Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 10 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Raporty przetargowe

Otrzymuj przetargi ze swojego regionu!


Nowość! Wybierz kryteria i promień wokół swojego miasta

Przetargi z kategorii

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Baza przetargów, zlecenia budowlane - Zamość

Znaleziono 55 zleceń i przetargów wg zadanych kryteriów
Dodano Przedmiot zamówienia sortuj wg

2014-08-31

Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych przy remoncie i odwodnieniu placu manewrowego parku samochodowego

lubelskie, Chełm
Składanie ofert do: 2014-09-12
czytano: 19 razy

2014-08-31

Wykonanie robót naprawczych w obiektach - nieszczelności pokrycia dachowego oraz nieszczelności w rejonie obróbek blacharskich

pęknięcia schodkowe i ukośne ścian na wylot, odspojone cokoły pomiędzy posadzką a ścianą; wadliwe działanie oświetlenia

lubelskie, Chełm
Składanie ofert do: 2014-09-12
czytano: 21 razy

2014-08-29

Remont i docieplenie budynku o funkcji handlowej

lubelskie, Piaski
Składanie ofert do: 2014-09-12
czytano: 3 razy
To jest miejsce na Twoje ogłoszenie!
Aż 94% ogłaszających znajduje fachowca lub podwykonawcę!
Dodaj ogłoszenie
bezpłatnie

2014-08-29

Odbudowa drogi km 0+000 - 1+800

podkarpackie, Narol
Składanie ofert do: 2014-09-12
czytano: 4 razy

2014-08-29

Remont ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń biurowych w budynku starostwa - demontaż stolarki drzwiowej do pomieszczeń oraz montaż nowej stolarki drzwiowej z obróbką listwami (8 szt.)

uzupełnienie gładzi na ścianach przy stolarce drzwiowej i przygotowanie nawierzchni do malowania, malowanie ścian korytarza, ułożenie płytek gresowych...

lubelskie, Tomaszów Lubelski
Składanie ofert do: 2014-09-12
czytano: 17 razy

2014-08-29

Adaptacja pomieszczenia garażowego z przeznaczeniem na siłownię szkolną

lubelskie, Zamość
Składanie ofert do: 2014-09-10
czytano: 18 razy

2014-08-29

Ścinka i umocnienie poboczy gruntowych w ciągu dróg wojewódzkich

lubelskie, Chełm
Składanie ofert do: 2014-09-05
czytano: 16 razy

2014-08-29

Przebudowa dróg osiedlowych

lubelskie, Ulhówek
Składanie ofert do: 2014-09-12
czytano: 4 razy

2014-08-29

Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych o dł. 280 mb

lubelskie, Jarczów
Składanie ofert do: 2014-09-12
czytano: 7 razy

2014-08-29

Wymiana oświetlenia terenu stacji 110/30/15kV

lubelskie, Rejowiec
Składanie ofert do: 2014-09-18
czytano: 14 razy

2014-08-29

Przebudowa linii kablowej SN

lubelskie, Chełm
Składanie ofert do: 2014-09-05
czytano: 9 razy

2014-08-28

Budowa ciągów komunikacyjnych, nawierzchnia z kostki brukowej z wykonaniem pełnej konstrukcji podbudowy, odwodnienie, oznakowanie pionowe

- roboty rozbiórka (głównie podbudowy z kruszywa) - roboty ziemne - roboty odwodnieniowe w tym system studni chłonnych - nawierzchnia z kostki brukowej z...

lubelskie, Zamość
Składanie ofert do: 2014-09-08
czytano: 8 razy

2014-08-28

Przebudowa drogi gminnej i wewnętrznej o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej

W zakres opracowania wchodzi kopanie koryta na poszerzeniu i całej szer. drogi, ułożenie warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie na...

lubelskie, Zamość
Składanie ofert do: 2014-09-08
czytano: 11 razy

2014-08-28

Wymiana podłogi w hali sportowej o powierzchni 1 008,00 m2 (24,00 x 42,00 m) - demontaż drzwi, demontaż do powtórnego montażu wszystkich drabinek gimnastycznych i osłon grzejników

wykonanie rusztu podłogi, wykonanie ślepej podłogi, ułożenie izolacji z folii, ułożenie dwóch warstw: jedna warstwa płyta OSB min. gr.10 mm, druga...

lubelskie, Janów Lubelski
Składanie ofert do: 2014-09-10
czytano: 20 razy

2014-08-27

Malowanie ogrodzenia zespołu garażowego dla Spółdzielni

lubelskie, Zamość
Składanie ofert do: 2014-09-01
czytano: 25 razy

2014-08-27

Wykonanie remontu (110 szt.) balkonów budynkach Spółdzielni

lubelskie, Krasnystaw
Składanie ofert do: 2014-09-04
czytano: 24 razy

2014-08-27

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych

1. Karczowanie drzew. 2. Roboty rozbiórkowe. 3. Roboty ziemne. 4. Roboty nawierzchniowe. 4a. Ława i krawężniki. 4b. Profilowanie i warstwa...

lubelskie, Żółkiewka
Składanie ofert do: 2014-09-10
czytano: 14 razy

2014-08-27

Rewitalizacja obiektów zabytkowych

lubelskie, Miączyn
Składanie ofert do: 2014-09-04
czytano: 11 razy

2014-08-27

Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od km 0+755 od km 1+361

lubelskie, Krasnystaw
Składanie ofert do: 2014-09-10
czytano: 20 razy

2014-08-27

Dostawa materiałów do budowy sieci cieplnych i przyłączy

lubelskie, Chełm
Składanie ofert do: 2014-09-29
czytano: 10 razy

2014-08-26

Remont świetlic wiejskich we wskazanych miejscowościach

lubelskie, Ulhówek
Składanie ofert do: 2014-09-02
czytano: 5 razy

2014-08-26

Budowa kanalizacji deszczowej z rur PE o ściance strukturalnej o klasie sztywności obudowej SN-8

lubelskie, Zamość
bezpłatny dostęp
Składanie ofert do: 2014-09-09
czytano: 22 razy

2014-08-26

Przebudowa układu zaporowo - upustowego

lubelskie, Pasieki
Składanie ofert do: 2014-09-03
czytano: 15 razy

2014-08-26

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KM 0 + 000 - KM 0 + 390

podkarpackie, Stary Dzików
Składanie ofert do: 2014-09-10
czytano: 19 razy

2014-08-26

Przebudowa i remont sanitariatów

lubelskie, Zamość
Składanie ofert do: 2014-09-02
czytano: 15 razy

2014-08-26

Wykonanie ocieplenia ściany

lubelskie, Zamość
Składanie ofert do: 2014-09-03
czytano: 15 razy

2014-08-25

Rozwój alternatywnych źródeł energii - kolektory słoneczne dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej w indywidualnych budynkach jednorodzinnych

Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego (571 szt.). Moc zainstalowana energii cieplnej (dla...

lubelskie, Sitno
Składanie ofert do: 2014-09-09
czytano: 14 razy

2014-08-25

Przebudowa drogi powiatowej w lokalizacji od km 11+278 do km 12+278

- mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno (początek i koniec odcinka oraz większe nierówności) z odwiezieniem destruktu

lubelskie, Janów Lubelski
Składanie ofert do: 2014-09-08
czytano: 21 razy

2014-08-24

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej i dostawa wyposażenia oraz materiałów dydaktycznych do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej

wykonanie podbudowy i nawierzchni placów zabaw oraz ciągów komunikacyjnych, ogrodzeń, zieleni, elementy małej architektury (elementy wyposażenia...

lubelskie, Łaszczów
Składanie ofert do: 2014-09-04
czytano: 11 razy

2014-08-24

Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie powiatu

Montaż oznakowania w Strachosławiu: Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,5 m2, folia I generacji;...

lubelskie, Chełm
Składanie ofert do: 2014-09-05
czytano: 5 razy

2014-08-24

Roboty budowlane w branży elektroenergetycznej - przyłączenie zakładu

lubelskie, Zamość
Składanie ofert do: 2014-09-04
czytano: 6 razy

2014-08-24

Wymiana przewodów gołych na izolowane linii 15 kV

lubelskie, Zamość
Składanie ofert do: 2014-09-08
czytano: 6 razy

2014-08-24

Przebudowa stanowisk transformatorów 110/15kV w stacji 110/15kV

lubelskie, Chełm
Składanie ofert do: 2014-09-08
czytano: 8 razy

2014-08-24

Dostawa i wymiana transformatorów mocy

lubelskie, Zamość
Składanie ofert do: 2014-09-24
czytano: 3 razy

2014-08-22

Odbudowa drogi gminnej od km 0+150 do km 0+720, zniszczonej w wyniku powodzi w 2012 r - roboty ziemne na pow. 2074,00m2, wykonanie podbudowy na pow. 1957,60m2

wykonanie nawierzchni z płyt żelbetowych zbrojonych górą i dołem typu JOMB o wym. 75x100x12,5cm z betonu B-30 na pow. 1842,00m2, wykonanie przepustów...

lubelskie, Goraj
Składanie ofert do: 2014-09-05
czytano: 7 razy

2014-08-22

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - długość przewodów wodociągowych 1.274,86m(DN 160,40,32), kanalizacyjnych w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym 1.407,76(DN 200,110,160)

Zakres rzeczowy sieci kanalizacyjnej przewiduje wykonanie 1 przepompowni ścieków.

lubelskie, Biłgoraj
Składanie ofert do: 2014-09-04
czytano: 13 razy

2014-08-22

Wykonanie robót budowlanych adaptacyjnych, istniejących pomieszczeń w budynku Ośrodka z przeznaczeniem na laboratorium do badań diagnostycznych i terapeutycznych narządu ruchu

wykonanie płyty fundamentowej pod urządzenie, wykonanie ścianek działowych, rozbudowa instalacji wod. - kan., wykonanie instalacji wentylacji...

lubelskie, Warszawa
Składanie ofert do: 2014-09-05
czytano: 14 razy

2014-08-21

Budowa kanalizacji sanitarnej - kanałów tłocznych z rur PE 63 mm o łącznej długości- 1068,0 m

kanałów tłocznych z rur PE 40 mm o łącznej długości- 552,5 m, montaż pompowni przydomowych z wyposażeniem - 17,0 kpl.

lubelskie, Biłgoraj
Składanie ofert do: 2014-09-10
czytano: 5 razy

2014-08-21

Odbudowa drogi gminnej od km 0+000 do km 0+514, wykonanie części przelotowej przepustu drogowego jednootworowego z rur żelbetowych o średnicy 60 cm z izolacją papą i lepikiem - 6,00 m

Mechaniczne profilowanie istniejącej nawierzchni z materiału kamiennego równiarką - 1605,00 m2, mechanicznie oczyszczenie istniejącej nawierzchni -...

lubelskie, Wysokie
Składanie ofert do: 2014-09-04
czytano: 10 razy

© eurobudowa.pl 2004-2014

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl
Ominęły Cię cenne zlecenia?
Zapisz się na nasze powiadomienia mailowe, będziesz na bieżąco!

przetargi • zlecenia prywatne • zapytania o cenę • konkursy ofert
Nowość!
Wybierz dowolny promień wokół Twojego miasta!
Polityka PrywatnościMY TEŻ NIE LUBIMY SPAMU. NIE WYSYŁAMY ŻADNYCH REKLAM.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.