Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 10 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Raporty przetargowe

Otrzymuj przetargi ze swojego regionu!


Nowość! Wybierz kryteria i promień wokół swojego miasta

Przetargi z kategorii

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetargi i zlecenia budowlane, zapytania ofertowe, zamówienia publiczne - branża prace ziemne, wodne, melioracje

Znaleziono 183 zleceń i przetargów wg zadanych kryteriów
Dodano Przedmiot zamówienia sortuj wg

2015-03-05

Konkurs ofert - konserwacja rowów melioracyjnych

podkarpackie, Radymno
Składanie ofert do: 2015-03-11
czytano: 20 razy

2015-03-05

Zapytanie ofertowe na wymianę piasku w piaskownicach i strefach upadku na strefach rekreacji i placach zabaw

mazowieckie, Michałowice
Składanie ofert do: 2015-03-13
czytano: 17 razy

2015-03-05

Przebudowa drogi wojewódzkiej na terenie miejscowości -rozbiórka wybranych fragmentów istniejącej nawierzchni wraz z podbudową, -wykonaniu poszerzeń oraz wykonaniu nowej konstrukcji nawierzchni w miejscach jej rozbiórki

frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na zadaną głębokość (min. 3cm w całym zakresie prac)

pomorskie, Gdańsk
Składanie ofert do: 2015-03-23
czytano: 12 razy
To jest miejsce na Twoje ogłoszenie!
Aż 94% ogłaszających znajduje fachowca lub podwykonawcę!
Dodaj ogłoszenie
bezpłatnie

2015-03-05

Przebudowa ulicy wraz z odprowadzeniem wód deszczowych

łódzkie, Kutno
Składanie ofert do: 2015-03-19
czytano: 14 razy

2015-03-05

Budowa chodnika w ulicy do km 0+358,00- rozbiórkę krawężników, - budowę w pełnej konstrukcji chodnika o nawierzchni z kostki betonowej

odtworzenie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej, - przebudowę wpustów deszczowych

śląskie, Bielsko-Biała
Składanie ofert do: 2015-03-20
czytano: 7 razy

2015-03-05

Przebudowa ulicy - nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego - nawierzchnia chodników z kostki brukowej bet. gr. 6cm

nawierzchnia zatok autobusowych z kostki brukowej bet. gr. 8 cm - nawierzchnia ścieżki rowerowej z kostki brukowej bet. gr. 6cm - nawierzchnia ciągu...

mazowieckie, Siedlce
Składanie ofert do: 2015-03-19
czytano: 20 razy

2015-03-05

Remont ścieżki przyrodniczej do doliny potoku oraz remont ścieżki geologicznej

podkarpackie, Baligród
Składanie ofert do: 2015-03-19
czytano: 17 razy

2015-03-05

Rewitalizacja zieleńca i ciągu pieszego - II etap

wielkopolskie, Poznań
Składanie ofert do: 2015-03-19
czytano: 5 razy

2015-03-05

ROBOTY ZIEMNE ZWIĄZANE Z NIWELACJĄ TERENU PRZEZNACZONEGO POD BUDOWĘ DWÓCH PÓL ANTENOWYCH

mazowieckie, Warszawa
Składanie ofert do: 2015-03-19
czytano: 14 razy

2015-03-05

Przebudowa kanału deszczowego w ulicy wraz z wykonaniem seperatora wód deszczowych

Czyszczenie rzeki na odcinku 100 m poniżej kanału otwartego, Odtworzenie terenów zielonych polegających na obsianiu skarpy trawą na warstwie humusu

mazowieckie, Kozienice
Składanie ofert do: 2015-03-23
czytano: 19 razy

2015-03-05

Przebudowa drogi powiatowej- naprawy elementów odwodnienia drogi, - remontu zjazdów i dojść do istniejących posesji, - oznakowania poziomego i pionowego

szczególności obejmuje wykonanie: - obustronnego chodnika z kostki brukowej betonowej, - przebudowy skrzyżowań, - przebudowy nawierzchni jezdni

śląskie, Bieruń
Składanie ofert do: 2015-03-19
czytano: 18 razy

2015-03-05

Roboty z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych, remont rowów przydrożnych przy drogach powiatowych

remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych przy użyciu: grysów i emulsji asfaltowej - 4600,0 m2, masy mineralno-asfaltowej - 1500,0 m2,...

mazowieckie, Szydłowiec
Składanie ofert do: 2015-03-19
czytano: 9 razy

2015-03-04

Zapytanie ofertowe na dostawę, montaż i uruchomienie agregatu pompowego w studni głębinowej

zachodniopomorskie, GRYFICE
Składanie ofert do: 2015-03-10
czytano: 21 razy

2015-03-04

ZAPYTANIE OFERTOWE - bieżące utrzymanie zbiorników retencyjnych

lubuskie, Zielona Góra
Składanie ofert do: 2015-03-10
czytano: 39 razy

2015-03-04

Zapytanie ofertowe na odtworzenie rowów

łódzkie, Wolbórz
Składanie ofert do: 2015-03-16
czytano: 26 razy

2015-03-04

Zapytanie ofertowe - konserwacja studni głębinowej wraz z kompleksową regeneracją pompy Typu GBA.2.05

dolnośląskie, Wrocław
Składanie ofert do: 2015-03-13
czytano: 24 razy

2015-03-04

Zapytanie ofertowe - wymiana systemu odbojowego na Pomoście Odpraw Granicznych i montaż barierki ochronnej na schodach

zachodniopomorskie, Szczecin
Składanie ofert do: 2015-03-09
czytano: 15 razy

2015-03-04

Utrzymanie w czystości dwóch zbiorników wodnych

lubuskie, Zielona Góra
Składanie ofert do: 2015-03-10
czytano: 18 razy

2015-03-04

Mineralizacja (orka) pasów przeciwpożarowych na terenie Zakładu Linii Kolejowych

lubuskie, Zielona Góra
Składanie ofert do: 2015-03-12
czytano: 13 razy

2015-03-04

Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

kujawsko-pomorskie, Karczyn
Składanie ofert do: 2015-04-08
czytano: 14 razy

2015-03-04

Wykonywanie specjalistycznych robót hydrotechnicznych związanych z usuwaniem szkód w rowach, potoku i kolektorze

śląskie, Jastrzębie Zdrój
Składanie ofert do: 2015-03-19
czytano: 20 razy

2015-03-04

Budowę ulicy wraz z kanalizacją deszczową - II etap z włączeniem do drogi krajowej

budowę drogi ulicy w km 0+028,60 do km 0+071,90 o długości 43,30 m i od km 0+475,00 do km 0+628,00 o długości 153,00 m

lubelskie, Kraśnik
Składanie ofert do: 2015-03-18
czytano: 8 razy

2015-03-04

Przebudowa i modernizacja boiska piłkarskiego

mazowieckie, Karczew
Składanie ofert do: 2015-03-19
czytano: 15 razy

2015-03-04

Przebudowa targowiska miejskiego -Istniejąca nawierzchnia z kamienia brukowego nieregularnego do rozbiórki wraz z krawężnikami

Obrzeża chodnikowe gr 8 cm i wysokości 30 cm na podbudowie z chudego betonu. Krawężniki 15x30 wokół ciągów komunikacyjnych

łódzkie, Zduńska Wola
Składanie ofert do: 2015-03-19
czytano: 16 razy

2015-03-04

Budowa kanalizacji sanitarnej - wymiana nawierzchni asfaltowej, - rozbiórki krawężników, chodników z płytek betonowych, obrzeży, wjazdów - budowa chodnika z kostki brukowej betonowej z wjazdami po stronie południowej

Roboty odtworzeniowe obejmują odtworzenie rozbieranych nawierzchni, podbudów, wjazdów, regulację pionów uzbrojenia podziemnego.

małopolskie, Klucze
Składanie ofert do: 2015-03-18
czytano: 15 razy

2015-03-04

Wzmocnienie skarpy prawej wjazdu do garażu i dodatkowe odwodnienie

mazowieckie, Płock
Składanie ofert do: 2015-03-17
czytano: 18 razy

2015-03-04

Boisko wielofunkcyjne w dzielnicy- boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem

ogrodzenia terenu i boiska wraz z piłkochwytami, - dojścia (N1 i N4) oraz schody terenowe (N1) - elementy małej architektury, - przestawienie...

pomorskie, Gdańsk
Składanie ofert do: 2015-03-19
czytano: 26 razy

2015-03-04

Naprawa nawierzchni dróg poprzez ich profilowanie równiarką samojezdną oraz zagęszczanie walcem wibracyjnym

ścinanie poboczy równiarką, rozgarnianie kamienia lub gruzu w ilości około 300 h - usługa walcem drogowym przy zagęszczaniu nawierzchni dróg z...

kujawsko-pomorskie, Aleksandrów Kujawski
Składanie ofert do: 2015-03-18
czytano: 8 razy

2015-03-04

Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych; - wykonanie wykopów i nasypów mechanicznie; - wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PCV o średnicy 315 mm

wykonanie studni rewizyjnych o średnicy 1200 mm, wraz z wpustami żeliwnymi, (kratki ściekowe); - wykonanie studni ściekowych o średnicy 500 mm; -...

warmińsko-mazurskie, Szczytno
Składanie ofert do: 2015-03-18
czytano: 14 razy

2015-03-04

Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc postojowych

budowa chodnika z kostki brukowej betonowej wraz z warstwami konstrukcyjnymi, - oznakowanie pionowe, - elementy ulic (krawężniki, obrzeża), - trawniki

śląskie, Tychy
Składanie ofert do: 2015-03-18
czytano: 22 razy

2015-03-04

Budowa grodu historycznego z zabudową towarzyszącą- zagospodarowanie terenu wraz z częścią ostrokołu

Wykonanie ścieżki - dojścia do bramy; Wykonanie 5m ostrokołu prostego z jednej strony; Zagospodarowanie terenu wraz z zasianiem trawy

śląskie, Racibórz
Składanie ofert do: 2015-03-18
czytano: 10 razy

2015-03-04

Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi lokalnej w km 0+150 - 0+300, obejmuje: stabilizację skarpy poprzez wykonanie konstrukcji oporowej w postaci ściany żelbetowej

ymianę nawierzchni i podbudowy części drogi zniszczonej przez osuwisko z wykonaniem poboczy od strony skarpy oraz wykonaniem ograniczenia barierą...

małopolskie, Stary Sącz
Składanie ofert do: 2015-03-20
czytano: 22 razy

2015-03-04

Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową DW odc. 120 km 2+160 - 2+230

małopolskie, Kraków
Składanie ofert do: 2015-03-17
czytano: 15 razy

2015-03-04

Przebudowa i budowa chodnika wraz z odwodnieniem wzdłuż ul - ETAP II

świętokrzyskie, Krasocin
Składanie ofert do: 2015-03-18
czytano: 10 razy

2015-03-03

Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu- IV etap

Roboty ziemne. Wykonanie ław fundamentowych żelbetowych. Wykonanie izolacji. Wykonanie ścian żelbetowych. Obłożenie ścian płytami z granitu

wielkopolskie, Piła
Składanie ofert do: 2015-03-17
czytano: 28 razy

2015-03-03

Odbudowa muru oporowego na zapleczu budynku, w tym: oczyszczenie muru z roślinności, wywóz odspojonego muru, tj. gruzu, odgrzybienie ścian muru itp

Nowy mur będzie się składał z dwóch poziomów. Jeden poziom do wysokości istniejącej półki oraz drugi poziom do wysokości 500 cm. Na połączeniu...

dolnośląskie, Bystrzyca Kłodzka
Składanie ofert do: 2015-03-16
czytano: 22 razy

2015-03-03

Wykonanie usługi mineralizacji pasów przeciwpożarowych

dolnośląskie, Świętoszów
Składanie ofert do: 2015-03-09
czytano: 15 razy

2015-03-03

Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

kujawsko-pomorskie, Wilczeniec Fabiański
Składanie ofert do: 2015-04-10
czytano: 14 razy

2015-03-03

Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

kujawsko-pomorskie, Jackowo
Składanie ofert do: 2015-04-14
czytano: 10 razy

© eurobudowa.pl 2004-2015

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl
Ominęły Cię cenne zlecenia?
Zapisz się na nasze powiadomienia mailowe, będziesz na bieżąco!

przetargi • zlecenia prywatne • zapytania o cenę • konkursy ofert
Nowość!
Wybierz dowolny promień wokół Twojego miasta!
Polityka PrywatnościMY TEŻ NIE LUBIMY SPAMU. NIE WYSYŁAMY ŻADNYCH REKLAM.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.