Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 10 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Raporty przetargowe

Otrzymuj przetargi ze swojego regionu!


Nowość! Wybierz kryteria i promień wokół swojego miasta

Przetargi z kategorii

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetargi i zlecenia budowlane od firm, Spółdzielni, Wspólnot, zamówienia publiczne, ogłoszenia, zapytania ofertowe

Znaleziono 3906 zleceń i przetargów
Dodano Przedmiot zamówienia sortuj wg

2015-04-24

Naprawa murów oporowych i kaskady na potoku

dolnośląskie, Świecie
Składanie ofert do: 2015-04-30
czytano: 17 razy

2015-04-24

Awaryjna naprawa umocnień brzegowych rzeki

kujawsko-pomorskie, Toruń
Składanie ofert do: 2015-05-04
czytano: 20 razy

2015-04-24

Koszenie poboczy dróg powiatowych i gminnych, koszenie skarp rowów przydrożnych jak i pasa poza rowami

podkarpackie, Czarna
Składanie ofert do: 2015-05-04
czytano: 15 razy
To jest miejsce na Twoje ogłoszenie!
Aż 94% ogłaszających znajduje fachowca lub podwykonawcę!
Dodaj ogłoszenie
bezpłatnie

2015-04-24

Dokonanie dożwirowania dróg gminnych w 2015 rok

podlaskie, Grodzisk
Składanie ofert do: 2015-05-06
czytano: 10 razy

2015-04-24

Dostawa kruszywa drogowego do bieżących remontów dróg o frakcji 4-31,5 mm w ilości: 1200 ton

Zamawiający przewiduje prawo opcji w przedmiotowym postępowaniu zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy pzp. Prawem opcji objęte jest 300 ton kruszywa

świętokrzyskie, Raków
Składanie ofert do: 2015-05-04
czytano: 9 razy

2015-04-24

Dostawa kruszywa

zachodniopomorskie, Oleszno
Składanie ofert do: 2015-05-04
czytano: 6 razy

2015-04-24

Remont gazogeneratora JMS 212 GS-BL Jenbacher po przepracowaniu 40.000 godzin

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz
Składanie ofert do: 2015-05-04
czytano: 15 razy

2015-04-24

Modernizacja drogi gminnej o długości 0,525 km - mechaniczne rozebranie istniejącej podbudowy z materiału kamiennego gr.30 cm na włączeniach - 52,11 m2, dokop gruntu, grunt na uzupełnienie poboczy - 50,00 m3

wykonanie nasypów z formowaniem i zagęszczeniem - 60,00 m3, wykopy jamiste o ściankach pionowych (pod przepust) - 12,00 m3, zasypanie i zagęszczenie...

lubelskie, Zakrzew
Składanie ofert do: 2015-05-11
czytano: 14 razy

2015-04-24

Budowa chodnika - roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku - 132,707 m3, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubości 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej - 320,67 m2

Zjazdy - nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa - 162,640 m2, poszerzenie nawierzchni...

podkarpackie, Rokietnica
Składanie ofert do: 2015-05-08
czytano: 17 razy

2015-04-24

Przebudowa drogi, obejmuje remont i przebudowę odcinka drogi powiatowej o długości 1,591 km i szerokości 6,0 m - nowa konstrukcja jezdni o szerokości 6,0 m i 12 cm grubości nawierzchni asfaltowych

w tym: 5 cm warstwy ścieralnej oraz 7 cm podbudowy zasadniczej (na poszerzeniach na pełnej głębokości z podbudową pomocniczą z kruszywa łamanego)

lubuskie, Gorzów Wielkopolski
Składanie ofert do: 2015-05-08
czytano: 23 razy

2015-04-24

Budowa parkingu wraz z wykonaniem zieleńców z nasadzeniami - nawierzchnia z kostki betonowej imitującej granit gr. 8 cm, podsypka cementowo piaskowa gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-63 o grubości 15 cm, istniejąca nawierzchnia z destruktu bitumicznego; powierzchnia...

śląskie, Koszęcin
Składanie ofert do: 2015-05-08
czytano: 22 razy

2015-04-24

Przebudowa i rozbudowa basenu

łódzkie, Radomsko
Składanie ofert do: 2015-05-04
czytano: 16 razy

2015-04-24

Dostawa 14.000 szt. płyt JUMB na potrzeby utwardzenia dróg

pomorskie, Szemud
Składanie ofert do: 2015-05-04
czytano: 19 razy

2015-04-24

Budowa boiska do gry w hokeja na trawie

-budynek socjalno-magazynowy z kompletnym wyposażeniem instalacyjnym - przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej - likwidacja istniejącego...

łódzkie, Skierniewice
Składanie ofert do: 2015-05-08
czytano: 20 razy

2015-04-24

Przebudowa dróg powiatowych

wielkopolskie, Kościan
Składanie ofert do: 2015-05-12
czytano: 21 razy

2015-04-24

Przebudowa dróg gminnych: roboty pomiarowe-wytyczenie drogi, karczowanie pni drzew wraz z ich wywiezieniem, odbudowa rowów drogowych, odbudowa przepustów pod drogami i pod zjazdami

profilowanie nawierzchni, wykonywanie nawierzchni tłuczniowej grubości 15 cm; odcinek nr 1: szerokość 4,50 m i długość 1473 mb; odcinek nr 2:o...

wielkopolskie, Przedecz
Składanie ofert do: 2015-05-11
czytano: 26 razy

2015-04-24

Rekultywacja terenu: -roboty porządkowe i przygotowawcze -roboty agrotechniczne -wykonanie trawników

dolnośląskie, Świętoszów
Składanie ofert do: 2015-05-05
czytano: 10 razy

2015-04-24

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, polegająca na wykonaniu i uzupełnieniu nawierzchni bitumicznej: długość drogi 1 292,00 mb, szerokość jezdni 2,80 mb, szerokość pobocza 2 x 0,40 mb

powierzchnia jezdni 3 617,60 m2, powierzchnia poboczy 1 033,60 m2 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm, warstwa wyrównawcza -kamienna z...

opolskie, Popielów
Składanie ofert do: 2015-05-08
czytano: 5 razy

2015-04-24

Dostawa i montaż separatora-płuczki piasku na Oczyszczalnię Ścieków

śląskie, Tychy
Składanie ofert do: 2015-05-08
czytano: 16 razy

2015-04-24

Dostawa prefabrykatów betonowych przeznaczonych do odtworzenia m. in. nawierzchni ulicy

W zakres zamówienia wchodzi: kostka gr. 8 cm, kostka gr. 6 cm, krawężnik wjazdowy, krawężnik prosty, oraz obrzeże w rodzaju i ilościach

kujawsko-pomorskie, Lipno
Składanie ofert do: 2015-04-30
czytano: 20 razy

2015-04-24

Wykonanie okresowej kontroli pięcioletniej obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich

łódzkie, Łódź
Składanie ofert do: 2015-05-05
czytano: 18 razy

2015-04-24

Wycinka samosiewów i odrostów, oraz karczowanie samosiewów i odrostów na terenach kompleksów wojskowych

mazowieckie, Zegrze
Składanie ofert do: 2015-05-05
czytano: 20 razy

2015-04-24

Przebudowa drogi powiatowej w tym przebudowa nawierzchni jezdni o długości 990 mb, wykonanie robót rozbiórkowych, montaż odwodnienia poprzez założenie drenażu skarpy, budowa jednostronnej ścieżki rowerowej

stabilizacja podłoża cementem z doziarnieniem destruktem do miąższości 30 cm, montaż podbudowy zasadniczej (warstwy 15+11 cm), osadzenie krawężników...

opolskie, Kędzierzyn-Koźle
Składanie ofert do: 2015-05-08
czytano: 8 razy

2015-04-24

DEMONTAŻ, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

1) demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwienie - 6 195,00 m2, tj. 154,875 Mg materiału zawierającego azbest; 2) odbiór, transport i...

kujawsko-pomorskie, Inowrocław
Składanie ofert do: 2015-05-05
czytano: 6 razy

2015-04-24

Remont nawierzchni chodnika i placu przy budynku

mazowieckie, Grodzisk Mazowiecki
Składanie ofert do: 2015-05-08
czytano: 24 razy

2015-04-24

Przebudowa odcinków 2 ulic - przebudowa odcinka drogi gminnej o długości ok. 160 m w następującym zakresie: rozbiórka istniejącej nawierzchni chodnika, zatoki parkingowej oraz rozbiórka krawężników i obrzeży

ustawienie nowych krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem i ustawienie obrzeży, wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy pod chodniki i...

lubelskie, Lubartów
Składanie ofert do: 2015-05-11
czytano: 18 razy

2015-04-24

Dostawa materiałów wodociągowych

kujawsko-pomorskie, Nowa Wieś Wielka
Składanie ofert do: 2015-04-30
czytano: 10 razy

2015-04-24

Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych elektrycznych w zasobach gminnych ZGM

lubuskie, Gorzów Wielkopolski
Składanie ofert do: 2015-05-04
czytano: 6 razy

2015-04-24

Bieżąca konserwacja i utrzymanie zieleni oraz elementów małej architektury w parku

wielkopolskie, Poznań
Składanie ofert do: 2015-04-30
czytano: 21 razy

2015-04-24

Zakup i dostawa farb ogólnego przeznaczenia i akcesoriów malarskich, farb kamuflażowych oraz materiałów budowlanych

mazowieckie, Zegrze
Składanie ofert do: 2015-05-04
czytano: 13 razy

2015-04-24

Przebudowa drogi na odcinku 1470,00 mb, szerokości jezdni 3,00 m, polegać będzie na splantowaniu istniejącej nawierzchni na śr. grubości 6 cm oraz wzmocnieniu istniejącej podbudowy tłuczniem o gr. warstwy śr.7 cm

z wykonaniem stabilizacji mechanicznej, położyć warstwę ścieralną z asfaltobetonu gr.4 cm, pobocza splantować i po zagęszczeniu podłoża wykonać...

łódzkie, Łęki Szlacheckie
Składanie ofert do: 2015-05-08
czytano: 13 razy

2015-04-24

MAŁOPOWIERZCHNIOWE NAPRAWY NAWIERZCHNI DRÓG WOJEWÓDZKICH ORAZ REMONTY CZĄSTKOWE - wykonanie prac rozbiórkowych i przygotowawczych, frezowanie nawierzchni, oczyszczenie drogi oraz skropienie emulsją asfaltową

wykonanie nowej warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej; wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni jezdni mieszankami...

śląskie, Łaziska Górne
Składanie ofert do: 2015-05-08
czytano: 12 razy

2015-04-24

Odbudowa dróg - droga o nawierzchni z betonu asfaltowego na długości 43 m, wymiana przepustu - z średnicy 300 mm na średnicę 400 mm

Droga o nawierzchni z betonu asfaltowego do odbudowy od km 0+150 do km 0+545, do wymiany dwa przepusty - z średnicy 400 mm na średnicę 600 mm -...

dolnośląskie, Stara Kamienica
Składanie ofert do: 2015-05-08
czytano: 11 razy

2015-04-24

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ - DŁUGOŚĆ ODCINKA 0,291 KM oraz 0,715 KM - roboty pomiarowe - 0,291 km, mechaniczne oczyszczenie nawierzchni - 1280,40 m2

skropienie nawierzchni emulsją asfaltową - 1280,40 m2, mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym - 128,40 t, mechaniczne frezowanie...

wielkopolskie, Koło
Składanie ofert do: 2015-05-08
czytano: 19 razy

© eurobudowa.pl 2004-2015

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl
Ominęły Cię cenne zlecenia?
Zapisz się na nasze powiadomienia mailowe, będziesz na bieżąco!

przetargi • zlecenia prywatne • zapytania o cenę • konkursy ofert
Nowość!
Wybierz dowolny promień wokół Twojego miasta!
Polityka PrywatnościMY TEŻ NIE LUBIMY SPAMU. NIE WYSYŁAMY ŻADNYCH REKLAM.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.