budynku w zakresie dostosowania do wymagań ochrony...

dolnośląskie, Wrocław
Składanie ofert do: 2015-07-07
czytano: 17 razy

2015-07-06

Remont budynku Okręgowego Urzędu, wymiana odcinków instalacji elektrycznej (np. kable, puszki, gniazda, włączniki)

wymiana stolarki okienno-drzwiowej na parterze budynku, wymiana stolarki okienno-drzwiowej na piętrze budynku, remont pomieszczeń na potrzeby pracowników

mazowieckie, Warszawa
Składanie ofert do: 2015-07-08
czytano: 12 razy

2015-07-06

Wykonanie robót remontowo-budowlanych związanych z przystosowaniem pomieszczeń I piętra dla potrzeb funkcjonującego w budynku

roboty instalacyjne: wymiana instalacji sanitarnych i armatury (wod.-kan., c.o.), instalacje elektryczne (ogólna światła i gniazd wtykowych, dedykowana,...

śląskie, Bielsko-Biała
Składanie ofert do: 2015-07-07
czytano: 13 razy

2015-07-06

Adaptacja wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum wraz z zagospodarowaniem terenu

przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energetyczne zjazdy z dróg publicznych, układ komunikacyjny i parkingi, zieleń

lubelskie, Świdnik
Składanie ofert do: 2015-07-21
czytano: 10 razy

2015-07-06

Przebudowa i Rozbudowa budynku (łącznika G) Szkoły

Ponadto przewiduje się przesunięcie istniejących na terenie zabudowy studni kanalizacji deszczowej. Teren wyposażony jest we wszystkie podstawowe...

pomorskie, Reda
Składanie ofert do: 2015-07-08
czytano: 4 razy

2015-07-06

Prowadzenie prac remontowych w budynkach Sądu

łódzkie, Łódź
Składanie ofert do: 2015-07-09
czytano: 12 razy

2015-07-06

Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

Ułożenie warstwy wyrównawczej z gruntu mineralnego lub maty bentonitowej. Przewidywana grubość warstwy wyrównawczej do 30 cm

pomorskie, Słupsk
Składanie ofert do: 2015-07-09
czytano: 10 razy

2015-07-06

Rekonstrukcja parku - kanał z rur PE O 200 - ok. 62,50 m; - wpust uliczny O 500 z osadnikiem i koszem - 7 szt.; - studnia betonowa O 1000 - 2 szt.

wykonanie nowej nawierzchni spocznika schodów zewnętrznych z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm w kolorze szarym, wraz z podbudową - ok. 87,99 m2

śląskie, Knurów
Składanie ofert do: 2015-07-13
czytano: 6 razy

2015-07-06

Zmiana sposobu użytkowania części budynku komunalnego po byłej szkole

przebudowa kominów wentylacyjnych i dymowych; roboty sanitarne - budowa nowego zbiornika na ścieki o poj. 6 m3 wraz z przyłączem kanalizacyjnym z PCV fi...

mazowieckie, Przasnysz
Składanie ofert do: 2015-07-14
czytano: 9 razy

2015-07-06

Wykonanie remontów pustostanów w budynkach mieszkalnych

śląskie, Chorzów
Składanie ofert do: 2015-07-23
czytano: 10 razy

2015-07-06

Roboty konserwacyjne w budynku w kompleksie

zachodniopomorskie, Oleszno
Składanie ofert do: 2015-07-14
czytano: 17 razy

2015-07-06

Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II - Usuwanie wyrobów zawierających azbest

podkarpackie, Żurawica
Składanie ofert do: 2015-07-08
czytano: 7 razy

2015-07-06

Dostawa, montaż windy osobowej oraz systemu oddymiania wraz z remontem klatki schodowej budynku

montaż obudowy szybu windowego wraz z uzupełnieniem uszkodzonych elementów (z założeniem wymiany 25% powierzchni siatki)

dolnośląskie, Wrocław
Składanie ofert do: 2015-07-15
czytano: 3 razy

2015-07-06

Zagospodarowanie terenu parku

wykonanie prac rozbiórkowych, pomiarów, wywóz i utylizacja gruzu, prac ziemnych: korytowanie, rozplanowanie, formowanie nasypów

dolnośląskie, Wrocław
Składanie ofert do: 2015-07-15
czytano: 4 razy

2015-07-06

Remont pomieszczeń budynku - 2015r

podkarpackie, Rzeszów
Składanie ofert do: 2015-07-16
czytano: 5 razy

2015-07-06

Ukończenie budowy budynku użyteczności publicznej na potrzeby Urzędu

Parametry budowanego budynku: -powierzchnia zabudowy: 804,64 m2 -powierzchnia użytkowa: 2.473,71 m2 -kubatura budynku: 9.020,50 m3

śląskie, Jankowice
Składanie ofert do: 2015-07-17
czytano: 1 razy

2015-07-06

Remont budynku strażnicy wałowej

pomorskie, Gdańsk
Składanie ofert do: 2015-07-16
czytano: 4 razy

2015-07-06

Remont pomieszczeń w budynku administracyjnym

mazowieckie, Warszawa
Składanie ofert do: 2015-07-16
czytano: 15 razy

2015-07-06

Remont pomieszczeń wraz z instalacjami wewnętrznymi w budynku kuchni żołnierskiej

kujawsko-pomorskie, Toruń
Składanie ofert do: 2015-07-16
czytano: 10 razy

2015-07-06

Modernizacja sanitariatów w szkołach podstawowych

łódzkie, Łódź
Składanie ofert do: 2015-07-15
czytano: 18 razy

2015-07-06

Remont sali gimnastycznej w Gimnazjum

mazowieckie, Warszawa
Składanie ofert do: 2015-07-15
czytano: 15 razy

2015-07-06

Budowa boiska do piłki koszykowej na terenie Gimnazjum

wielkopolskie, Poznań
Składanie ofert do: 2015-07-20
czytano: 17 razy

2015-07-06

Wykonanie placu zabaw

śląskie, Jaworzno
Składanie ofert do: 2015-07-16
czytano: 2 razy

2015-07-06

Naprawa dachu, konserwacja budynku magazynowego

zachodniopomorskie, Oleszno
Składanie ofert do: 2015-07-16
czytano: 2 razy

© eurobudowa.pl 2004-2015

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl
Ominęły Cię cenne zlecenia?
Zapisz się na nasze powiadomienia mailowe, będziesz na bieżąco!

przetargi • zlecenia prywatne • zapytania o cenę • konkursy ofert
Nowość!
Wybierz dowolny promień wokół Twojego miasta!
Polityka PrywatnościMY TEŻ NIE LUBIMY SPAMU. NIE WYSYŁAMY ŻADNYCH REKLAM.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.