Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Raporty przetargowe

Otrzymuj przetargi ze swojego regionu!


Nowość! Wybierz kryteria i promień wokół swojego miasta

Przetargi z kategorii

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetargi i zlecenia budowlane, zapytania ofertowe, zamówienia publiczne - Kwidzyn

Znaleziono 56 zleceń i przetargów wg zadanych kryteriów
Dodano Przedmiot zamówienia sortuj wg

2016-02-05

Wykonanie izolacji pionowej ścian piwnic (izolacja ciepłochronna i przeciwwilgociowa) budynków Spółdzielni

pomorskie, Starogard Gdański
Składanie ofert do: 2016-02-15
czytano: 14 razy

2016-02-05

Oczyszczenie dna koryta rzeki

pomorskie, Tczew
Składanie ofert do: 2016-02-11
czytano: 20 razy
To jest miejsce na Twoje ogłoszenie!
Aż 94% ogłaszających znajduje fachowca lub podwykonawcę!
Dodaj ogłoszenie
bezpłatnie

2016-02-05

Remont sieci kanalizacji sanitarnej w technologii rękawa termoutwardzalnego

kujawsko-pomorskie, Grudziądz
Składanie ofert do: 2016-02-15
czytano: 18 razy

2016-02-05

Wykonanie bieżących remontów cząstkowych nawierzchni dróg - remont nawierzchni drogi przy użyciu grysów kamiennych i emulsji, obejmujący naprawę średnich uszkodzeń pokrowca bitumicznego

Remont nawierzchni drogi poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów kamiennych na niewielkich powierzchniach...

pomorskie, Kwidzyn
Składanie ofert do: 2016-02-19
czytano: 6 razy

2016-02-05

Przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem i odprowadzeniem ścieków

kujawsko-pomorskie, Grudziądz
Składanie ofert do: 2016-02-19
czytano: 15 razy

2016-02-05

Przebudowa drogi powiatowej o długości 5,9 km - roboty pomiarowe, karczowanie krzaków, czyszczenie rowów, frezowanie pni

Roboty rozbiórkowe jezdni (we wskazanych miejscach), chodników i elementów odwodnienia drogi - montaż studni rewizyjnych, montaż ścieków...

warmińsko-mazurskie, Nowe Miasto Lubawskie
Składanie ofert do: 2016-02-23
czytano: 7 razy

2016-02-05

Przebudowa drogi powiatowej w km od 13+770 do 14+670 - roboty pomiarowe, karczowanie krzaków, czyszczenie rowów, frezowanie pni

Frezowanie jezdni (we wskazanych miejscach), roboty rozbiórkowe, przebudowa studzienek ściekowych, montaż przykanalików...

warmińsko-mazurskie, Nowe Miasto Lubawskie
Składanie ofert do: 2016-02-23
czytano: 16 razy

2016-02-04

Sprawdzenie stanu technicznego instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych Wspólnot Mieszkaniowych

warmińsko-mazurskie, Iława
Składanie ofert do: 2016-02-12
czytano: 21 razy

2016-02-04

REMONT DACHÓW BUDYNKÓW

polegające na: wymiana pokrycia dachowego z gontu bitumicznego wraz z wymianą deskowania dachu; wymiana pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych na...

kujawsko-pomorskie, Grudziądz
Składanie ofert do: 2016-02-25
czytano: 29 razy

2016-02-04

Sprawdzenie stanu technicznego instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych

warmińsko-mazurskie, Iława
Składanie ofert do: 2016-02-12
czytano: 20 razy

2016-02-04

Przebudowa ulic oraz budowa łącznika ulic - rozbiórka nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, płyt drogowych, płytki chodnikowej, kostki betonowej i trylinki - ok. 5 930 m2

rozebranie krawężników ok. 1050 mb i obrzeży chodnikowych ok. 660 mb, wykonanie prac ziemnych w zakresie korytowania z wywozem urobku w ilości ok. 5...

warmińsko-mazurskie, Nowe Miasto Lubawskie
Składanie ofert do: 2016-02-18
czytano: 14 razy

2016-02-04

Przebudowa dróg gminnych gruntowych, obejmuje: profilowanie mechaniczne korony dróg, wyrównanie kolein i poszerzenie dwustronne pobocza pasa drogowego o szerokości po 20 cm

oraz zagęszczenie mechaniczne o łącznej długości - 155,92 km, uzupełnienie kruszywem odcinków dróg w ilości 8 250,00 ton

warmińsko-mazurskie, Susz
Składanie ofert do: 2016-02-18
czytano: 12 razy

2016-02-04

Remont ulicy , wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S (warstwa ścieralna) gr. 5 cm - 1600 m2, ułożenie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm wraz z podbudową - 300,8 m2

ułożenie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm wraz z podbudową - 300,8 m2, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej czerwonej, gr. 8 cm - 454 m2, roboty...

warmińsko-mazurskie, Małdyty
Składanie ofert do: 2016-02-19
czytano: 16 razy

2016-02-03

Wymiana zaworów podpionowych zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji w 3 budynkach mieszkalnych Spółdzielni

warmińsko-mazurskie, Elbląg
Składanie ofert do: 2016-02-29
czytano: 12 razy

2016-02-03

Budowa linii kablowych oświetleniowych i montaż opraw oświetleniowych na terenie Gminy - etap II: fundament prefabrykowany - 4 szt.

słup aluminiowy z zabezpieczeniem antykorozyjnym o wysokości 9 m, z wysięgnikiem rurowym o średnicy od 42 mm do 60 mm, 4 sztuki...

kujawsko-pomorskie, Nowe
Składanie ofert do: 2016-02-17
czytano: 20 razy

2016-02-03

Rozbudowa sieci wodociągowej - 805 m wodociągu z rur PE Dz 90mm łączonych metodą zgrzewania, 17 m rur PE DZ 160mm łączonych metodą zgrzewania - rura osłonowa

141,0 m 8szt. przyłączy wodociągowych z rur PE Dz 50 l= 124m i Dz 40mm l= 17m, 6 szt. hydrantów pożarowych DN 80mm (nadziemnych), 1 kmpl. węzeł...

pomorskie, Starogard Gdański
Składanie ofert do: 2016-02-26
czytano: 20 razy

2016-02-02

Remont dróg gminnych: -Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-0,540 km, -Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych -1890,0 m2...

kujawsko-pomorskie, Papowo Biskupie
Składanie ofert do: 2016-02-16
czytano: 21 razy

2016-02-02

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - odcinek 0+000-3+077, szerokość - 4,0 m ciąg główny, 5,0 m poszerzenia na łukach i wyznaczonych miejscach, 7,0 m przejście dla pieszych z azylem

pobocza szerokość - 1,0 m obustronne, spadek poprzeczny - jednostronny - 8%; zjazdy - szerokość - 4,0 m...

warmińsko-mazurskie, Iława
Składanie ofert do: 2016-02-16
czytano: 25 razy

2016-02-02

Przebudowa drogi powiatowej od km 4+300 do km 5+140 - przebudowa istniejącej nawierzchni jezdni wraz z poszerzeniem, budowa nowego ciągu pieszego, odtworzenie istniejących rowów odwadniających

remont istniejących zjazdów indywidualnych i przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi, budowa oświetlenia chodnika

kujawsko-pomorskie, Wąbrzeźno
Składanie ofert do: 2016-02-26
czytano: 15 razy

2016-02-01

Zlecę wykonanie tynków cementowo wapiennych (około 2500m2) oraz tynków gipsowych (około 1000m2)

warmińsko-mazurskie, Gromoty
Składanie ofert do: 2016-02-08
czytano: 30 razy

2016-02-01

Dostawa filtrów powietrza

warmińsko-mazurskie, Elbląg
Składanie ofert do: 2016-02-08
czytano: 42 razy

2016-02-01

Budowa budynku mieszkalnego, socjalnego

Budynek przykryty dachem dwuspadowym o nachyleniu połaci 25o o jednakowej wysokości kalenicy, więźba drewniana z pokryciem blachodachówką. Wykonanie...

pomorskie, Zblewo
Składanie ofert do: 2016-02-09
czytano: 68 razy

2016-02-01

KONSERWACJA TYNKARSKA, MALARSKA I POSADZKARSKA POMIESZCZEŃ W BUDYNKACH

Roboty budowlane polegające na: roboty tynkarskie i malarskie powierzchni ścian i sufitów; malowanie grzejników, rur, krat, balustrad oraz kanałów...

kujawsko-pomorskie, Grudziądz
Składanie ofert do: 2016-02-12
czytano: 40 razy

2016-02-01

Odtwarzanie nawierzchni po pracach sieciowych

kujawsko-pomorskie, Grudziądz
Składanie ofert do: 2016-02-12
czytano: 27 razy

2016-02-01

Przebudowa drogi gminnej - przebudowane zostaną chodniki, zjazdy oraz oświetlenie uliczne

kujawsko-pomorskie, Grudziądz
Składanie ofert do: 2016-02-15
czytano: 24 razy

2016-01-29

Przebudowa drogi gminnej

kujawsko-pomorskie, Stolno
Składanie ofert do: 2016-02-15
czytano: 30 razy

2016-01-28

Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem - rozebranie nawierzchni chodników i zjazdów z wywozem - 1 Mg, regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych (istniejących) wraz z wymianą nakryw żelbetowych

regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych - 8 szt., wykop koryta pod konstrukcję drogi z wywozem urobku do 5 km - 2.938 m3...

kujawsko-pomorskie, Wąbrzeźno
Składanie ofert do: 2016-02-11
czytano: 27 razy

2016-01-28

Przebudowa ulic w km 0+000 do km 0+349, w km 0+000 do km 0+200, przebudowa skrzyżowania - prace rozbiórkowe oraz utylizacja wyznaczonych materiałów, roboty ziemne

budowa nowej konstrukcji drogowej - nawierzchnia z kostki betonowej, budowa nowych chodników, wykonanie oznakowania drogowego, budowa przykanalików...

pomorskie, Tczew
Składanie ofert do: 2016-02-15
czytano: 14 razy

2016-01-28

Utrzymanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego w latach 2016 i 2017 - w roku 2016 malowania dróg na pow. 36 590 m2, w roku 2017 malowania dróg na pow. 40 850 m2

polega na malowaniu po istniejących liniach segregacyjnych, liniach krawędziowych, symbolach oraz przejść dla pieszych, malowaniu czerwonych przejść...

warmińsko-mazurskie, Elbląg
Składanie ofert do: 2016-02-12
czytano: 29 razy

2016-01-28

Przyłączenie do sieci przesyłowej urządzeń i instalacji gazowych

kujawsko-pomorskie, Grudziądz
Składanie ofert do: 2016-02-11
czytano: 29 razy

2016-01-28

Budowa gazociągu n/c z przyłączami

kujawsko-pomorskie, Grudziądz
Składanie ofert do: 2016-02-09
czytano: 17 razy

2016-01-28

Budowa gazociągu n/c z przyłączami

pomorskie, Tczew
Składanie ofert do: 2016-02-08
czytano: 28 razy

2016-01-28

Przebudowa linii 110kV

kujawsko-pomorskie, Wąbrzeźno
Składanie ofert do: 2016-02-09
czytano: 23 razy

2016-01-28

Usługa w zakresie kontroli, utrzymania i wymiany urządzeń sygnalizacji świetlnych oraz świadczenia usług pogotowia drogowego

warmińsko-mazurskie, Elbląg
Składanie ofert do: 2016-02-12
czytano: 30 razy

© eurobudowa.pl 2004-2016

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl
Regulamin Polityka Prywatności

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.