Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Raporty przetargowe

Otrzymuj przetargi ze swojego regionu!


Nowość! Wybierz kryteria i promień wokół swojego miasta

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetargi i zlecenia budowlane od firm, Spółdzielni, Wspólnot, zamówienia publiczne, ogłoszenia, zapytania ofertowe

Znaleziono 5094 zleceń i przetargów
Dodano Przedmiot zamówienia sortuj wg

2017-06-22

Przebudowa ulicy na ogólnej długości 248 mb - wymiana nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych

śląskie, Syrynia
Składanie ofert do: 2017-07-06
czytano: 4 razy

2017-06-22

Remont drogi w km 1+956 – 2+640; szerokość korony - 4,50 m; szerokość jezdni - 3,00 m; pobocza gruntowe uzupełnione kruszywem - 0,75 m

spadek poprzeczny jezdni na prostych daszkowy - 2 %, w-wa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego, system odwodnienia za pomocą rowów i przepustów

podkarpackie, Bircza
Składanie ofert do: 2017-07-06
czytano: 9 razy

2017-06-22

Remont dk na odcinku od km 154+800 do km 155+800

wielkopolskie, Poznań
Składanie ofert do: 2017-07-06
czytano: 16 razy
To jest miejsce na Twoje ogłoszenie!
Aż 94% ogłaszających znajduje fachowca lub podwykonawcę!
Dodaj ogłoszenie
bezpłatnie

2017-06-22

Przebudowa parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą - roboty drogowe – przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne i nawierzchniowe

Kanalizacja deszczowa, zieleń, w tym wycinka nasadzenia drzew, regulacje urządzeń istniejących

śląskie, Bieruń
Składanie ofert do: 2017-07-10
czytano: 15 razy

2017-06-22

Przebudowa drogi na odcinku o długości 385 m - wykonanie nawierzchni jezdni dwupasowej o szer. 5,5 m o pow. 2297,0 m2

wykonanie obramowania jezdni krawężnikiem betonowym, budowa chodnika o szerokości zmiennej ok. 2,0 m o pow. 680,0 m2, budowa zjazdów o pow. 139,0 m2...

kujawsko-pomorskie, Grudziądz
Składanie ofert do: 2017-07-05
czytano: 17 razy

2017-06-22

Remont części nawierzchni dróg wraz z udrożnieniem kanalizacji

warmińsko-mazurskie, Olsztyn
Składanie ofert do: 2017-07-06
czytano: 11 razy

2017-06-22

Przebudowa ulicy na odcinku o długości 240 m, o szer. 3,60 m, tj. wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych

wraz z podbudową oraz obramowanie jezdni

śląskie, Bieruń
Składanie ofert do: 2017-07-06
czytano: 2 razy

2017-06-22

Budowa i remont chodników - wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych, roboty ziemne – wykonanie wykopów, mechaniczne formowanie nasypów

Ustawienie obrzeży betonowych i krawężników oraz ułożenie chodnika z kostki brukowej wibroprasowanej z kolorowymi pasami, wykonanie poszerzenia jezdni...

małopolskie, Brzesko
Składanie ofert do: 2017-07-06
czytano: 14 razy

2017-06-22

Budowa drogi ewakuacyjnej

lubelskie, Lublin
Składanie ofert do: 2017-07-05
czytano: 5 razy

2017-06-22

Remont parkietów w dwóch salach zajęć

lubelskie, Świdnik
Składanie ofert do: 2017-06-28
czytano: 10 razy

2017-06-22

Przebudowa dróg od km 4+416 do km 5+376, dł. 960 mb, przebudowa chodnika od km 4+882 do km 5+830,50, dł. 948,50 mb

frezowanie nawierzchni na włączeniach - mechaniczne oczyszczenie istniejącej naw. bitumicznej, mechaniczne skropienie emulsją asfaltową...

lubelskie, Poniatowa
Składanie ofert do: 2017-07-06
czytano: 12 razy

2017-06-22

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej; długość sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej PE Ø40 mm – 3723,0 m, PE Ø50 mm – 3555,4 m

PE Ø63 mm – 301,3 m, PE Ø75 mm – 298,7 m, PE Ø90 mm – 1093,7 m, PE Ø110 mm – 4410,5 m; kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Ø160 mm –...

warmińsko-mazurskie, Kurzętnik
Składanie ofert do: 2017-07-07
czytano: 12 razy

2017-06-22

Budowa dróg - wykonanie nawierzchni drogowej - odcinek drogi o długości 216,70m, mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr.10cm - 1151,70m2

nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gr.8cm - 1140,50m2, nawierzchnia z kostki betonowej gr.8cm - 128,70m2, chodniki

opolskie, Nysa
Składanie ofert do: 2017-07-06
czytano: 12 razy

2017-06-22

Remont nawierzchni dróg i ulic

śląskie, Jastrzębie-Zdrój
Składanie ofert do: 2017-07-06
czytano: 10 razy

2017-06-22

Remont drogi: ścinanie poboczy – 370,05 m2, czyszczenie i skropienie nawierzchni – 1366,40 m2, wykonanie warstwy profilowej z masy mineralno – asfaltowej – 170,80 T

wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno – asfaltowej – 1366,40 m2, uzupełnienie poboczy mieszanką tłuczniową – 370,5 m2...

podkarpackie, Jasło
Składanie ofert do: 2017-07-06
czytano: 9 razy

2017-06-22

Remont drogi w km 0+000 – 0+250 - wykonanie w-wy ścieralnej z masy min-asfaltowej gr. 5cm, wykonanie w-wy wiążącej z masy min-asfaltowej gr. 5 cm

Wykonanie podbudowy z tłucznia gr. 15-10 na odcinku 0+000 – 0+175, w miejsce istniejącej podbudowy żwirowej, wykonanie podbudowy z tłucznia gr. 25-15...

małopolskie, Mszana Dolna
Składanie ofert do: 2017-07-06
czytano: 19 razy

2017-06-22

MODERNIZACJA DROGI; długość modernizowanego odcinka wynosi około 300,0 mb, szerokość jezdni wynosi średnio 3,00 mb

małopolskie, Sułkowice
Składanie ofert do: 2017-07-17
czytano: 13 razy

2017-06-22

Przebudowa dróg

mazowieckie, Sierpc
Składanie ofert do: 2017-07-06
czytano: 12 razy

2017-06-22

Wymiana chodników - wykonanie robót rozbiórkowych, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 1.260 m2

wykonanie podbudowy z kruszywa o grubości 10 cm – 700 m2, ułożenie kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na...

łódzkie, Aleksandrów Łódzki
Składanie ofert do: 2017-07-06
czytano: 21 razy

2017-06-22

Wyprofilowanie i utwardzenie destruktem asfaltowym dróg gruntowych - roboty pomiarowe, profilowanie i zagęszczanie podłoża

warstwa dolna podbudowy, warstwa górna podbudowy z destruktu asfaltowego

wielkopolskie, Brudzew
Składanie ofert do: 2017-07-07
czytano: 4 razy

2017-06-22

Budowa drogi leśnej pożarowej (długość odcinka: 3613,85 m)

zachodniopomorskie, Barlinek
Składanie ofert do: 2017-07-06
czytano: 12 razy

2017-06-22

Remont drogi - rozebranie nawierzchni bitumicznej frezarką; średnia grubość 8 cm z odwozem destruktu na odległość do 10 km – 2.510,00m2

Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grubości 8 cm z odwozem materiału na odległość do 2 km wraz z utylizacją – 46,00m2, odtworzenie...

śląskie, Częstochowa
Składanie ofert do: 2017-07-07
czytano: 90 razy

2017-06-22

Modernizacja drogi o łącznej długości 1048 mb - wykonanie wzmocnienia istniejącej podbudowy, oczyszczenie istniejącej nawierzchni z zanieczyszczeń

wyrównanie istniejącej nawierzchni do wymaganego profilu, skropienie emulsją asfaltową, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno -...

mazowieckie, Warka
Składanie ofert do: 2017-07-06
czytano: 17 razy

2017-06-22

Remont dróg leśnych w 2017 r., obejmuje roboty pomiarowe, karczowanie pni (z wywozem i utylizacją), korytowanie z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

wywóz nadmiaru gruntu, wykonanie podbudowy oraz nawierzchni z kruszyw naturalnych łamanych, wykonanie nasypu oraz wykonanie poboczy

lubuskie, Zielona Góra
Składanie ofert do: 2017-07-06
czytano: 21 razy

2017-06-22

Wykonanie robót wraz z opracowaniem dokumentacji w zakresie przebudowy stacji red.-pom. I st. gazu

dolnośląskie, Wrocław
Składanie ofert do: 2017-07-06
czytano: 17 razy

2017-06-22

Wykonanie robót w branży sanitarnej w lokalach mieszkalnych ZGM

kujawsko-pomorskie, Toruń
Składanie ofert do: 2017-06-29
czytano: 11 razy

2017-06-22

Materiały malarskie, budowlane, metalowe z dostawą

kujawsko-pomorskie, Inowrocław
Składanie ofert do: 2017-06-28
czytano: 5 razy

2017-06-22

Przebudowa gazociągów n/c z przyłączami

kujawsko-pomorskie, Barcin
Składanie ofert do: 2017-07-04
czytano: 21 razy

2017-06-22

Sukcesywna dostawa piasku, tłucznia (melafiru) oraz czarnoziemu

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz
Składanie ofert do: 2017-07-04
czytano: 6 razy

2017-06-22

Dostawa stacji transformatorowej kontenerowej SN/nN

śląskie, Tychy
Składanie ofert do: 2017-06-30
czytano: 8 razy

2017-06-22

Budowa łącza światłowodowego SE 110 kV

śląskie, Siemianowice
Składanie ofert do: 2017-07-06
czytano: 14 razy

2017-06-22

Wymiana słupów i przewodów linii napowietrznej nN

dolnośląskie, Kępino
Składanie ofert do: 2017-06-29
czytano: 4 razy

2017-06-22

Remont schodów i podestów w pomieszczeniu

śląskie, Katowice
Składanie ofert do: 2017-06-30
czytano: 10 razy

2017-06-22

Przebudowa linii napowietrznej nN

dolnośląskie, Komorowice
Składanie ofert do: 2017-06-29
czytano: 10 razy

2017-06-22

Budowa dwóch przyłączy kablowych nN dla zasilania budynków mieszkalnych wielorodzinnych

pomorskie, Gdańsk
Składanie ofert do: 2017-06-29
czytano: 22 razy

2017-06-22

Roboty elektroenergetyczne - 5 zadań

pomorskie, Gdańsk
Składanie ofert do: 2017-07-03
czytano: 19 razy

2017-06-22

Przebudowa sieci elektroenergetycznej

wielkopolskie, Racięcice
Składanie ofert do: 2017-06-28
czytano: 14 razy

2017-06-22

Przebudowa pomieszczenia magazynowego

wielkopolskie, Ostrów Wlkp.
Składanie ofert do: 2017-07-04
czytano: 8 razy

2017-06-22

Roboty energetyczne - 7 zadań

wielkopolskie, Kalisz
Składanie ofert do: 2017-07-04
czytano: 11 razy
sortuj wg

© eurobudowa.pl 2004-2017

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.