|

801 055 205

z tel. kom: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

>> Wyszukiwanie szczegółowe <<

Raporty przetargowe

Zapisz się na bezpłatne raporty ze zleceniami i przetargami budowlanymi:

Przetargi z kategorii

Znani Klienci naszego serwisu

pkp energetyka, kreisel, geobudowa, haba-beton, stump-hydrobudowa, termo-organika, novabrik, leroy-merlin, bolix

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Baza przetargów - inwestycje, przetargi na roboty budowlane

Zamów dostęp

Login i hasło otrzymasz już za chwilę 

Znaleziono 4126 zleceń i przetargów
Dodano Przedmiot zamówienia sortuj wg

wczoraj

Przebudowa dróg gminnych - wymiana konstrukcji nawierzchni i podbudowy, uzupełnienie poboczy destruktem asfaltowym

wzmocnienie konstrukcji podbudowy warstwą georusztu trójosiowego z geowłókniną,

śląskie, Miedźna
Składanie ofert do: 2014-08-05

wczoraj

Przebudowa drogi - nawierzchnia z kostki betonowej (pieszojezdnia 1 532,00 m2, wjazdy na posesje 250,00 m2, ściek o długości: 304,00 m)

wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej o 315mm z rur PVC o dł. (50,00+ 124,5) 174,50 m oraz o 315mm z rur PE-TS o długości 81,00 m

wielkopolskie, Kostrzyn
Składanie ofert do: 2014-08-05
To jest miejsce na Twoje ogłoszenie!
Aż 94% ogłaszających znajduje fachowca lub podwykonawcę!
Dodaj ogłoszenie
bezpłatnie

wczoraj

Wykonanie rozbiórki obiektów powojskowych i porządkowanie terenu w nadleśnictwie - schron - konstrukcja murowana i żelbetowa, powierzchnia zabudowy ok. 14 m2, wys. ok. 2 m

kulochwyt - konstrukcja żelbetowa, powierzchnia zabudowy ok. 10 m2, wys. ok. 2 m, pozostałości basenu kąpielowego - konstrukcja żelbetowa, powierzchnia...

warmińsko-mazurskie, Drygały
Składanie ofert do: 2014-08-06

wczoraj

Przebudowa sieci cieplnej w areszcie śledczym

dolnośląskie, Wrocław
Składanie ofert do: 2014-08-05

wczoraj

Remont dachu ceramicznego dla Spółdzielni (1)

dolnośląskie, Wrocław
Składanie ofert do: 2014-08-06

wczoraj

Modernizacja linii SN 15 kV

kujawsko-pomorskie, Nakło
Składanie ofert do: 2014-08-01

wczoraj

Przebudowa ulicy km od 0+000 do 0+475 - roboty pomiarowe 0,475 km, roboty ziemne 1313,26 m2

nawierzchnia z mieszanki bitumiczno-asfaltowej AC 11W 50/70 jak dla KR1 warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm.-2225,38 m2

mazowieckie, Nasielsk
Składanie ofert do: 2014-08-06

wczoraj

Remont i przebudowa dla potrzeb pomieszczeń i urządzeń podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności w zakładzie karnym

roboty we wszystkich branżach budowlanych m.in. instalację elektryczną, wodno - kanalizacyjną, monitoringu wewnętrznego, klimatyzacyjną i wentylacyjną

łódzkie, Łowicz
Składanie ofert do: 2014-08-04

wczoraj

Przeprowadzenie modernizacji zbiorników paliwowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i dostosowaniu ich do obowiązujących przepisów

wyposażeni technologiczne wraz z nieodpłatną konserwacją i serwisowaniem w okresie gwarancji zamontowanych urządzeń

mazowieckie, Warszawa
Składanie ofert do: 2014-08-05

wczoraj

Urządzenie placu rekreacyjno-edukacyjnego z przyległym parkingiem - montaż opraw oświetlenia zewnętrznego

nawierzchnie z betonowej kostki brukowej oraz brukowca, wykonanie elementów ulic, w zakresie wykonania nowych krawężników oraz oporników betonowych

kujawsko-pomorskie, Inowrocław
Składanie ofert do: 2014-08-04

wczoraj

Modernizacja i dostosowanie ciągów komunikacyjnych i wejść dla osób niepełnosprawnych w budynku, wbudowanie windy dla osób niepełnosprawnych

przełożenie istniejącej kanalizacji deszczowej, wykonanie osłony śmietnikowej i miejsc postojowych

mazowieckie, Siedlce
Składanie ofert do: 2014-08-04

wczoraj

Rozbudowa rowu melioracyjnego - wykonanie ścianki szczelnej: zakup grodzicy stalowej o dł. 7.00m w il. 131,5 mb, pogrążenie grodzicy na długości 131,50 mb

wykonanie oczepu stalowego na długości 131,50 mb

wielkopolskie, Zbąszyń
Składanie ofert do: 2014-08-05

wczoraj

REMONTY AWARYJNE, BIEŻĄCE DRÓG I ULIC GMINNYCH ORAZ POWIATOWYCH NA TERENIE MIASTA

dolnośląskie, Lubin
Składanie ofert do: 2014-08-06

wczoraj

Przebudowa pomieszczeń urzędu - przebudowa układu funkcjonalnego części pomieszczeń, wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, wymiana posadzek, wyburzenie oraz budowa nowych ścian działowych

wymiana wykończenia ścian z płytek ceramicznych, malowanie ścian wewnętrznych i sufitów, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z przyborami...

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz
Składanie ofert do: 2014-08-04

wczoraj

Wykonanie przebudowy sal dydaktycznych wraz z wyposażeniem AV

mazowieckie, Warszawa
Składanie ofert do: 2014-08-05

wczoraj

Przebudowa terenu przy Przedszkolu i Szkole - rozbiórka istniejących nawierzchni, demontaż urządzeń, obiektów i elementów małej architektury

budowa nawierzchni z kostki betonowej brukowej, w tym: dróg dojazdowych i manewrowych, 10 miejsc postojowych, w tym 1 dla niepełnosprawnych, ciągów...

pomorskie, Brusy
Składanie ofert do: 2014-08-04

wczoraj

Część 1 Remont przyłącza wodnego w pomieszczeniu piwnicy. Część 2 Remont instalacji elektrycznych trzech mieszkań oraz remont wewnętrznej linii zasilającej na klatce

Część 3 Remont nawierzchni oraz pomieszczeń piwnicznych pod przejściem bramowym z dziedzińca na dziedziniec

mazowieckie, Warszawa
Składanie ofert do: 2014-08-01

wczoraj

BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ - wieże widokowe, zadaszenia, wiaty, altany, pochylnie i pomosty do wodowania kajaków, tablice informacyjne

stojaki na rowery, kosze na śmieci, ławki, oznakowanie szlaków rowerowych i kajakowych, ustawienie witaczy na drogach

lubelskie, Wola Uhruska
Składanie ofert do: 2014-08-08

wczoraj

Adaptacja (przebudowa, remont) muru cmentarnego na kolumbarium - rozebranie muru z selekcją materiału ceramicznego do poziomu ściany fundamentalnej

demontaż zachowanych kamiennych elementów architektonicznych i zachowanych w murze kamiennych epitafiów nagrobnych oraz zabezpieczene ich pod kątem...

dolnośląskie, Legnica
Składanie ofert do: 2014-08-01

wczoraj

Remont ulicy - rozbiórka nawierzchni chodnika - 750 m2, nawierzchni jezdni z kostki kamiennej - 87 m2, krawężników betonowych wraz z ławą - 387 mb

Rozbiórka obrzeży betonowych wraz z ławą - 71 mb, podbudowa z betonu asfaltowego (kategoria ruchu KR3 i KR4) - 87 m2, warstwa wiążąca/wyrównawcza z...

podkarpackie, Rzeszów
Składanie ofert do: 2014-08-04

wczoraj

Modernizacja - przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w km 0+000-1+670 o szerokości nawierzchni 4,00m, spadki dwustronne 2%

mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej; wykonanie skropienia istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową; wyrównanie istniejącej...

łódzkie, Łyszkowice
Składanie ofert do: 2014-08-04

wczoraj

Wykonanie infrastruktury elektroenergetycznej na budynku szpitala - dostawa komponentów kompletnej instalacji fotowoltaicznej

przystosowanie dachu oraz wykonanie konstrukcji nośnej dla paneli fotowoltaicznych, demontaż i montaż instalacji odgromowej, montaż paneli fotowoltaicznych

łódzkie, Łódź
Składanie ofert do: 2014-08-04

wczoraj

Przebudowa drogi leśnej o długości 2253 mb, szerokość jezdni 3,50 m wraz z obustronnymi poboczami szerokości 2x1,0m

Wykonanie koryta z jego profilowaniem i mechanicznym zagęszczeniem, podbudowy, nawierzchni tłuczniowej oraz nawierzchni asfaltobetonowej, formowanie...

małopolskie, Olkusz
Składanie ofert do: 2014-08-04

wczoraj

Remont sal uczelni wyższej - roboty rozbiórkowe i demontażowe, skucie luźnych tynków, uzupełnienie tynku, wykonanie gładzi gipsowej, roboty malarskie ścian i sufitów

wymiana drzwi wewnętrznych wraz z naświetlami i ościeżnicami regulowanymi na drzwi drewniane, likwidacja części naświetli, demontaż umywalki wraz z...

pomorskie, Gdańsk
Składanie ofert do: 2014-08-04

wczoraj

PRZEBUDOWA, MODERNIZACJA I REMONT CZĘŚCI BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA INTERNAT SZKOLNY - okładziny ścienne i podłogowe, malowanie, okna połaciowe, instalacja wewnętrznea centralnego ogrzewania, wod-kan

instalacja gniazd wtyczkowych + oświetlenie, telefoniczna, komputerowa, telewizyjna, domofonowa, telewizja przemysłowa - monitoring

małopolskie, Zakopane
Składanie ofert do: 2014-08-02

wczoraj

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GIMNAZJUM - ocieplenie ścian kondygnacji nadziemnych, ocieplenie płytami termoizolacyjnymi ścian partii cokołowej oraz fragmentu budynku poniżej poziomu terenu

ocieplenie i zaizolowanie stropodachu, wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, demontaż...

dolnośląskie, Lubań
Składanie ofert do: 2014-08-04

wczoraj

Wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych i zagospodarowania terenu w ramach realizacji inwestycji - Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb utworzenia zamiejscowego oddziału przedszkola

wymiana posadzki, wymiana uszkodzonych tynków, wykonanie ścianek działowych, malowanie ścian i sufitów, wymiana stolarki drzwiowej, montaż wyposażenia...

mazowieckie, Warszawa
Składanie ofert do: 2014-08-04

wczoraj

Budowa budynku technicznego wraz z towarzyszącą infrastrukturą dla ujęcia wody

wielkopolskie, Tarnowo Podgórne
Składanie ofert do: 2014-08-01

wczoraj

Remont instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wraz z pompownią pożarową

zachodniopomorskie, Kołobrzeg
Składanie ofert do: 2014-08-01

wczoraj

Montaż emitora w kotłowni na osiedlu - demontaż istniejącego komina stalowego o konstrukcji rurowej, wysokość - 35 metrów, średnica wewnętrzna - 900mm

montażu nowego komina stalowego na istniejącym fundamencie o wysokości 35 metrów i średnicy zewnętrznej 0,92 m, odnowienie powłok malarskich na...

świętokrzyskie, Busko-Zdrój
Składanie ofert do: 2014-08-04

wczoraj

Zagospodarowanie powierzchni użytkowej po likwidacji szkoły (roboty rozbiórkowe, krawężniki, podbudowa i nawierzchnia) oraz remont elewacji i dachu budynku oddziału przedszkolnego

roboty naprawcze dachu, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, roboty zewnętrzne odnowienie elewacji, ścianki działowe, tynki, gładzie, glazura, sufit...

wielkopolskie, Białośliwie
Składanie ofert do: 2014-08-04

wczoraj

Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne w budynkach

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz
Składanie ofert do: 2014-08-01

© eurobudowa.pl 2004-2014

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.