Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Raporty przetargowe

Otrzymuj przetargi ze swojego regionu!


Nowość! Wybierz kryteria i promień wokół swojego miasta

Przetargi z kategorii

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetargi i zlecenia budowlane, zapytania ofertowe, zamówienia publiczne - Zamość

Znaleziono 60 zleceń i przetargów wg zadanych kryteriów
Dodano Przedmiot zamówienia sortuj wg

2016-05-27

Malowanie elewacji budynku Spółdzielni, o łącznej powierzchni ok. 2314m2

lubelskie, Krasnystaw
Składanie ofert do: 2016-06-09
czytano: 1 razy

2016-05-27

Hydrauliczna regulacja instalacji centralnego ogrzewania, montaż zaworów podpionowych typu KOMBI 3+ dla Wspólnoty

lubelskie, Zamość
Składanie ofert do: 2016-05-31
czytano: 9 razy

2016-05-27

Budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych przy Zespole Szkół Miejskich

lubelskie, Hrubieszów
Składanie ofert do: 2016-06-10
czytano: 6 razy
To jest miejsce na Twoje ogłoszenie!
Aż 94% ogłaszających znajduje fachowca lub podwykonawcę!
Dodaj ogłoszenie
bezpłatnie

2016-05-27

Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej od km 0+000 do km 0+100

lubelskie, Horodło
Składanie ofert do: 2016-06-09
czytano: 9 razy

2016-05-27

Przebudowa dróg gminnych o długości odcinka 320 mb, o długości odcinka 225m, o długości odcinka 520 m, o długości odcinka 530m, o długości odcinka 985m

o długości odcinka 883m, o długości odcinka 565m

podkarpackie, Narol
Składanie ofert do: 2016-06-09
czytano: 16 razy

2016-05-27

Przebudowa drogi gminnej w km 0+100 - 1+720 - nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość 5 cm po zagęszczeniu 6 480,00 m2, koryta 252,00 m2

podbudowy z kruszyw łamanych warstwa dolna, 20 cm po zgęszczeniu 252,00 m2, podbudowy z kruszyw łamanych warstwa górna, 15 cm po zgęszczeniu 5 922,00m2...

podkarpackie, Narol
Składanie ofert do: 2016-06-09
czytano: 13 razy

2016-05-25

Dostawa piasku stabilizowanego cementem o parametrach RM=2,50MP

lubelskie, Trawniki
Składanie ofert do: 2016-06-01
czytano: 8 razy

2016-05-25

Przebudowa drogi gminnej wraz z drogami wewnętrznymi o dł. 1,952km, modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o dł. 0,368km

Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych o dł. 0,376km, przebudowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych o dł. 0,190km, przebudowa...

lubelskie, Ulhówek
Składanie ofert do: 2016-06-17
czytano: 8 razy

2016-05-25

Przebudowa drogi powiatowej w km 0+000,00 do km 8+312,34

lubelskie, Zamość
Składanie ofert do: 2016-06-08
czytano: 14 razy

2016-05-25

Przebudowa drogi powiatowej od km 17+717 do km 18+072 (dł. 0,355 km)

lubelskie, Krasnystaw
Składanie ofert do: 2016-06-08
czytano: 0 razy

2016-05-25

Przebudowa dróg gminnych, obejmuje mechaniczne profilowanie terenu - 2300 m2, oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp - 550,0 m

wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm. - 636,0m2, podbudowa z tłucznia kamiennego 25-60 mm gr. 15 cm - 624,0 m2, górna warstwa podbudowy z...

lubelskie, Leśniowice
Składanie ofert do: 2016-06-08
czytano: 12 razy

2016-05-25

Budowa placu zabaw dla dzieci przy obiektach oświatowych na terenie Miasta

lubelskie, Zamość
Składanie ofert do: 2016-06-07
czytano: 9 razy

2016-05-24

Zapytanie ofertowe - przebudowa drogi powiatowej

lubelskie, Biskupice
Składanie ofert do: 2016-05-31
czytano: 15 razy

2016-05-24

Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową przepustów

lubelskie, Tomaszów Lubelski
Składanie ofert do: 2016-06-02
czytano: 11 razy

2016-05-24

Odwodnienie drogi - odbudowa rowów (o długości 848 m i o długości 483 m) wraz z wykonaniem niezbędnych przepustów średnicy 50 cm w ilości 44 sztuki i średnicy 60 cm 1szt.

odmulenie istniejącego rowu przydrożnego na długości 618 m wraz z udrożnieniem przepustów śr. 50 cm w ilości 17 szt., odmulenie rowu przydrożnego na...

lubelskie, Zamość
Składanie ofert do: 2016-06-07
czytano: 4 razy

2016-05-24

Odwodnienie drogi - odbudowa rowów przydrożnych (o długości 848 m i o długości 483 m) z wykonaniem przepustów średnicy 50 cm w ilości 44 sztuki i średnicy 60 cm 1 szt.

odmulenie istniejącego rowu przydrożnego na długości 618 m wraz z udrożnieniem przepustów śr. 50 cm w ilości 17 szt., odmulenie rowu przydrożnego...

lubelskie, Zamość
Składanie ofert do: 2016-06-07
czytano: 1 razy

2016-05-24

Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN

lubelskie, Strupin Mały
Składanie ofert do: 2016-06-07
czytano: 8 razy

2016-05-24

Budowa sieci energetycznej nN

lubelskie, Hrubieszów
Składanie ofert do: 2016-06-06
czytano: 10 razy

2016-05-24

Wymiana wyłącznika WN w stacji 110/15kV

lubelskie, Hrubieszów
Składanie ofert do: 2016-06-07
czytano: 7 razy

2016-05-24

Wymiana wyłącznika WN w stacji 110/30/15kV

lubelskie, Hrubieszów
Składanie ofert do: 2016-06-06
czytano: 16 razy

2016-05-24

Budowa sieci energetycznej nN

lubelskie, Zamość
Składanie ofert do: 2016-06-06
czytano: 13 razy

2016-05-24

Przebudowa linii napowietrznej SN

lubelskie, Chełm
Składanie ofert do: 2016-06-03
czytano: 7 razy

2016-05-24

Przebudowa na linię kablową linii napowietrznej 15kV

lubelskie, Piaski Szlacheckie
Składanie ofert do: 2016-06-03
czytano: 16 razy

2016-05-24

Wykonanie remontów nawierzchni dróg - cięcie piłą nawierzchni bitumicznej na gł. 5 cm - 24 mb, oczyszczenie mechanicznie nawierzchni drogowej bitumicznej - 212 mb

wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką zasadniczą 0-31,5 mm zagęszczaną mechanicznie o średniej gr. 6,0 cm - 79 m3, warstwa ścieralna o...

lubelskie, Hrubieszów
Składanie ofert do: 2016-06-07
czytano: 13 razy

2016-05-23

Remont dróg - Część 1 Remont gruzem - wbudowanie 1000 ton gruzu z przygotowaniem podłoża, Część 2 Remont kruszywem przy pomocy równiarki lub rozściełacza - wbudowanie 500 ton

Przygotowanie podłoża - wyrównanie korony drogi równiarką samojezdną, drogową minimum III klasy i zagęszczenie jej walcem wibracyjnym przy użyciu...

lubelskie, Zamość
Składanie ofert do: 2016-06-06
czytano: 16 razy

2016-05-20

Remont siedmiu przepompowni ścieków

lubelskie, Zamość
Składanie ofert do: 2016-06-03
czytano: 13 razy

2016-05-20

Przebudowa odcinków dróg powiatowych, obejmuje budowę odcinka drogi powiatowej dł. 2,040km, przebudowę odcinka drogi powiatowej dł. 2,550km

Przebudowę odcinków dróg powiatowych o łącznym zakresie 0,900km; łączna długość w/w odcinków dróg wynosi 5,490 km

lubelskie, Tomaszów Lubelski
Składanie ofert do: 2016-06-03
czytano: 7 razy

2016-05-20

Przebudowa drogi powiatowej od km 1+656 do km 2+945: roboty pomiarowe, odhumusowanie poboczy, oczyszczenie przepustu pod koroną drogi, renowacja rowu odwodnieniowego

wraz z przebudową istniejącego zjazdu indywidualnego, wykonanie warstwy wiążąco - wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W średniej grubości 4 cm...

lubelskie, Janów Lubelski
Składanie ofert do: 2016-06-03
czytano: 10 razy

2016-05-20

Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych: odcinek bitumiczny z wyrównaniem klińcem - 0,25 km; odcinek bitumiczny z wyrównaniem klińcem - 0,60 km

Odcinek bitumiczny z wyrównaniem klińcem - 0,40 km; 4. odcinek bitumiczny z wyrównaniem klińcem - 1,0 km i bitumiczny z wyrównaniem masą - 0,5 km...

lubelskie, Sułów
Składanie ofert do: 2016-06-03
czytano: 11 razy

2016-05-19

MODERNIZACJA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

a) remont pomieszczeń sanitarnych, b) remont układów pomiarowych energii elektrycznej, c) dostarczenie i montaż trezora bibliotecznego, d) dostarczenie...

lubelskie, Tomaszów Lubelski
Składanie ofert do: 2016-06-01
czytano: 1 razy

2016-05-19

Modernizacja linii 110kV

lubelskie, Chełm
Składanie ofert do: 2016-06-01
czytano: 11 razy

2016-05-19

Wymiana 20 szt. rozdzielnic niskiego napięcia w stacjach napowietrznych SN/nN

lubelskie, Chełm
Składanie ofert do: 2016-05-31
czytano: 16 razy

2016-05-19

Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej od km 0+000 do km 0+491 - wykonanie robót ziemnych - 570 m3, wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 1,5 Mpa - 1601,68 m2

ułożenie nawierzchni z płyt żelbetowych nowych typu MON 120x300 cm - 1268,40 m2, ułożenie odwodnienia z korytek ściekowych - 491 mb......

lubelskie, Tomaszów Lubelski
Składanie ofert do: 2016-06-02
czytano: 10 razy

2016-05-18

Modernizacja oraz rozbudowa obiektu sanatoryjnego

ocieplenie stropodachu, docieplenie ścian zewnętrznych oraz wymiana stolarki okiennej wraz z robotami izolacyjnymi, ziemnymi

podkarpackie, Horyniec-Zdrój
Składanie ofert do: 2016-05-31
czytano: 13 razy

2016-05-18

Budowa i wyposażenie budynku Gminnej Biblioteki

lubelskie, Zwierzyn
Składanie ofert do: 2016-06-02
czytano: 10 razy

2016-05-18

Wymiana pokrycia dachu oraz ocieplenie stropu poddasza budynku mieszkalnego

lubelskie, Zamość
Składanie ofert do: 2016-05-31
czytano: 15 razy

© eurobudowa.pl 2004-2016

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl
Regulamin Polityka Prywatności

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.