Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 10 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Raporty przetargowe

Otrzymuj przetargi ze swojego regionu!


Nowość! Wybierz kryteria i promień wokół swojego miasta

Przetargi z kategorii

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Baza przetargów - inwestycje, przetargi na roboty budowlane

Znaleziono 3647 zleceń i przetargów
Dodano Przedmiot zamówienia sortuj wg

2014-09-17

Konserwacja bieżąca cieków - 21,9 km

pomorskie, Gdańsk
Składanie ofert do: 2014-09-29
czytano: 12 razy

2014-09-17

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. przyłączem wody, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przyłączem prądu, gazu

budową parkingu, budową drogi wewnętrznej dojazdowej wraz z odwodnieniem; pow. użytkowa-2133,58 m2, pow. zabudowy-579,32 m2, kubatura-8 085,43 m3,...

małopolskie, Oświęcim
Składanie ofert do: 2014-09-22
czytano: 9 razy

2014-09-17

Dostawa kruszywa drogowego naturalnego - mieszanka 0 - 31,5 (32) mm - 103 Mg, mieszanka 0 - 63 mm - 51 Mg

śląskie, Kozy
Składanie ofert do: 2014-09-30
czytano: 8 razy
To jest miejsce na Twoje ogłoszenie!
Aż 94% ogłaszających znajduje fachowca lub podwykonawcę!
Dodaj ogłoszenie
bezpłatnie

2014-09-17

Modernizacja (remont) drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych na długości 830 mb i szerokości 3,5 m - wyrównanie nawierzchni brukowcowej kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie

wykonanie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej (4+3 cm), wymiana przepustu na przepust z rury karbowanej PEHD dn 400 dł. 10 mb z obrukowaniem skarp,...

pomorskie, Trzebielino
Składanie ofert do: 2014-10-01
czytano: 8 razy

2014-09-17

Termomodernizacja przepompowni wielofunkcyjnej na oczyszczalni ścieków

wykonanie prac demontażowych i montażowych według projektu, utylizacja materiałów z rozbiórki - w tym sidingu

podlaskie, Suwałki
Składanie ofert do: 2014-10-02
czytano: 4 razy

2014-09-17

Budowa placu egzaminacyjnego dla kategorii A wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi - rozbiórka istniejącego budynku byłej stacji paliw, wykonanie nawierzchni utwardzonych

Przełożenie istniejącego oświetlenia terenu oraz wykonanie nowego oświetlenia, niwelacja terenu za istniejącym garażem, wykonanie utwardzeń terenu,...

podkarpackie, Rzeszów
Składanie ofert do: 2014-10-01
czytano: 2 razy

2014-09-17

Wykonanie nawierzchni bitumicznych wraz z poprawą odwodnienia na drogach gminnych, o łącznej powierzchni nie przekraczającej 1 350,00 m2, w tym: roboty ziemne z wbudowaniem w nasyp, roboty ziemne na odkład

wykonanie przepustów rurowych, ścięcie i oczyszczenie pobocza, wykonanie koryta pod nawierzchnię, wykonanie podbudowy z żużla, wykonanie podbudowy z...

małopolskie, Zabierzów
Składanie ofert do: 2014-10-03
czytano: 10 razy

2014-09-17

Utwardzenie istniejącej nawierzchni drogi powiatowej w następującym zakresie: wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm, wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową

Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11S o grubości 4 cm, uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym...

warmińsko-mazurskie, Ełk
Składanie ofert do: 2014-10-01
czytano: 13 razy

2014-09-17

Wykonanie przebudowy sal dydaktycznych wraz z wyposażeniem

mazowieckie, Warszawa
Składanie ofert do: 2014-10-01
czytano: 6 razy

2014-09-17

Przebudowa 380mb uszkodzonej w trakcie powodzi nawierzchni jezdni drogi, polegająca na wyrównaniu istniejącej warstwy z kruszywa, wykonaniu poszerzenia jezdni do 3,0 m

oraz ułożeniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego: wycięcie krzaków oraz drzew, frezowanie nawierzchni - 56m2, zdjęcie części istniejącej...

dolnośląskie, Szklarska Poręba
Składanie ofert do: 2014-10-02
czytano: 9 razy

2014-09-17

Budowa 4 odcinków oświetlenia drogowego

lubelskie, Zakrzówek
Składanie ofert do: 2014-10-01
czytano: 16 razy

2014-09-17

Roboty budowlane w siedzibach Spółki

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz
Składanie ofert do: 2014-10-01
czytano: 4 razy

2014-09-17

Budowa drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem - roboty drogowe (rozbiórka nawierzchni, wykonanie nawierzchni)

roboty kanalizacyjne (kanalizacja deszczowa), roboty związane z organizacją ruchu, inwentaryzacja zieleni

małopolskie, Kraków
Składanie ofert do: 2014-10-01
czytano: 14 razy

2014-09-17

Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej - utwardzenie ciągu pieszego i dojść do posesji oraz utwardzenie zjazdów do posesji

ustawienie krawężnika przy krawędzi jezdni na całej długości, wykonanie chodnika L= 1150,00m; chodnik, zjazdy, dojścia zamknąć obrzeżem na ławie...

dolnośląskie, Milicz
Składanie ofert do: 2014-10-01
czytano: 14 razy

2014-09-17

Remont świetlic wiejskich - roboty posadzkowe, ścianki działowe, stolarka drzwiowa, podokienniki

przygotowanie powierzchni ścian pod tynk mozaikowy i okładzinę z płytek glazura wraz z ich ułożeniem

mazowieckie, Karniewo
Składanie ofert do: 2014-10-01
czytano: 7 razy

2014-09-17

Remont i przebudowa pomieszczeń na I piętrze Oddziału Klinicznego Okulistyki i Onkologii Okulistycznej

jednoosobowa sala chorych wraz z łazienką dla osób niepełnosprawnych, gabinet diagnostyczno-zabiegowy, pokój socjalny wraz łazienką dla personelu

małopolskie, Kraków
Składanie ofert do: 2014-10-01
czytano: 5 razy

2014-09-17

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - ułożenie nawierzchni utwardzonej na odcinku 650 m

ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych o gr.6 cm (warstwa ścieralna) na odcinku 300 m

lubuskie, Lubiszyn
Składanie ofert do: 2014-10-01
czytano: 16 razy

2014-09-17

Rozbiórka istniejącej hali małego lodowiska z zapleczem oraz 3 parterowych budynków gospodarczych

małopolskie, Kraków
Składanie ofert do: 2014-10-01
czytano: 8 razy

2014-09-17

Przebudowa drogi gminnej - wykonanie rowu krytego z rur PCV O 30 cm - 31,00 m, wykonanie studni z kręgów betonowych O 100 cm - 1 szt., wykonanie studni osadnikowych O 50 cm - 2 szt.

Wykopy pod drogę - ok. 1085 m3 i ok. 40 m3, ustawienie krawężników - 657 m, wykonanie podbudowy zasadniczej - 1 971 m2, wykonanie jezdni z kostki...

podlaskie, Łomża
Składanie ofert do: 2014-09-30
czytano: 10 razy

2014-09-17

Przebudowa oświetlenia ścieżki rowerowej - demontaż starych słupów betonowych i opraw oświetleniowych, instalacji elektrycznej słupa, złącza słupowego

montaż nowych słupów i opraw oświetleniowych, modernizacja szafki oświetleniowej

mazowieckie, Warszawa
Składanie ofert do: 2014-10-01
czytano: 8 razy

2014-09-17

Budowa drogi gminnej - ciąg pieszo - jezdny - roboty pomiarowe, roboty ziemne, profilowanie i zagęszczenie podłoża, podbudowa betonowa, nawierzchnia z kostki betonowej

humusowanie i obsianie trawą, krawężnik betonowy na ławie betonowej, ścieki z dwóch rzędów kostki betonowej na ławie betonowej, wykopy, roboty ziemne

wielkopolskie, Wronki
Składanie ofert do: 2014-10-01
czytano: 1 razy

2014-09-17

Roboty drogowe obejmujące: rozbiórkę ogrodzenia i furtki, nawierzchni chodników, opasek, muru oporowego, bariery energochłonnej, poręczy stalowej, obrzeży i oporów betonowych

wykonanie muru oporowego w technologii ścianki berlińskiej, wykonanie muru oporowego żelbetowego monolitycznego, wykonanie schodów terenowych przy...

pomorskie, Gdynia
Składanie ofert do: 2014-10-01
czytano: 1 razy

2014-09-17

Wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z budową kładki edukacyjnej wraz z przyległym skwerem w rezerwacie

budowa kanalizacji deszczowej, budowa oświetlenia..

pomorskie, Władysławowo
Składanie ofert do: 2014-09-30
czytano: 3 razy

2014-09-17

Budowa dwóch składnic drewna na terenie leśnictw

mazowieckie, Stromiec
Składanie ofert do: 2014-10-02
czytano: 14 razy

2014-09-17

Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi

doposażenie w urządzenia technologiczne II ciągu technologicznego, doposażenie w zakresie systemu AKPiA

świętokrzyskie, Zagnańsk
Składanie ofert do: 2014-10-01
czytano: 4 razy

2014-09-17

Roboty elektroenergetyczne - przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektów - 2 zadania

mazowieckie, Stefanówka
Składanie ofert do: 2014-09-22
czytano: 14 razy

2014-09-17

Przystosowanie powierzchni hali wagonowej do realizacji czynności ekspedycyjno-rozdzielczych

łódzkie, Łódź
Składanie ofert do: 2014-09-30
czytano: 3 razy

2014-09-17

Przebudowa układów zasilania i sterowania instalacji oświetlenia ulicznego dla wskazanych stacji transformatorowych

łódzkie, Koluszki
Składanie ofert do: 2014-09-22
czytano: 4 razy

2014-09-17

Remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego

łódzkie, Piotrków Trybunalski
Składanie ofert do: 2014-09-24
czytano: 6 razy

2014-09-17

Budowa sieci wodociągowej o długości 13,8 km w zakresie średnic fi 60-225 mm oraz 196 szt. przyłączy

podkarpackie, Jasło
Składanie ofert do: 2014-10-23
czytano: 9 razy

2014-09-17

Remont muru oporowego

małopolskie, Tarnów
Składanie ofert do: 2014-09-26
czytano: 8 razy

2014-09-17

Modernizacja dróg, placów, układu zasilania, budowa monitoringu

małopolskie, Swarzów
Składanie ofert do: 2014-09-30
czytano: 11 razy

2014-09-17

Sukcesywne dostawy rur PE

śląskie, Chrzanów
Składanie ofert do: 2014-09-29
czytano: 7 razy

2014-09-17

Budowa sieci wodociągowej

podkarpackie, Raniżów
Składanie ofert do: 2014-09-24
czytano: 2 razy

2014-09-17

Zimowe utrzymanie dróg, parkingów i chodników

małopolskie, Andrychów
Składanie ofert do: 2014-10-27
czytano: 2 razy

© eurobudowa.pl 2004-2014

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl
Ominęły Cię cenne zlecenia?
Zapisz się na nasze powiadomienia mailowe, będziesz na bieżąco!

przetargi • zlecenia prywatne • zapytania o cenę • konkursy ofert
Nowość!
Wybierz dowolny promień wokół Twojego miasta!
Polityka PrywatnościMY TEŻ NIE LUBIMY SPAMU. NIE WYSYŁAMY ŻADNYCH REKLAM.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.