Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 10 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Raporty przetargowe

Otrzymuj przetargi ze swojego regionu!


Nowość! Wybierz kryteria i promień wokół swojego miasta

Przetargi z kategorii

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetargi i zlecenia budowlane, zapytania ofertowe, zamówienia publiczne - branża prace ziemne, wodne, melioracje

Znaleziono 112 zleceń i przetargów wg zadanych kryteriów
Dodano Przedmiot zamówienia sortuj wg

2015-01-30

Zapytanie ofertowe na wykonanie fundamentu pod podnośnik w budynku

małopolskie, Kraków
Składanie ofert do: 2015-02-05
czytano: 18 razy

2015-01-30

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości

W skład placu zabaw wchodzą następujące elementy- zdjęcia w załączeniu zestaw zabawowy - sz. 1, Karuzela krzyżowa - szt. 1

świętokrzyskie, Końskie
Składanie ofert do: 2015-02-13
czytano: 9 razy

2015-01-30

Bieżące utrzymanie urządzeń odwadniających położonych na terenie miasta w zakresie wymiany przepustów, udrażniania rowów, układania ścieków betonowych, płyt ażurowych, itp., w strefie wschodniej i zachodniej

naprawianie i remontowanie przepustów, rygoli, studni rewizyjnych i basenów osadnikowych, wpustów ulicznych

śląskie, Bielsko-Biała
Składanie ofert do: 2015-02-13
czytano: 24 razy
To jest miejsce na Twoje ogłoszenie!
Aż 94% ogłaszających znajduje fachowca lub podwykonawcę!
Dodaj ogłoszenie
bezpłatnie

2015-01-30

Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie cieków rzeki i budowę pasażu z elementami małej architektury

oświetlenia terenu lampami oświetleniowymi - 18 szt. - kosze parkowe - 8 szt. - nasadzenia roślin- 49 szt.

warmińsko-mazurskie, Stawiguda
Składanie ofert do: 2015-02-12
czytano: 25 razy

2015-01-30

Rozwiązanie układu komunikacyjnego w rejonie szkoły -II etap

Budowa zatoki postojowej przy PSP Wola Taczowska z kostki betonowej wibroprasowanej o grubości 8 cm, kolor grafitowy. Wykonie odcinka chodnika od zatoki...

mazowieckie, Zakrzew
Składanie ofert do: 2015-02-13
czytano: 19 razy

2015-01-30

Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie polegająca na budowie iluminacji

uczytelnienie podstawy kompozycyjnej obiektu - wzgórza otoczonego fosą,podkreślenie monumentalności i spójności bryły zamku w postaci jego murów...

śląskie, Siewierz
Składanie ofert do: 2015-02-24
czytano: 19 razy

2015-01-30

Przebudowa ulicy wraz z budową ścieżki rowerowej

pozostałe konstrukcje utwardzone ( pobocza, zjazdy, chodniki, ścieki, itp. ) - o powierzchni około 10.000 m2

zachodniopomorskie, Koszalin
Składanie ofert do: 2015-02-16
czytano: 6 razy

2015-01-30

Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych połączenia drogowego poprzez rozbudowę, przebudowę i remont odcinków dróg powiatowych

wykonania odcinków kanalizacji deszczowej oraz oczyszczenie istniejącej kanalizacji deszczowej, -regulacji ścieków przykrawężnikowych z kostki...

małopolskie, Nowy Targ
Składanie ofert do: 2015-02-13
czytano: 10 razy

2015-01-30

PRZEBUDOWA ULICY- wykonanie nowych kanałów z rur PCV, studni rewizyjnych i studzienek ściekowych

wykonanie konstrukcji drogi z betonu asfaltowego: warstwa ścieralna - 3cm, warstwa wiążąca - 5cm, podbudowa z kruszywa kamiennego - 20cm, warstwa...

śląskie, Krzyżanowice
Składanie ofert do: 2015-02-13
czytano: 13 razy

2015-01-30

Przebudowa drogi powiatowej , Założone zostaną również nowe krawężniki, wyregulowane zostaną studnie rewizyjne

Założone zostaną również nowe krawężniki, wyregulowane zostaną studnie rewizyjne. W wyniku dokonania w/w prac nastąpi korekta niebezpiecznego...

wielkopolskie, Kościan
Składanie ofert do: 2015-02-13
czytano: 34 razy

2015-01-30

Remont Centrum Rekreacyjno-Sportowego - budynek szatniowo-socjalny: roboty budowlane, instalacje wodne, kanalizacyjne, c.o., gazowe, technologia kotłowni, kolektory słoneczne, wentylacja mechaniczna, roboty elektryczne

Tor rolkowy: roboty budowlane, roboty elektryczne (przyłącze + oświetlenie toru), utwardzenia - place ppoż., chodniki; przyłącza do budynku: wod. -...

lubelskie, Lubycza Królewska
Składanie ofert do: 2015-02-13
czytano: 18 razy

2015-01-29

Zlecę wykonanie wykopu fundamentów pod dom jednorodzinny

wielkopolskie, Środa Wielkopolska
Składanie ofert do: 2015-02-05
czytano: 19 razy

2015-01-29

Zlecę wycinkę drzew w miejscowości Inowrocław

Na skraju dróg nr 15 i nr 25, zlecenie należy wykonać do końca Lutego, drzewo pozostaje do dyspozycji wykonawcy

kujawsko-pomorskie, Inowrocław
Składanie ofert do: 2015-02-08
czytano: 60 razy

2015-01-29

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie prac ziemnych

pomorskie, Gdańsk
Składanie ofert do: 2015-01-31
czytano: 26 razy

2015-01-29

Konserwacja przeciwpowodziowego wału ochronnego oraz rowu opaskowego

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz
Składanie ofert do: 2015-02-13
czytano: 15 razy

2015-01-29

Wykonanie przewiertu sterowanego na potrzeby budowy sieci gazowej

pomorskie, Siemianice
Składanie ofert do: 2015-02-05
czytano: 14 razy

2015-01-29

Budowa zintegrowanego systemu sieci kanalizacyjnej i wodociągowej jako ochrona środowiska naturalnego Puszczy

Remont studni przepompowni ścieków polegający na wypiaskowaniu wewnętrznej powierzchni stalowej studni przepompowni ścieków i zewnętrznej części...

podlaskie, Czarna Białostocka
Składanie ofert do: 2015-02-11
czytano: 29 razy

2015-01-29

Bieżące utrzymanie urządzeń i sieci kanalizacji opadowej oraz studni publicznych na terenie Gminy

wiosenne czyszczenie 500 sztuk wpustów ulicznych wraz z unieszkodliwieniem osadów (IV,V )

małopolskie, Brzesko
Składanie ofert do: 2015-02-12
czytano: 15 razy

2015-01-29

Dostawa i montaż pomp wałowych w studniach zbiorczych

wielkopolskie, Poznań
Składanie ofert do: 2015-03-06
czytano: 31 razy

2015-01-29

Udrożnienie ujściowego odcinka rzeki - etap I - wykonanie przekopu o szerokości od 170 m (w odcinku ujściowym) do 100 m - dalej w górę rzeki

Kubatura prac pogłębiarskich wyniesie około 470 000 m3

mazowieckie, Warszawa
Składanie ofert do: 2015-02-16
czytano: 17 razy

2015-01-29

Odbudowa drogi powiatowej - ścinanie i usunięcie 44 szt. drzew, rozbiórka elementów drogowych (nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, podbudowy), roboty ziemne - wykopy 1488 m3

formowanie nasypów ok. 13724 m3, budowa 6 szt. przepustów pod drogą powiatową i zjazdami, budowa rowu odwadniającego, konstrukcja jezdni drogi...

opolskie, Opole
Składanie ofert do: 2015-02-13
czytano: 16 razy

2015-01-28

Poszukuję ekipy do budowy domu jednorodzinnego parterowego niepodpiwniczonym z poddaszem użytkowym

Poszukuję ekipy do budowy domu jednorodzinnego parterowego niepodpiwniczonym z poddaszem użytkowym wg. projektu

podlaskie, Suwałki
Składanie ofert do: 2015-02-03
czytano: 85 razy

2015-01-28

Czyszczenie - konserwacja rowu

lubuskie, Mieszków
Składanie ofert do: 2015-02-03
czytano: 36 razy

2015-01-28

Wykonanie robót remontowych w zakresie utrzymania infrastruktury drogowej na terenie Gminy

wykonanie nakładek asfaltowych o powierzchni do 10 m2 - przestawienie krawężników i obrzeży - zabudowę elementów odwodnienia dróg - cieków...

śląskie, Marklowice
Składanie ofert do: 2015-02-26
czytano: 17 razy

2015-01-28

Modernizacja istniejącego kortu tenisowego w ramach zadania pn. Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji

usunięcie mchu i samosiejek z korzeniami wraz z rozebraniem nawierzchni istniejącego kortu

śląskie, Ustroń
Składanie ofert do: 2015-02-11
czytano: 25 razy

2015-01-28

Budowa ogólnodostępnego parkingu dla użytkowników Szlaku

wykonanie nawierzchni chodników, placów i dróg wewnętrznych - plantowanie terenów zielonych, humusowania i obsiania trawą - oświetlenia terenu parkingu

małopolskie, Czarny Dunajec
Składanie ofert do: 2015-02-11
czytano: 18 razy

2015-01-28

Przebudowa ulicy wraz ze skrzyżowaniem -udrożnienie systemu odwodnienia poprzez przegłębienie istniejących rowów, wyprofilowanie dna i skarp, wykonanie wpustów ulicznych i podłączenie ich do istniejącego systemu odwodnienia, przebudowę istniejącego systemu odwodnienia

Przewiduje się budowę chodników o szerokości średnio od 1,5 do 2,0 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, budowę ciągu rowerowego o nawierzchni...

łódzkie, Zduńska Wola
Składanie ofert do: 2015-02-11
czytano: 29 razy

2015-01-28

Budowa boiska sportowego z oświetleniem hybrydowym

wyposażenie boiska - 1 kpl, - wykonanie nawierzchni utwardzonej - 405 m2, - wykonanie trawników parkowych - 2.410 m2, - ogrodzenie terenu - 121 mb, -...

łódzkie, Aleksandrów Łódzki
Składanie ofert do: 2015-02-11
czytano: 11 razy

2015-01-28

Przebudowa sytemu komunikacyjnego (drogi) poprzez modernizację głównego szlaku komunikacyjnego w obrębie miejscowości

wykonanie modernizacji wpustów ulicznych, będących wyposażeniem technicznym drogi, - ułożenie pod zjazdami przepustów w ciągu rowu przydrożnego

małopolskie, Maniowy
Składanie ofert do: 2015-02-19
czytano: 23 razy

2015-01-28

Remoncie zbiornika wodnego: - odmulenie dna zbiornika, - naprawa skarp, - naprawa przewodów odpływowych i napływowych...

warmińsko-mazurskie, Barciany
Składanie ofert do: 2015-02-05
czytano: 35 razy

2015-01-28

Utrzymanie i eksploatacja pompowni: : - pompowni-szt. 2, - śluz wałowych-szt. 3, - przepustu wałowego-szt. 1

mazowieckie, Ciechanów
Składanie ofert do: 2015-02-04
czytano: 8 razy

2015-01-28

Dostawa i montaż pomostów pływających

mazowieckie, Nieporęt
Składanie ofert do: 2015-02-05
czytano: 15 razy

2015-01-27

Mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy gruntowych dróg powiatowych

pomorskie, Starogard Gdański
Składanie ofert do: 2015-02-10
czytano: 19 razy

2015-01-27

Przebudowa układu komunikacyjnego ulic

wykonanie robót rozbiórkowych, - budowę i przebudowę studni rewizyjnych oraz wpustów ulicznych z przykanalikami - przebudowę nawierzchni chodników...

śląskie, Suszec
Składanie ofert do: 2015-02-10
czytano: 26 razy

2015-01-27

Budowa sieci wodociągowej w ulicy

mazowieckie, Michałowice
Składanie ofert do: 2015-02-11
czytano: 27 razy

2015-01-27

Przebudowa nawierzchni wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i chodnika ulicy

nawierzchnia drogi- mieszanka mineralno-bitumiczna w warstwie wiążącej i warstwie ścieralnej - chodniki i zjazdy gospodarcze z kostki betonowej - sieć...

warmińsko-mazurskie, Ostróda
Składanie ofert do: 2015-02-10
czytano: 18 razy

2015-01-27

Wykonanie studni zastępczej na terenie ujęcia wód podziemnych

dolnośląskie, Olszany
Składanie ofert do: 2015-02-10
czytano: 17 razy

2015-01-27

Wymiana piasku w piaskownicach i boiskach

śląskie, Zabrze
Składanie ofert do: 2015-02-03
czytano: 19 razy

2015-01-27

ROBOTY INŻYNIERYJNE WODNO – MELIORACYJNE, REMONT SIECI MELIORACYJNYCH

śląskie, Jastrzębie-Zdrój
Składanie ofert do: 2015-02-10
czytano: 36 razy

© eurobudowa.pl 2004-2015

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl
Ominęły Cię cenne zlecenia?
Zapisz się na nasze powiadomienia mailowe, będziesz na bieżąco!

przetargi • zlecenia prywatne • zapytania o cenę • konkursy ofert
Nowość!
Wybierz dowolny promień wokół Twojego miasta!
Polityka PrywatnościMY TEŻ NIE LUBIMY SPAMU. NIE WYSYŁAMY ŻADNYCH REKLAM.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.