Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Raporty przetargowe

Otrzymuj przetargi ze swojego regionu!


Nowość! Wybierz kryteria i promień wokół swojego miasta

Przetargi z kategorii

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetargi i zlecenia budowlane, zapytania ofertowe, zamówienia publiczne - Zamość

Znaleziono 89 zleceń i przetargów wg zadanych kryteriów
Dodano Przedmiot zamówienia sortuj wg

2016-07-27

Remont nawierzchni drogi powiatowej - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni (odsłonięcie krawędzi) - 610,00 mb, frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość 5 cm - 27,00 m2

wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką zasadniczą 0-31,5 mm zagęszczaną mechanicznie o śr. grubości 4 cm - 3,60 m3...

lubelskie, Hrubieszów
Składanie ofert do: 2016-08-18
czytano: 14 razy

2016-07-27

Remont części bocznicy kolejowej (budynek)

lubelskie, Zamość
Składanie ofert do: 2016-08-10
czytano: 11 razy
To jest miejsce na Twoje ogłoszenie!
Aż 94% ogłaszających znajduje fachowca lub podwykonawcę!
Dodaj ogłoszenie
bezpłatnie

2016-07-27

Przebudowa drogi: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe zjazdów i chodników, roboty ziemne, obramowania, podbudowa, roboty nawierzchniowe

umocnienie skarp, ścieki betonowe, renowacja rowów, regulacja urządzeń, roboty wykończeniowe, organizacja ruchu (oznakowanie)

lubelskie, Goraj
Składanie ofert do: 2016-08-10
czytano: 7 razy

2016-07-27

Remont chodników w ciągu dróg wojewódzkich od km 37+200 do km 37+396 (odcinkami), od km 48+192 do km 48+477 (odcinkami), od km 24+686 do km 24+946,40 (odcinkami)

w obrębie przepustu i od km 33+343 do km 33+547 (odcinkami)

lubelskie, Zamość
Składanie ofert do: 2016-08-12
czytano: 9 razy

2016-07-27

Poprawa bezpieczeństwa poprzez odcinkową przebudowę nawierzchni na drogach powiatowych od km 0+000 do km 2+200, od km 0+000 do km 1+ 450, od km 0+000 do km 0+ 330

od km 0+000 do km 0+ 80., przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych...

lubelskie, Chełm
Składanie ofert do: 2016-08-03
czytano: 14 razy

2016-07-27

Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest

podkarpackie, Cieszanów
Składanie ofert do: 2016-08-03
czytano: 8 razy

2016-07-27

Przebudowa i odbudowa dróg w km 0+436÷0+940 - całkowita długość projektowanej drogi wynosi 0,504 km, droga jedno jezdniowa klasy L, szerokość jezdni 3,5-5,50 m

w km 0+005÷0+830 - całkowita długość projektowanej drogi wynosi 0,825 km, droga jedno jezdniowa klasy L, szerokość jezdni zmienna (3,5-5,5 m),...

lubelskie, Tyszowce
Składanie ofert do: 2016-08-16
czytano: 14 razy

2016-07-27

Przebudowa ulicy - km 0+069 do km 0+ 447 i odcinek długości 292,75 m, łączna długość przebudowanych ulic wyniesie 670,75 m

przebudowa skrzyżowania, skrzyżowanie czterowylotowe - wyregulowanie wysokościowe płaszczyzny skrzyżowania poprzez frezowanie starej i położenie nowej...

lubelskie, Biłgoraj
Składanie ofert do: 2016-08-18
czytano: 14 razy

2016-07-27

Budowa oświetlenia ulicznego

wykonanie linii kablowej oświetlenia ulicznego YAKY4x25 mm2, o długości L= ok. 122,00 m

lubelskie, Zamość
Składanie ofert do: 2016-08-30
czytano: 15 razy

2016-07-27

Przebudowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy

wykonanie poszerzeń i zwiększenie powierzchni utwardzonej w związku ze zmianą funkcji na ciąg pieszo-rowerowy. Istniejący chodnik na przeważającej...

lubelskie, Zamość
Składanie ofert do: 2016-09-02
czytano: 6 razy

2016-07-27

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości

oczyszczenie przepustu fi 600 - 1 szt - odmulenie rowów przeydrożnych 20 m - wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr 10 cm - 212,30 m2

lubelskie, Leśniowice
Składanie ofert do: 2016-08-08
czytano: 11 razy

2016-07-27

Przebudowa ulicy , roboty ziemne; regulację skrzynek istniejących urządzeń ulicznych

lubelskie, Krasnystaw
Składanie ofert do: 2016-08-09
czytano: 13 razy

2016-07-26

Dostawa agregatu prądotwórczego mocy znamionowej 340 kVA

lubelskie, Zamość
Składanie ofert do: 2016-08-05
czytano: 21 razy

2016-07-26

Budowa linii kablowych nN

lubelskie, Chełm
Składanie ofert do: 2016-08-05
czytano: 24 razy

2016-07-26

Przyłączenie energetyczne hali produkcyjno-magazynowej

lubelskie, Chełm
Składanie ofert do: 2016-08-10
czytano: 14 razy

2016-07-26

Modernizacja transformatora 110/15kV, 6,3MVA

lubelskie, Zamość
Składanie ofert do: 2016-08-10
czytano: 25 razy

2016-07-26

Prace remontowe w stacjach: 220/110kV, 110/15kV

lubelskie, Chełm
Składanie ofert do: 2016-08-10
czytano: 11 razy

2016-07-26

Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN

lubelskie, Tomaszów Lubelski
Składanie ofert do: 2016-08-02
czytano: 20 razy

2016-07-26

Usługi zimowego utrzymania chodników w sezonie zimowym 2016/2017

lubelskie, Zamość
Składanie ofert do: 2016-08-04
czytano: 22 razy

2016-07-26

Ustawienie i zdjęcie zasłon przeciwśnieżnych w sezonie zimowym 2016/2017, wzdłuż dróg wojewódzkich

lubelskie, Zamość
Składanie ofert do: 2016-08-09
czytano: 9 razy

2016-07-26

Przebudowa ulicy od km 1 + 300,00 do km 1+ 530,00 - II etap wraz z budową kanalizacji deszczowej, budową kanalizacji teleinformatycznej, budową oświetlenia ulicznego

W-wa ścieralna SMA 11 - 4cm, w-wa wiążąca BA 16 W - 6cm, w-wa wyrównawcza BA 16 w - Hzm

lubelskie, Zamość
Składanie ofert do: 2016-09-15
czytano: 11 razy

2016-07-26

Przebudowa drogi gminnej od km 0+005 do km 1+529 - roboty ziemne wykonane koparkami z transportem urobku - 305,22m3

wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniem lub kruszywem 0-31,5mm,grubość warstwy 10 cm po zagęszczeniu - 587,22m3, warstwa odsączająca na...

lubelskie, Zakrzew
Składanie ofert do: 2016-08-10
czytano: 24 razy

2016-07-26

Przebudowa drogi powiatowej

frezowanie nawierzchni, remont nawierzchni, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych, roboty ziemne..

lubelskie, Biłgoraj
Składanie ofert do: 2016-08-08
czytano: 9 razy

2016-07-26

Wykonanie modernizacji pokryć dachowych na budynkach

lubelskie, Krasnystaw
Składanie ofert do: 2016-08-08
czytano: 14 razy

2016-07-25

Odbudowa drogi gminnej od km 2+680 do km 3+600 w miejscowości

lubelskie, Goraj
Składanie ofert do: 2016-08-08
czytano: 14 razy

2016-07-25

Przebudowa drogi od km 5+620 do km 9+000: roboty pomiarowe, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - bitumiczno asfaltową mechanicznie

oraz nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych - warstwa ścieralna, utwardzenie peronów i poboczy poprzez wykonanie mechanicznie koryta i...

lubelskie, Hrubieszów
Składanie ofert do: 2016-08-17
czytano: 20 razy

2016-07-25

Przebudowa-modernizacja drogi dojazdowej do pól od km 0+000 do km 0+700 - mechaniczne oczyszczenie nawierzchni - 700 m2, montaż barier SP-6 - 9,0m

Oczyszczenie przepustu fi 80 cm - 9,0 m, warstwa wyrównawczo-wiążąca AC8W grub. 2 cm - 3360,00 m2, skropienie podbudowy asfaltem D200 - 3387,52 m2,...

lubelskie, Wojsławice
Składanie ofert do: 2016-08-10
czytano: 15 razy

2016-07-25

Remont drogi od km 0+000 do km 0+360 w zakresie wyrównanie istniejącej podbudowy niesortem kamiennym o frakcji 0-31,5 mm gat. I i grub. 5 cm, o szerokości 3,70 m w ilości 1322,00 m2

warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej AC8S bez frakcji dolomitowych o grubości 5 cm i szerokości 3,50 m w ilości 1260 m2, remont...

lubelskie, Wojsławice
Składanie ofert do: 2016-08-10
czytano: 6 razy

2016-07-22

Przebudowa drogi, polegać będzie na wykonaniu wzmocnienia istniejącej nawierzchni dwiema warstwami betonu asfaltowego z miejscowymi poszerzeniami jezdni do szerokości 5,5m

oraz budowie chodnika po lewej stornie jezdni na odcinku 15+627,00 do 16+653,20...

lubelskie, Łukowa
Składanie ofert do: 2016-08-04
czytano: 16 razy

2016-07-22

Budowa chodnika w miejscowości w ciągu drogi wojewódzkiej

wykonanie wykopu robót ziemnych - wykonanie i zagęszczenie nasypów - formowanie i zagęszczenie nasypów - profilowanie i zagęszczanie podłoża

lubelskie, Chełm
Składanie ofert do: 2016-08-05
czytano: 12 razy

© eurobudowa.pl 2004-2016

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.