Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 10 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Raporty przetargowe

Otrzymuj przetargi ze swojego regionu!


Nowość! Wybierz kryteria i promień wokół swojego miasta

Przetargi z kategorii

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Baza przetargów, zlecenia budowlane - Zamość

Znaleziono 60 zleceń i przetargów wg zadanych kryteriów
Dodano Przedmiot zamówienia sortuj wg

2014-08-20

Remont drogi powiatowej w km 5+391-5+691, 5+706-5+712 przez ułożenie płyt żelbetowych

lubelskie, Zamość
Składanie ofert do: 2014-09-03
czytano: 15 razy

2014-08-20

Odbudowa - likwidacja szkód powodziowych na drogach gminnych - etap I poprzez wykonanie robót przygotowawczych, robót ziemnych, robót odwodnieniowych, podbudowy, nawierzchni

konstrukcja drogi gminnej od km 4+531 do km 5+245: podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, nawierzchnia z...

lubelskie, Sułów
Składanie ofert do: 2014-09-03
czytano: 3 razy

2014-08-20

Odbudowa drogi gminnej od km 1+645 do km 1+725 wraz z odbudową przepustu - roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, podbudowy: profilowanie i zgęszczanie podłoża, warstwa stabilizacji

Nawierzchnie: warstwa wiążąca i ścieralna, plantowanie, umocnienia

lubelskie, Żółkiewka
Składanie ofert do: 2014-09-03
czytano: 14 razy
To jest miejsce na Twoje ogłoszenie!
Aż 94% ogłaszających znajduje fachowca lub podwykonawcę!
Dodaj ogłoszenie
bezpłatnie

2014-08-20

Wykonanie regulacji i pomiarów odciągów oraz konserwacji lin i mechanizmów napinających odciągi komina kotłowni

lubelskie, Zamość
Składanie ofert do: 2014-08-29
czytano: 16 razy

2014-08-18

Renowacja rowów przydrożnych wraz ze ścinką poboczy w ciągu drogi wojewódzkiej

lubelskie, Hrubieszów
Składanie ofert do: 2014-08-29
czytano: 9 razy

2014-08-18

Przebudowa drogi gminnej km 0+051 do km 1+347

lubelskie, Wysokie
Składanie ofert do: 2014-08-29
czytano: 17 razy

2014-08-18

Odbudowa drogi powiatowej od km 0+300 do km 0+370 wraz z odbudową przepustu w km 0+355, zniszczonej w wyniku powodzi w 2013r

rozebranie podbudowy - 364 m2, rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - 364 m2, ulepszenie podłoża pod część przelotową przepustu -...

lubelskie, Janów Lubelski
Składanie ofert do: 2014-08-29
czytano: 6 razy

2014-08-18

SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI WRAZ Z MODERNIZACJĄ POMPOWNI SIECIOWEJ DLA OSIEDLA MIESZKANIOWEGO

siec wodociągowa: roboty instalacyjne - 535 m, przyłącze: roboty instalacyjne - 31 m, punkty czerpalne - 4 szt.

lubelskie, Tarnawatka
Składanie ofert do: 2014-09-01
czytano: 10 razy

2014-08-18

Remont nawierzchni dróg gminnych w 2 miejscowościach - Część I Odbudowa drogi gminnej od km 0+880 do km 1+510 i od km 0+000 do km 0+040 zniszczonej w wyniku powodzi w 2014 r.

Część II Odbudowa drogi gminnej od km 2+550 do km 3+050 zniszczonej w wyniku powodzi w 2014r. - odbudowa podbudowy poprzez wykonanie warstwy wyrównawczo...

lubelskie, Izbica
Składanie ofert do: 2014-08-29
czytano: 14 razy

2014-08-18

Odbudowa drogi powiatowej , od km 0+275 do km 0+286, od km 0+295 do km 0+327, od km 0+392 do km 0+398, od km 0+426 do km 0+432 i od km 0+603 do km 0+650 wraz z odbudową przepustów w km 0+280 i w km 0+606, zniszczonej w wyniku powodzi w 2013r

przygotowanie terenu pod budowę, w tym: wykonanie robót pomiarowych, ścinkę drzewa, karczowanie pni, karczowanie krzaków i poszycia

lubelskie, Janów Lubelski
Składanie ofert do: 2014-08-29
czytano: 9 razy

2014-08-18

Odbudowa drogi gminnej od km 2+102 do km 2+802 w miejscowości zniszczonej w wyniku powodzi w 2013 roku

Usunięcie warstwy urodzajnej ziemi (humusu)za pomocą spycharek poza granicę robót z wbudowaniem ziemi w pobocza. 2800 m2

lubelskie, Komarów-Osada
Składanie ofert do: 2014-09-01
czytano: 12 razy

2014-08-17

Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN w związku z przyłączeniem odbiorcy

lubelskie, Wola Uchańska
Składanie ofert do: 2014-09-02
czytano: 20 razy

2014-08-17

Remont budynku

lubelskie, Zamość
Składanie ofert do: 2014-08-27
czytano: 21 razy

2014-08-17

Remont budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół - wykucie z muru drobnych elementów metalowych ( rur instalacji c.o itp.)

rozebranie starych ramiaków obudowy grzejników, demontaż paneli ściennych, zamurowanie i otynkowanie wnęk grzejnikowych w ścianach szczytowych

lubelskie, Tomaszów Lubelski
Składanie ofert do: 2014-08-27
czytano: 7 razy

2014-08-17

Odbudowa drogi gminnej od km 3+070 do km 3+820 zniszczonej w wyniku powodzi w 2013 r - roboty przygotowawcze - pomiarowe na długości 0,820 km, wykonanie nasypów - 114,8 m3

remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej w ilości 100 m2, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego w ilości 3690,00 m2, roboty wykończeniowe -...

lubelskie, Batorz
Składanie ofert do: 2014-08-27
czytano: 15 razy

2014-08-17

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę ciągów pieszych na skwerku w centrum miasta, polegająca na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej płukanej na powierzchni 357 m2

zakup i montaż ławek w ilości 8 sztuk, zakup i montaż koszy na śmieci w ilości 6 sztuk

lubelskie, Grabowiec
Składanie ofert do: 2014-08-28
czytano: 9 razy

2014-08-17

Modernizacja drogi gminnej na długosci 550 m od km 0+000 do km 0+550

Zakres prac obejmuje: roboty przygotowawcze - pomiarowe na długości 0,550 km. podbudowa - w ilości 1 828,75 m2 - nawierzchnia - ilości 1 828,75 m2-...

lubelskie, Batorz
Składanie ofert do: 2014-08-27
czytano: 4 razy

2014-08-17

Modernizacja drogi gminnej od km 0+000,00 do km 0+400,00

lubelskie, Krasnobród
Składanie ofert do: 2014-08-31
czytano: 3 razy

2014-08-14

Budowa drogi gminnej

lubelskie, Biłgoraj
Składanie ofert do: 2014-08-27
czytano: 7 razy

2014-08-14

Odbudowa drogi gminnej przez odtworzenie nawierzchni z płyt ażurowych , uzupełnienie ubytków w podbudowie oraz ścięcie i uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym

Projektuje się szerokość jezdni 3,00m oraz do 0,5m pobocza obustronnie w granicach ramowych istniejącej konstrukcji nawierzchni. W wyniku robót nie...

lubelskie, Godziszów
Składanie ofert do: 2014-08-29
czytano: 3 razy

2014-08-14

Budowa trasy rowerowej

lubelskie, Pokrówka/gm. Zwierzyniec
Składanie ofert do: 2014-09-08
czytano: 15 razy

2014-08-14

Budowa (organizacja) placu zabaw dla oddziałów przedszkolnych

-plac zabaw wraz z urządzeniami (zestaw zabawowy- kpl. 1., sprężynowiec-szt.2, huśtawka podwójna - szt.1, huśtawka równoważna-szt.1,karuzela z...

lubelskie, Susiec
Składanie ofert do: 2014-08-28
czytano: 13 razy

2014-08-13

Roboty naprawczo-konserwacyjne w budynku

lubelskie, Chełm
Składanie ofert do: 2014-08-21
czytano: 11 razy

2014-08-13

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dł. odc. 400 mb, szer. 3,50 m - mechaniczne plantowanie istniejącej podbudowy tłuczniowej - 1634,00 m2

skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,9 kg/m2 - 1634,00 m2

lubelskie, Janów Lubelski
Składanie ofert do: 2014-08-26
czytano: 8 razy

2014-08-13

Wymiana izolatorów i odłączników linii 15 kV „Hrubieszów – Teresin” odgałęzienie Kurmanów 1 i Kurmanów 2

lubelskie, Kurmanów
Składanie ofert do: 2014-09-01
czytano: 5 razy

2014-08-13

Wymiana izolatorów, słupów i odłączników linii 15 kV

lubelskie, Czułczyce Małe
Składanie ofert do: 2014-09-01
czytano: 2 razy

2014-08-13

Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN i nN w związku z przyłączeniem odbiorcy

lubelskie, Lipowiec
Składanie ofert do: 2014-09-03
czytano: 12 razy

2014-08-12

Malowanie hal kotłów w ciepłowni Spółdzielni

lubelskie, Krasnystaw
Składanie ofert do: 2014-08-26
czytano: 12 razy

2014-08-12

MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH DŁ. 250 mb SZEROKOŚĆ 5,0m

lubelskie, Frampol
Składanie ofert do: 2014-08-26
czytano: 15 razy

2014-08-12

Przebudowa drogi powiatowej w lokalizacji od km 11+278 do km 12+278

Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5 cm, wyrównanie krawędzi jezdni - 2 000,00 m

lubelskie, Janów Lubelski
Składanie ofert do: 2014-08-31
czytano: 13 razy

2014-08-11

Budowa fontanny na deptaku miejskim - wykonanie fontanny suchej (typu dry-plaza) o wymiarach płyty 5,40 x 5,40m z niecką ukrytą

zabudowaną płytami granitowymi z wbudowanymi 6-cioma dyszami spieniającymi, 12-ma dyszami strumieniowymi oraz centralną dyszą typu gejzer wraz z...

lubelskie, Hrubieszów
Składanie ofert do: 2014-08-25
czytano: 24 razy

2014-08-10

Wymiana komina stalowego w kotłowni

lubelskie, Michalów
Składanie ofert do: 2014-08-21
czytano: 45 razy

2014-08-08

Urządzenie placów zabaw

lubelskie, Krasnystaw
Składanie ofert do: 2014-08-22
czytano: 9 razy

2014-08-08

Modernizacja automatyki systemu zasilania zespołów prądotwórczych

lubelskie, Zamość
Składanie ofert do: 2014-08-28
czytano: 25 razy

2014-08-08

Przebudowa dróg gminnych - 3 zadania - wymiana istniejącej nawierzchni na nawierzchnię z betonowej kostki brukowej, wymiana krawężników obramowujących dojazd

regulacja wysokościową istniejących pokryw włazów, zaworów i krat ściekowych, zabezpieczenie kabli energetycznych rurami osłonowymi, przesadzenie...

lubelskie, Krasnystaw
Składanie ofert do: 2014-08-22
czytano: 21 razy

2014-08-08

Remont drogi powiatowej o łącznej długości 2656 mb - od km 0+825,00 do 1+650,00; od km 0+357,00 do 1+926,00; km 5+120,50 do 5+382,00

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką zasadniczą, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką...

lubelskie, Hrubieszów
Składanie ofert do: 2014-08-22
czytano: 13 razy

2014-08-08

Remont drogi od km 0+000 do km 0+220

lubelskie, Radecznica
Składanie ofert do: 2014-08-22
czytano: 23 razy

2014-08-08

Remont odcinków dróg powiatowych w km 7+575 - 8+085, km 0+000 - 0+721, km 1+100 - 1+514

lubelskie, Zamość
Składanie ofert do: 2014-08-22
czytano: 9 razy

© eurobudowa.pl 2004-2014

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.