Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Raporty przetargowe

Otrzymuj przetargi ze swojego regionu!


Nowość! Wybierz kryteria i promień wokół swojego miasta

Przetargi z kategorii

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetargi i zlecenia budowlane od firm, Spółdzielni, Wspólnot, zamówienia publiczne, ogłoszenia, zapytania ofertowe

Znaleziono 4130 zleceń i przetargów
Dodano Przedmiot zamówienia sortuj wg

2016-05-25

Przebudowa drogi powiatowej w km 5+341-6+091 na długości 750mb, przebudowa drogi powiatowej w km 3+560-4+010 i 4+535-5+035 na długości 950 mb

Przebudowa drogi powiatowej w km 0+015-0+515 na długości 500 mb, przebudowa drogi powiatowej w km 3+160-3+830 na długości 670mb

świętokrzyskie, Końskie
Składanie ofert do: 2016-06-10
czytano: 0 razy

2016-05-25

Naprawa drogi dojazdowej

pomorskie, Ustka
Składanie ofert do: 2016-06-08
czytano: 14 razy

2016-05-25

Budowa sieci wodociągowej z rur PE100 SDR 17 PN10 o średnicy Dz110x6,6mm i długości 2323,00 mb, odgałęzień - 156 szt., z rur PE100 SDR 11 PN16 o średnicy Dz40x3,7 mm, długości 536,50 mb

Wykonanie prostokątnej komory wodomierzowej DN100 typu ciężkiego o wymiarach zewnętrznych 2900x1400mm, budowa 12 hydrantów podziemnych DN80 PN16 z...

mazowieckie, Jabłonna
Składanie ofert do: 2016-06-08
czytano: 9 razy
To jest miejsce na Twoje ogłoszenie!
Aż 94% ogłaszających znajduje fachowca lub podwykonawcę!
Dodaj ogłoszenie
bezpłatnie

2016-05-25

Budowa oświetlenia składającego się z 21 latarni na słupach stalowych okrągłych ocynkowanych o wysokości 6, 7 i 8 metrów z wysięgnikiem, przykręcanych do fundamentu betonowego

z oprawami oświetleniowymi, szafki oświetleniowej i ziemnej linii kablowej YKY 3x10 mm2 o długości kabla 909 m; przełożenie i przedłużenie linii...

zachodniopomorskie, Kołobrzeg
Składanie ofert do: 2016-06-09
czytano: 11 razy

2016-05-25

Remont dwóch wiaduktów

mazowieckie, Warszawa
Składanie ofert do: 2016-06-13
czytano: 11 razy

2016-05-25

Przebudowa drogi powiatowej w km 19+730+20+354 na długości 624 mb, przebudowa drogi powiatowejy w km 0+990-1+980 na długości 990 mb

Przebudowa drogi powiatowej w km 11+780 - 12+770 na długości 990 mb, przebudowa drogi powiatowej w km 16+660-17+655 na długości 995 mb

świętokrzyskie, Końskie
Składanie ofert do: 2016-06-13
czytano: 7 razy

2016-05-25

Przebudowa cz. drogi gminnej w km 0+000 - 0+147 - wyznaczenie trasy drogi, mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych

rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych; wykonanie odwodnienia - roboty ziemne, wymiana uszkodzonych rur z tworzywa sztucznego o śr....

podkarpackie, Korczyna
Składanie ofert do: 2016-06-14
czytano: 2 razy

2016-05-25

Remont ulicy

śląskie, Czeladź
Składanie ofert do: 2016-06-15
czytano: 13 razy

2016-05-25

Remont nawierzchni drogi powiatowej od km 0+000 do km 0+800 poprzez wykonanie nakładki z masy bitumicznej, obejmuje: wykonania podbudowy na poszerzeniach

wykonanie ścieku przykrawężnikowego; wykonanie remontu odwodnienia; wykonanie poszerzenia jezdni; wykonanie warstwy ścieralnej

warmińsko-mazurskie, Szczytno
Składanie ofert do: 2016-06-09
czytano: 15 razy

2016-05-25

Bieżące utrzymanie (konserwacja) nawierzchni dróg gruntowych - równanie równiarką nawierzchni dróg gminnych o szerokości pasa jezdni od 3,5m do 5,0m

uzupełnienie ubytków materiałem drogowym, zagęszczenie mechaniczne wałem 10÷20 t z wibracją, dostawa materiału uzupełniającego w ilości 250 ton...

łódzkie, Łęczyca
Składanie ofert do: 2016-06-10
czytano: 11 razy

2016-05-25

Remont drogi gminnej od km 0 + 000 do km 0 + 470, długości 470 m, remont drogi gminnej od km 0 + 260 do km 0 + 531, długości 271 m

Przygotowanie terenu pod budowę, jezdnia: nawierzchnia z betonu asfaltowego dla KR1 gr. 4 cm/5 cm, pobocza utwardzone tłuczniem (profilowanie i...

świętokrzyskie, Działoszyce
Składanie ofert do: 2016-06-08
czytano: 6 razy

2016-05-25

Przebudowa drogi powiatowej - budowa chodnika w km od 1+350 do 1+540; przebudowa drogi powiatowej - budowa chodnika w km od 3+500 do 3+965

Przebudowa drogi powiatowej - budowa chodnika w km 5+330 do 6+580 i km 6+700 do 6+720

podkarpackie, Rzeszów
Składanie ofert do: 2016-06-13
czytano: 1 razy

2016-05-25

Remont ulic - nakładka asfaltowa wraz z przykanalikami, podbudową i krawężnikami - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 - warstwa wiążąca - 6 286,90 m2

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 - warstwa ścieralna - 6 286,90 m2

mazowieckie, Piaseczno
Składanie ofert do: 2016-06-09
czytano: 8 razy

2016-05-25

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ - sieć wodociągowa metodą wykopową z rur klasy PE100 szeregu SDR 11 o średnicach zewnętrznych 315, 225, 90 i 63 mm; łączna długość - 168 m

Grawitacyjną sieć kanalizacji sanitarnej przewidziano z rur kielichowych PVC-U SN8 SDR34 o średnicy zewnętrznej 200 mm długości około 106 m

śląskie, Chorzów
Składanie ofert do: 2016-06-15
czytano: 16 razy

2016-05-25

Wykonanie objazdu w zamian za zabezpieczenie osuwiska - rozbudowa drogi gminnej, przebudowa zjazdów indywidualnych, wykonanie budowli piętrzącej, gurtu o konstrukcji betonowej

budowa zabezpieczenia skarpy korpusu drogowego kotwioną geokomórą, wykonanie dwustronnego liniowego umocnienia brzegów potoku za pomocą gabionów i...

małopolskie, Piwniczna-Zdrój
Składanie ofert do: 2016-06-08
czytano: 16 razy

2016-05-25

Rozbudowa oświetlenia ulicznego

mazowieckie, Karczew
Składanie ofert do: 2016-06-08
czytano: 13 razy

2016-05-25

Przebudowa dróg gminnych - korytowanie z wywiezieniem na dł 196 m x 3m, podbudowa z kruszywa łamanego o gr. 15 cm i na pow. 839,20 m2

nawierzchnia z masy bitumicznej żwirowo piaskowej o gr 4+3 cm na pow. 769,20 m2, umocnienie poboczy na dł. 286 m, przebudowa przepustu z rur przepustowych...

podkarpackie, Olszanica
Składanie ofert do: 2016-06-08
czytano: 15 razy

2016-05-25

Przebudowa drogi - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (1,485 km), wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni betonem asfaltowym (50 m2)

wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego dla ruchu KR1 (średnio 75,0 kg/ m2) - (448,20 Mg), warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 3 cm...

mazowieckie, Przyłęk
Składanie ofert do: 2016-06-15
czytano: 14 razy

2016-05-25

Budowa sieci wodociągowej metodą wykopową z rur PE100 SDR11 o średnicach 225, 160 i 125 mm oraz przewiertu sterowanego z zastosowaniem rury ochronnej o średnicy 225 mm - dł. 8 m

łączna długość sieci wodociągowej wynosi około 452,5 m; grawitacyjna sieć kanalizacji sanitarnej z rur kielichowych PVC o średnicach 315 i 200 mm o...

śląskie, Chorzów
Składanie ofert do: 2016-06-14
czytano: 9 razy

2016-05-25

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w km 211+627 - 212+000, między innymi w zakresie robót przygotowawczych, robot ziemnych, wykonania podbudów

Wykonania nawierzchni, odwodnienia korpusu drogowego, elementów ulic: wykonania nawierzchni chodnika, ustawienia obrzeży, ustawienia krawężników...

podkarpackie, Rzeszów
Składanie ofert do: 2016-06-10
czytano: 11 razy

2016-05-25

Przebudowa mostu na przepust polega na wykonaniu rozbiórki mostu i budowy przepustu z karbowanych blach stalowych o świetle poziomym 3,08 m i świetle pionowym 2,08 m

długości po osi cieku 12,50 m oraz wykonanie przebudowy drogi na dojazdach do przepustu na długości 175,26 m

podlaskie, Zambrów
Składanie ofert do: 2016-06-10
czytano: 5 razy

2016-05-25

Przebudowa drogi powiatowej w lokalizacji km 0+000 - 0+195; przebudowa łuku poziomego wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną w ciągu drogi powiatowej

Remont drogi powiatowej w lokalizacji km 13+190 - 14+390 (1200 m)

podlaskie, Zambrów
Składanie ofert do: 2016-06-10
czytano: 2 razy

2016-05-25

Przebudowa drogi powiatowej w lokalizacji km 0+000 - 0+195; przebudowa łuku poziomego wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną w ciągu drogi powiatowej

Remont drogi powiatowej w lokalizacji km 13+190 - 14+390 (1200 m)

podlaskie, Zambrów
Składanie ofert do: 2016-06-10
czytano: 8 razy

2016-05-25

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej (dł. 1245 mb): nawierzchnia z kostki nieregularnej o wys. 10 cm - 747 m2, nawierzchnia z kruszywa kamiennego bazaltowego - 2.988 m2

oznakowanie; budowa parkingu o nawierzchni z betonu asfaltowego - 410,52 m2; budowa parkingu o nawierzchni z betonu asfaltowego - 317,92 m2; odwodnienie...

opolskie, Reńska Wieś
Składanie ofert do: 2016-06-08
czytano: 1 razy

2016-05-25

TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO ORAZ DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO WYMOGÓW - roboty demontażowe instalacji elektrycznych, montaż koryt kablowych, montaż tablic

Montaż WLZów, wykonanie instalacji w pokojach biurowych i w pomieszczeniach, wymiana rozdzielni głównej, wykonanie tablicy zastępczej, wykonanie...

mazowieckie, Warszawa
Składanie ofert do: 2016-06-09
czytano: 17 razy

2016-05-25

Dostosowanie budynków do wymogów przepisów p.poż. obejmuje montaż jednostki centralnej oświetlenia awaryjnego ROA z baterią akumulatorów oraz wykonanie zasilania w energię elektryczną

montaż podstacji oświetlenia awaryjnego PSN, montaż ogniodpornych koryt kablowych E90 i wykonanie instalacji łączącej, wykucie przepustów w stropach...

warmińsko-mazurskie, Nidzica
Składanie ofert do: 2016-06-14
czytano: 15 razy

2016-05-25

Wzmocnienie stropu nad poddaszem - demontaż istniejącej podłogi, rozbiórka wszystkich istniejących warstw izolacyjnych posadzki, wykucie gniazd dla belek stalowych

Wymiana częściowa belek stropowych, wzmocnienie belek stropowych kształtownikami dwustronnie skręcanymi na śruby, wykonanie ślepej podłogi na legarach...

wielkopolskie, Odolanów
Składanie ofert do: 2016-06-08
czytano: 5 razy

2016-05-25

Przebudowa drogi gminnej wraz z drogami wewnętrznymi o dł. 1,952km, modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o dł. 0,368km

Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych o dł. 0,376km, przebudowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych o dł. 0,190km, przebudowa...

lubelskie, Ulhówek
Składanie ofert do: 2016-06-17
czytano: 8 razy

2016-05-25

Przebudowa dróg - roboty pomiarowe - 0,381 km, mechaniczne wykonanie profilowania koryta wraz z zagęszczeniem podłoża - 1353,00 m2

Wyrównanie istniejącej podbudowy żwirowo- tłuczniowej tłuczniem kamiennym o średniej grubości 12 cm po uwałowaniu - 1353,00 m2 / 162.36 m3,...

podkarpackie, Pysznica
Składanie ofert do: 2016-06-07
czytano: 14 razy

2016-05-25

Przebudowa drogi gminnej na odcinku nr 1 w km 0+000,00 do km 1+315,00 i odcinku nr 2 od km 0+000,00 do km 0+235,00 o łącznej długości 1 550,0 mb i szerokości 4,0 m

mechaniczne ścinanie poboczy z darnią grub. 10 cm - 4 650,0 m2; mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w km 1+060,00 do 1+ 315,00...

kujawsko-pomorskie, Janowiec Wielkopolski
Składanie ofert do: 2016-06-09
czytano: 6 razy

2016-05-25

Remont dróg gminnych - profilowanie i zagęszczanie podłoża, podbudowy tłuczniowe, nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowych

wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, ułożenie korytek żelbetowych wraz z kratą...

małopolskie, Bystra Podhalańska
Składanie ofert do: 2016-06-10
czytano: 15 razy

2016-05-25

Przebudowa drogi powiatowej w km 0+000,00 do km 8+312,34

lubelskie, Zamość
Składanie ofert do: 2016-06-08
czytano: 14 razy

2016-05-25

Przebudowa drogi powiatowej od km 17+717 do km 18+072 (dł. 0,355 km)

lubelskie, Krasnystaw
Składanie ofert do: 2016-06-08
czytano: 0 razy

2016-05-25

Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego w latach 2016-2018, wykonywanie oznakowania poziomego w latach 2016-2018, wykonywanie oznakowania tymczasowego w latach 2017-2018

obejmuje dostawę, montaż i demontaż słupków znaków drogowych, tabliczek z nazwami ulic i tablic informacyjnych oraz słupków zabezpieczających z...

dolnośląskie, Dzierżoniów
Składanie ofert do: 2016-06-09
czytano: 12 razy

2016-05-25

Budowa chodnika i wymiana nawierzchni miejsc postojowych - chodnik o szerokości 1,50m, z kostki betonowej gr. 6cm, pochylenie poprzeczne o wartości 2%

Nawierzchnia parkingu z kostki betonowej gr. 8cm, spadek podłużny o wartości 2%, obramowanie - nowe krawężniki betonowe o wym. 15x22x100 i 15x30x100...

wielkopolskie, Koźminek
Składanie ofert do: 2016-06-08
czytano: 12 razy

2016-05-25

Przebudowa drogi gminnej wraz z utwardzeniem istniejącego pasa drogowego - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe; roboty ziemne tj. mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm

oraz wykonanie koryta na całej szerokości chodnika o szerokości 24 cm pod warstwy konstrukcyjne; montaż krawężników i oporników; wykonanie podbudowy...

wielkopolskie, Brodnica
Składanie ofert do: 2016-06-07
czytano: 13 razy

2016-05-25

REMONT DRÓG POWIATOWYCH W ROKU 2016 w podziale na 2 zadania

lubelskie, Radzyń Podlaski
Składanie ofert do: 2016-06-10
czytano: 5 razy

2016-05-25

Budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC O200mm SN 8 o ściance litej długości 37,50m, budowa wodociągu z rur PE100 SDR11 O125mm o długości 656,37m

Budowa sieci wodociągu z rur PE100 SDR11 PN16 O125mm o długości 78,10m

świętokrzyskie, Sitkówka
Składanie ofert do: 2016-06-08
czytano: 3 razy

© eurobudowa.pl 2004-2016

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl
Regulamin Polityka Prywatności

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.