Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Raporty przetargowe

Otrzymuj przetargi ze swojego regionu!


Nowość! Wybierz kryteria i promień wokół swojego miasta

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetargi i zlecenia budowlane od firm, Spółdzielni, Wspólnot, zamówienia publiczne, ogłoszenia, zapytania ofertowe

Znaleziono 3144 zleceń i przetargów
Dodano Przedmiot zamówienia sortuj wg

2016-09-26

Przebudowa drogi wojewódzkiej w km 22+200 – 23+100 - wycinka krzaków średnio i gęsto zagęszczonych, odrostów i samosiejek

Frezowanie części jezdni grubości 6 cm z rozbiórką istniejącej podbudowy grubości 20 cm (wraz z wywozem) i wykonanie koryta na głębokość 10 cm...

dolnośląskie, Trzebnica
Składanie ofert do: 2016-10-10
czytano: 23 razy

2016-09-26

Remont drogi od km 1+300 do km 2+400 - wykonanie nawierzchni asfaltowej w-wa ścieralna gr. 4 cm, wyrównanie istniejące podbudowy betonem asfaltowym średnio 75kg/m2

renowacja odwodnienia, odmulenie rowów wraz z remontem przepustów pod zjazdami, remont istniejących przepustów rurowych pod drogą w ilości 2 szt.,...

świętokrzyskie, Staszów
Składanie ofert do: 2016-10-07
czytano: 12 razy

2016-09-26

Przebudowa drogi w km 0+000-2+500 - mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm szerokości 0,75 m, wyprofilowanie poboczy niesortem kamiennym 0-31,5mm

zagęszczanym mechanicznie, szer. 0,75 m, gr. do niwelety ułożonej masy i uzupełnienie ze spadkiem ziemią z poboczy teren między poboczem a rowem...

dolnośląskie, Jawor
Składanie ofert do: 2016-10-07
czytano: 20 razy
To jest miejsce na Twoje ogłoszenie!
Aż 94% ogłaszających znajduje fachowca lub podwykonawcę!
Dodaj ogłoszenie
bezpłatnie

2016-09-26

Przebudowa drogi od km: 5+527 do km: 6+763 - remont nawierzchni jezdni obejmujący wyrównanie profilu podłużnego i ujednolicenie poprzecznego jezdni

wraz z wykonaniem nowej warstwy ścieralnej dla poprawy warunków odwodnienia drogi, wymiana konstrukcji istniejącego chodnika z płyt betonowych...

świętokrzyskie, Kielce
Składanie ofert do: 2016-10-10
czytano: 9 razy

2016-09-26

Modernizacja drogi

wielkopolskie, Kórnik
Składanie ofert do: 2016-10-07
czytano: 11 razy

2016-09-26

Modernizacja nawierzchni ulicy wraz z wykonaniem parkingów: remont nawierzchni ulicy polegający na sfrezowaniu istniejącej warstwy ścieralnej i ułożeniu nowej z betonu asfaltowego

wymiana krawężników, remont miejsc postojowych, remont istniejących chodników, remont zjazdów indywidualnych oraz zjazdów na ulicę wewnętrzną

podlaskie, Sokółka
Składanie ofert do: 2016-10-10
czytano: 15 razy

2016-09-26

Przebudowa ulicy - wykonanie miejsc postojowych wewnątrz pętli autobusowej oraz rozbudowa istniejącego parkingu wraz z gospodarką drzewostanem

roboty przygotowawcze: rozbiórkowe z wywiezieniem materiałów z rozbiórki i ich utylizacją; ziemne; wycinka drzew i krzewów; roboty drogowe...

pomorskie, Gdańsk
Składanie ofert do: 2016-10-10
czytano: 17 razy

2016-09-26

Przebudowa ulicy

dolnośląskie, Czarny Bór
Składanie ofert do: 2016-10-11
czytano: 15 razy

2016-09-26

Utwardzenia dróg gruntowych, obejmuje podbudowę (wykonanie: koryta, warstwy mrozoochronnej, wzmocnienie podłoża, rozłożenie kruszywa kamiennego), roboty bitumiczne

(skropienie podbudowy lepiszczem, wykonanie warstwy ścieralnej), roboty elektryczne...

mazowieckie, Radom
Składanie ofert do: 2016-10-10
czytano: 21 razy

2016-09-26

Przebudowa drogi

warmińsko-mazurskie, Pasłęk
Składanie ofert do: 2016-10-07
czytano: 13 razy

2016-09-26

Remont mostów w ciągu drogi: usunięcie drzew i krzaków, wyburzenie obiektów budowlanych, rozbiórka elementów dróg, wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych

wykonanie nasypów, ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej, ścinka i uzupełnienie poboczy, ustawienie krawężników betonowych

dolnośląskie, Lubań
Składanie ofert do: 2016-10-10
czytano: 17 razy

2016-09-26

Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia drogowego

podkarpackie, Radymno
Składanie ofert do: 2016-10-10
czytano: 26 razy

2016-09-26

Budowa kładki dla pieszych i rowerów - nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej grub. 15 cm, wykonanie elementów przyczółków, fundamentów

montaż konstrukcji stalowych dźwigarów głównych i poprzecznic kładki, montaż ustroju drewnianego: ułożenie krawężników, wykonanie nawierzchn,...

wielkopolskie, Ostrów Wielkopolski
Składanie ofert do: 2016-10-10
czytano: 20 razy

2016-09-26

Remont drogi od km 0+000 do km 0+368, od km 0+000 do km 0+758 i od km 1+215 do km 1+754 - likwidacja przełomów: koryta wykonywane mechanicznie głębokość 40cm – 430,00 m2

warstwy odsączające zagęszczone mechanicznie o grubości 10 cm – 430,00 m2, nawierzchnia z kruszywa kamiennego 31,5-63mm-warstwa dolna o grubości 20cm...

świętokrzyskie, Pacanów
Składanie ofert do: 2016-10-10
czytano: 7 razy

2016-09-26

Remont bocznicy kolejowej

zachodniopomorskie, Koszalin
Składanie ofert do: 2016-10-10
czytano: 23 razy

2016-09-26

Przebudowa drogi - wykonanie nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego, AC 11 S 50/70 dla kategorii ruchu KR-2 grubości 4 cm, szerokości 5,50 m

wykonanie nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego, AC 11 W 50/70 dla kategorii ruchu KR-2 grubości 4 cm, szerokości 5,60 m...

podlaskie, Siemiatycze
Składanie ofert do: 2016-10-10
czytano: 17 razy

2016-09-26

Budowa drogi o długości 4,697 km, polega na: karczowaniu karp i zdjęcie wierzchniej warstwy humusu lub nasypów; wyprofilowaniu mechanicznym drogi

wykonaniu jezdni z nawierzchni żwirowej o gr. 25 cm i 30 cm oraz szerokości 3,5 m; wykonaniu mijanek z nawierzchni żwirowej o gr. 25 cm i 30 cm...

warmińsko-mazurskie, Wielbark
Składanie ofert do: 2016-10-10
czytano: 15 razy

2016-09-26

Bieżące utrzymanie dróg krajowych i obiektów mostowych w zakresie od km 105+574 do km 120+505, od km 0+000 do km 3+659, od km 123+056 do km 150+332, od km 93+595 do km 112+213

w zakresie: pobocza, naprawa korpusu drogowego, odwodnienie; chodniki; oznakowanie pionowe; bezpieczeństwo – bariery; mosty

warmińsko-mazurskie, Olsztyn
Składanie ofert do: 2016-10-10
czytano: 23 razy

2016-09-26

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją istniejącego składowiska osadowego na terenie oczyszczalni ścieków

zachodniopomorskie, Stepnica
Składanie ofert do: 2016-10-11
czytano: 23 razy

2016-09-26

Rozbudowa sieci wodociągowej oraz renowacja ujęć i stacji uzdatniania wody

obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej o długości 575 mb i średnicy rur 110 mm z PVC, zamontowanie 2 zasuw żeliwnych kołnierzowych z obudową o...

kujawsko-pomorskie, Choceń
Składanie ofert do: 2016-10-10
czytano: 13 razy

2016-09-26

Budowa drogi

podkarpackie, Jarosław
Składanie ofert do: 2016-10-10
czytano: 19 razy

2016-09-26

Przebudowa dróg: od km 2+445 o km 3+240 - wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat I-IV wraz ze składowaniem i odwozem, profilowanie i zagęszczenie podłoża

wykonanie i zagęszczenie mechanicznie warstwy odsączającej z pisku na całej szerokości drogi o gr 15cm, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stab....

świętokrzyskie, Lipnik
Składanie ofert do: 2016-10-07
czytano: 15 razy

2016-09-26

Remont ulicy - wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni na gr. 4 cm - z przewiezieniem urobku we wskazane miejsce do 10km [1m*7m*4szt.]+[20m*7m] - 280,00 m2

Rozbiórka stref przydylatacyjnych wraz z oczyszczeniem i wypiaskowaniem - 14,00 m, wymiana uszkodzonych elementów mocowania urządzenia dylatacyjnego...

podkarpackie, Rzeszów
Składanie ofert do: 2016-10-10
czytano: 9 razy

2016-09-26

Przebudowa drogi o dł. 0,5 km w zakresie: wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni, wykonanie nowej warstwy ścieralnej, ścinkę i uzupełnienie istniejących poboczy

przebudowę zjazdów na posesje i drogi boczne o nawierzchni bitumicznej, wykonanie ścieków betonowych i wpustów ulicznych wykonanie i montaż tablic...

dolnośląskie, Gryfów Śląski
Składanie ofert do: 2016-10-07
czytano: 9 razy

2016-09-26

Przebudowa ulic

łódzkie, Łódź
Składanie ofert do: 2016-10-10
czytano: 23 razy

2016-09-26

Przebudowa drogi od km 4+353 do km 5+353 - rozebranie przepustów rurowych pod drogami - rury betonowe o śr. 60 cm, odmulenie istniejących rowów od 30 cm do 50 cm

z wyprofilowaniem skarp i dna rowu oraz uzupełnienie poboczy; nawierzchnia...

świętokrzyskie, Busko-Zdrój
Składanie ofert do: 2016-10-10
czytano: 23 razy

2016-09-26

Przebudowa ulicy w km 0+000 do 0+100 wraz z przebudową 2 przepustów - rozbiórka istniejącej zniszczonej konstrukcji jezdni na powierzchni – 300 m2

Demontaż zniszczonych 2 przepustów, montaż nowych przepustów żelbetonowych o średnicy 500mm - 2 szt., wykonanie ścianek czołowych – 4 sztuki...

śląskie, Poczesna
Składanie ofert do: 2016-10-10
czytano: 24 razy

2016-09-26

Remont mostu

łódzkie, Łódź
Składanie ofert do: 2016-10-10
czytano: 24 razy

2016-09-26

Przebudowa ulicy oraz budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego: o długości: 67,45 mb, ciąg pieszo-jezdny o długości: 45,32 mb, ciąg pieszo-jezdny o długości: 59,00 mb

wraz budową sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej, budową i przebudową oświetlenia ulicznego i przebudową sieci telekomunikacyjnej

warmińsko-mazurskie, Lidzbark Warmiński
Składanie ofert do: 2016-10-10
czytano: 21 razy

2016-09-26

Przebudowa drogi w km 0+000÷0-125, w km 0+000÷0-030, w km 0+000÷0-070 i w km 0+000÷0-275 - przebudowa drogi tłuczniowej na drogę o nawierzchni bitumicznej

wzmocnienie podbudowy tłuczniowej niesortem, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni, ułożenie nawierzchni bitumicznej - warstwa wiążąca grubości 4cm i...

dolnośląskie, Świerzawa
Składanie ofert do: 2016-10-11
czytano: 15 razy

2016-09-26

BUDOWA CHODNIKA W KM 3+479 - 3+674

podkarpackie, Grodzisko Dolne
Składanie ofert do: 2016-10-12
czytano: 12 razy

2016-09-26

Przebudowa chodnika na drogę pieszo-rowerową - wykonanie ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej, rozbiórka istniejącej części ciągu pieszego

wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego, wykonanie oznakowania pionowego oraz urządzeń BRD, sadzenie drzew; wykonanie ścieżki rowerowej o...

mazowieckie, Radom
Składanie ofert do: 2016-10-10
czytano: 25 razy

2016-09-26

Budowa chodnika od km 1+420 do km 2+500 - roboty rozbiórkowe w tym: zjazdów o nawierzchni betonowej, nawierzchni z kostki betonowej i nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych

wykonanie chodnika jednostronnego szerokości 1,50 m na całej długości 1080 mb z kostki brukowej betonowej gr. 8cm, w tym ułożenie nawierzchni zjazdów...

świętokrzyskie, Kielce
Składanie ofert do: 2016-10-11
czytano: 23 razy

2016-09-26

Przebudowa ulicy oraz remont dróg - przebudowa ulicy na odcinku 285 mb - roboty pomiarowe, wykonanie koryta na poszerzeniu, wykonanie podbudowy na poszerzeniu

wykonanie nawierzchni bitumicznej, plantowanie poboczy, regulacja pionowa studzienek teletechnicznych i rewizyjnych, ustawienie oznakowania...

kujawsko-pomorskie, Dobre
Składanie ofert do: 2016-10-10
czytano: 28 razy

2016-09-26

Budowa ścieżki rowerowej o szerokości 1,5m, z poszerzeniem jezdni i odwodnieniem w km 11+000 do 11+350

małopolskie, Skrzyszów
Składanie ofert do: 2016-10-11
czytano: 17 razy

2016-09-26

Dostosowanie oznakowania do zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu na drogach krajowych

od km 635+586 do km 675+569; od km 683+714 do km 703+352; od km 134+400 do km 153+535

lubelskie, Lublin
Składanie ofert do: 2016-10-10
czytano: 24 razy

2016-09-26

Budowa kanalizacji deszczowej oraz budowa drogi na odcinku od km 0+100,0 do km 0+248,0 - roboty pomiarowe, roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne

wykonanie ław betonowych, krawężników betonowych najazdowych i wystających oraz obrzeży betonowych, wykonanie jezdni z kostki brukowej – szerokość...

zachodniopomorskie, Karlino
Składanie ofert do: 2016-10-10
czytano: 31 razy

2016-09-26

Przebudowa drogi

warmińsko-mazurskie, Grodziczno
Składanie ofert do: 2016-10-10
czytano: 17 razy
sortuj wg

© eurobudowa.pl 2004-2016

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.