Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 10 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Raporty przetargowe

Otrzymuj przetargi ze swojego regionu!


Nowość! Wybierz kryteria i promień wokół swojego miasta

Przetargi z kategorii

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Baza przetargów, zlecenia budowlane - Zywiec

Znaleziono 166 zleceń i przetargów wg zadanych kryteriów
Dodano Przedmiot zamówienia sortuj wg

2014-09-01

Budowa dwóch śmietników wolnostojących dla potrzeb Spółdzielni

śląskie, Tychy
Składanie ofert do: 2014-09-15
czytano: 13 razy

2014-09-01

Modernizacja ulicy na długości 462 mb

śląskie, Mysłowice
Składanie ofert do: 2014-09-16
czytano: 14 razy

2014-09-01

Doposażenie placu spotkań przed szkołą w urządzenia siłowni zewnętrznej

śląskie, Nieledwia
Składanie ofert do: 2014-09-05
czytano: 12 razy
To jest miejsce na Twoje ogłoszenie!
Aż 94% ogłaszających znajduje fachowca lub podwykonawcę!
Dodaj ogłoszenie
bezpłatnie

2014-09-01

Projekt, dostawa niezbędnych materiałów i wykonanie prac montażowych do podłączenia zasilania energii elektrycznej do wytwornicy azotu

śląskie, Czechowice-Dziedzice
Składanie ofert do: 2014-09-05
czytano: 10 razy

2014-09-01

Modernizacja nawierzchni gruntowych przez wzmocnienie podłoża kruszywem kamiennym wraz z ułożeniem nawierzchni z betonu asfaltowego

wzmocnienie podbudowy oraz istniejącego podłoża wraz z wyprofilowaniem 8 cm warstwą rozścielonego kruszywa kamiennego, mechaniczne wyrównanie i...

śląskie, Jaworzno
Składanie ofert do: 2014-09-15
czytano: 13 razy

2014-09-01

Termomodernizacja Zespołu Placówek Oświatowych - ocieplenie elewacji płytami styropianowymi, ościeży i ścian przyziemia: powierzchnia ścian ocieplanych 1 578,00 m2

Wykonanie parapetów zewnętrznych, obróbki blacharskie, ocieplenie stropu - 1 050,00 m2, wymiana istniejącej stolarki okiennej - 3,60 m2, remont schodów...

małopolskie, Krzeszowice
Składanie ofert do: 2014-09-15
czytano: 11 razy

2014-09-01

Budowa chodnika - roboty rozbiórkowy jezdni, elementów jezdni; roboty ziemne, wykonanie ścieku przykrawężnikowego (~ 227,0 m)

umocnienie skarp rowu przydrożnego (długość rowu ~ 260,0 m); przebudowia istniejącego wodociągu (~ 233,0 m); budowa kanalizacji deszczowej (~ 48,00 m);...

śląskie, Czechowice-Dziedzice
Składanie ofert do: 2014-09-15
czytano: 3 razy

2014-09-01

Budowa ciągu komunikacyjnego obejumująca: roboty rozbiórkowe i ziemne, wykonanie kanalizacji deszczowej - 45,00 m, wycinkę drzew wraz z karczowaniem pni - 56 szt.

wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, bezfazowej o grubości 8 cm - 1 470 m2, ułożenie krawężników betonowych - 580,00 m

małopolskie, Sucha Beskidzka
Składanie ofert do: 2014-09-15
czytano: 2 razy

2014-09-01

Wykonanie układów pomiaru energii elektrycznej na średnim napięciu

śląskie, Bieruń
Składanie ofert do: 2014-09-09
czytano: 12 razy

2014-09-01

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającej przejęcie ścieków z likwidowanych pompowni ścieków

śląskie, Jastrzębie-Zdrój
Składanie ofert do: 2014-09-09
czytano: 13 razy

2014-09-01

Odprowadzenie wód opadowych z przepustu pod drogą powiatową

małopolskie, Rudno
Składanie ofert do: 2014-09-10
czytano: 16 razy

2014-09-01

Modernizacja nawierzchni chodnika - ułożenie nawierzchni chodnika średnia szerokość 2,0m z kostki betonowej drobnowymiarowej gr. 6 cm,

ułożenie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej drobnowymiarowej gr. 8 cm, ułożenie krawężników betonowych oraz obrzeży chodnikowych

śląskie, Łaziska Górne
Składanie ofert do: 2014-09-15
czytano: 19 razy

2014-09-01

Budowa 71 szt. przyłączy kanalizacyjnych na terenie miasta

śląskie, Wisła
Składanie ofert do: 2014-09-12
czytano: 7 razy

2014-09-01

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej - etap II

śląskie, Pszczyna
Składanie ofert do: 2014-09-15
czytano: 14 razy

2014-09-01

Remont dróg - wykonanie remontu przepustu, odwodnienia i ścieków betonowych, wykonanie wyrównania nawierzchni

małopolskie, Jabłonka
Składanie ofert do: 2014-09-15
czytano: 11 razy

2014-09-01

Wymiana szyb i okien, roboty malarskie, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana płytek, roboty remontowe w dnie basenu, wymiana siłowników klap dymowych w krytej pływalni

remont pokrycia, roboty malarskie i poprawkowe elementów metalowych przy dachu, wymiana centrali wentylacyjnej hali basenowej, roboty w zakresie centralnego...

małopolskie, Myślenice
Składanie ofert do: 2014-09-12
czytano: 2 razy

2014-09-01

Termomodernizacja ścian zewnętrznych, stropu nad piwnicą oraz stropu ostatniej kondygnacji w budynku

małopolskie, Chrzanów
Składanie ofert do: 2014-09-15
czytano: 10 razy

2014-09-01

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą towarzyszącą

1) budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, c.o.; wodno - kanalizacyjną;...

małopolskie, Oświęcim
Składanie ofert do: 2014-09-12
czytano: 24 razy

2014-09-01

Remont obiektów komunalnej infrastruktury technicznej, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku klęski żywiołowej mającej miejsce w 2010 roku

uzupełnienie ubytków betonu konstrukcji nośnej zaprawami PCC, uzupełnienie ubytków betonu gzymsu zaprawami PCC, uzupełnienie ubytków betonu...

małopolskie, Jordanów
Składanie ofert do: 2014-09-12
czytano: 23 razy

2014-08-31

Remont dwóch mostów - usuwanie skutków powodzi

małopolskie, Zawoja
Składanie ofert do: 2014-09-12
czytano: 14 razy

2014-08-31

Termomodernizacja budynku - ocieplenie ścian budynku dydaktycznego styropianem w systemie bezspoinowym (technologii lekko-mokrej) BOLIX lub równoważnym

wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej na drzwi aluminiowe - 2 szt. w budynku dydaktycznym i 2 szt. w budynku łącznika

śląskie, Pszczyna
Składanie ofert do: 2014-09-15
czytano: 22 razy

2014-08-31

Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową - ułożenie krawężników i obrzeży betonowych, nawierzchni chodnika z kostki brukowej gr. 8 cm

urządzenie wjazdów do posesji, uzupełnienie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych

śląskie, Ustroń
Składanie ofert do: 2014-09-12
czytano: 5 razy

2014-08-31

Przebudowa części DP polegająca na wymianie istniejącej podbudowy tłuczniowej na podbudowę z MCE na pow. 4550 m2

wraz z wykonaniem warstwy wiążącej z mieszanek mineralno-bitumicznych i warstwy ścieralnej z SMA

małopolskie, Chrzanów
Składanie ofert do: 2014-09-12
czytano: 6 razy

2014-08-29

Zlecę wykonanie wylewki maszynowej domu jednorodzinnego

śląskie, Bieruń
Składanie ofert do: 2014-09-05
czytano: 5 razy

2014-08-29

Modernizacja ulic w roku 2014

małopolskie, Wadowice
Składanie ofert do: 2014-09-12
czytano: 16 razy

2014-08-29

Remont pustostanu o powierzchni użytkowej 109,68 m2, przeznaczonego na mieszkanie chronione

śląskie, Bielsko-Biała
Składanie ofert do: 2014-09-16
czytano: 13 razy

2014-08-29

Przebudowa drogi gminnej na łącznej długości ok. 1 130,0 mb - frezowanie nawierzchni ok. 10 000 m2, uzupełnienie miejsc zapadniętych mieszanką z BA, wykonanie warstw wiążącej i ścieralnej z BA

wymiana krawężników, przebudowa chodników - powierzchnia ok. 1070 m2, odtworzenie oznakowania poziomego

śląskie, Miedźna
Składanie ofert do: 2014-09-12
czytano: 11 razy

2014-08-29

Remont instalacji elektrycznej

małopolskie, Skawina
Składanie ofert do: 2014-09-10
czytano: 4 razy

2014-08-29

ODBUDOWA MOSTU NA POTOKU MAŁA PUSZCZA PRZY SKRZYŻOWANIU

długość całkowita obiektu (wraz ze skrzydełkami) Lc = 26,80 m -światło poziome 13,90 m

śląskie, Porąbka
Składanie ofert do: 2014-09-12
czytano: 4 razy

2014-08-29

Remont drogi powiatowej o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej

a) frezowanie istniejące nawierzchni bitumicznej na głębokość 4 cm z odwozem frezu, powierzchnia frezowania 2.220 m2, b) rozebranie krawężników i...

małopolskie, Kęty
Składanie ofert do: 2014-09-12
czytano: 16 razy

2014-08-29

Budowa instalacji RTV-SAT, teletechnicznej, domofonowej, ukształtowanie terenu, ocieplenie stropu w budynku

małopolskie, Chrzanów
Składanie ofert do: 2014-09-12
czytano: 9 razy

2014-08-29

Przebudowa dróg leśnych wewnątrzzakładowych

śląskie, Bielsko-Biała
Składanie ofert do: 2014-09-12
czytano: 8 razy

2014-08-29

Remont drogi powiatowej polegający na korekcyjnym sfrezowaniu nawierzchni, ułożeniu warstwy ścieralnej i wiążącej z mieszanek mineralno-bitumicznych

wymianie gruntu i podbudowy na odcinku 85 mb , wykonaniu poboczy i ścieku z elementów betonowych (310 mb)

małopolskie, Chrzanów
Składanie ofert do: 2014-09-12
czytano: 11 razy

2014-08-29

Remont przepustu na drodze bocznej

śląskie, Ustroń
Składanie ofert do: 2014-09-04
czytano: 19 razy

2014-08-29

Zaprojektowanie i wykonanie siłowni zewnętrznej

śląskie, Ustroń
Składanie ofert do: 2014-09-04
czytano: 10 razy

2014-08-29

Budowa Przedszkola dla ok. 195 dzieci - 8 sal dydaktycznych z niezależnymi węzłami sanitarnymi oraz magazynami sprzętu podręcznego

Obiekt będzie wyposażony w następujące instalacje: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, c.o., wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,...

śląskie, Bieruń
Składanie ofert do: 2014-09-11
czytano: 8 razy

2014-08-29

Budowa parkingu wraz ze zjazdem publicznym zlokalizowanym przy Starostwie Powiatowym

małopolskie, Chrzanów
Składanie ofert do: 2014-09-11
czytano: 6 razy

2014-08-29

Adaptacja, modernizacja i rozbudowa istniejącego zaplecza

śląskie, Jaworzno
Składanie ofert do: 2014-09-10
czytano: 9 razy

© eurobudowa.pl 2004-2014

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl
Ominęły Cię cenne zlecenia?
Zapisz się na nasze powiadomienia mailowe, będziesz na bieżąco!

przetargi • zlecenia prywatne • zapytania o cenę • konkursy ofert
Nowość!
Wybierz dowolny promień wokół Twojego miasta!
Polityka PrywatnościMY TEŻ NIE LUBIMY SPAMU. NIE WYSYŁAMY ŻADNYCH REKLAM.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.