Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 10 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Raporty przetargowe

Otrzymuj przetargi ze swojego regionu!


Nowość! Wybierz kryteria i promień wokół swojego miasta

Przetargi z kategorii

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Baza przetargów, zlecenia budowlane - Zywiec

Znaleziono 135 zleceń i przetargów wg zadanych kryteriów
Dodano Przedmiot zamówienia sortuj wg

2014-08-20

Wykonanie oznakowania poziomego w ciągach dróg powiatowych - wykonanie oznakowania cienkowarstwowego farbą drogową z mikrokulkami na całkowitej długości jezdni oraz na skrzyżowaniach z drogami bocznymi

malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych, ciągłych i przerywanych oraz linii przystankowych

małopolskie, Wadowice
Składanie ofert do: 2014-09-03
czytano: 8 razy

2014-08-20

Zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych na mieszkalne

małopolskie, Chrzanów
Składanie ofert do: 2014-09-04
czytano: 3 razy
To jest miejsce na Twoje ogłoszenie!
Aż 94% ogłaszających znajduje fachowca lub podwykonawcę!
Dodaj ogłoszenie
bezpłatnie

2014-08-20

Remont obiektów komunalnej infrastruktury technicznej, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku klęski żywiołowej mającej miejsce w maju 2014 roku

naprawa tynków, naprawa posadzki cementowej, roboty malarskie, czyszczenie zbiornika koagulacyjnego z naniesionego osadu; czyszczenie zbiornika wody...

małopolskie, Jordanów
Składanie ofert do: 2014-08-29
czytano: 2 razy

2014-08-20

Przebudowa drogi powiatowej z zastosowaniem cichych asfaltów, w km od 3+553,00 do 4+033,00 - wykonanie: robót przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych, frezowanie

korytowania pod warstwy konstrukcyjne na poszerzeniach dla konstrukcji jezdni, zjazdów, chodników wraz z wywozem gruntu, budowy elementów odwodnienia,...

śląskie, Bieruń
Składanie ofert do: 2014-09-03
czytano: 4 razy

2014-08-20

Modernizacja drogi gminnej - wykonanie ścięcia poboczy po obu stronach drogi na szerokości 30 cm wraz z odwozem ziemi, oczyszczenie mechaniczne nawierzchni

skropienie nawierzchni asfaltem drogowym na gorąco w ilości 0.51kg/m2, wyrównanie ręczne zagłębień oraz nierówności w nawierzchni oraz poprawienie...

śląskie, Wisła
Składanie ofert do: 2014-09-03
czytano: 15 razy

2014-08-19

Realizacja III etapu inwestycji pn. Przebudowa ulicy wraz z budową odwodnienia na odcinku o długości około 450 mb - ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej na pow. ok. 910m2

budowa kanalizacji deszczowej fi 400mm o długości około 120mb i fi 315mm o długości około 42mb, wykonanie 7 studni kanalizacyjnych i 5 wpustów...

śląskie, Suszec
Składanie ofert do: 2014-09-02
czytano: 6 razy

2014-08-19

Budowa parkingu dla samochodów osobowych, budowa kanalizacji deszczowej, zjazdu publicznego szerokości 6,00 m i długości 7,00 m

założenie ścieków betonowych, wykonanie kanalizacji deszczowej z rur typu PCV, osadzenie studzienek kanalizacyjnych systemowych

małopolskie, Jordanów
Składanie ofert do: 2014-09-02
czytano: 5 razy

2014-08-19

Wykonanie nawierzchni drogi na dwóch ulicach na odcinku remontowanej kanalizacji deszczowej - mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej, skropienie nawierzchni asfaltem - razem 1 486,95 m2

wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych, regulacja pionowa kratek ściekowych i włazów kanalizacyjnych

śląskie, Łaziska Górne
Składanie ofert do: 2014-09-02
czytano: 10 razy

2014-08-19

Remont drogi gminnej wraz z przepustem w km 0+037-0+433, 0+526-0+730 - droga o nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem

śląskie, Koszarawa
Składanie ofert do: 2014-09-02
czytano: 5 razy

2014-08-19

Remont drogi gminnej wraz z wyrwą powstałą przy drodze i moście, km 0+000-0+175 - droga o nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem

uzyskanie nowej nawierzchni na istniejącej jezdni, uzupełnienie z kruszywa łamanego istniejących poboczy tłuczniowych, wykonanie zjazdów, umocnienie...

śląskie, Koszarawa
Składanie ofert do: 2014-09-02
czytano: 14 razy

2014-08-19

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach

małopolskie, Jabłonka
Składanie ofert do: 2014-08-29
czytano: 17 razy

2014-08-18

Remont pomieszczeń w budynku byłej garbarni dla potrzeb punktu zatrzymań dla psów - demontaż starych drzwi stalowych wejściowych, okien stalowych i luksferów, uzupełnienie tynków

przygotowanie podłoża i ułożenie płytek posadzkowych, licowanie ścian płytkami do wysokości 2,00 m - w pomieszczeniu łazienki, malowanie ścian,...

śląskie, Żory
Składanie ofert do: 2014-08-29
czytano: 16 razy

2014-08-18

Budowa budynku dla sportowców - wykonanie stropu nad parterem, roboty murowe ścian piętra, wykonanie stropu nad piętrem

Budowa kominów, montaż więźby dachowej z pokryciem i montażem okien, klapy dymowej, czerpni i wyrzutni powietrza oraz montażem wywietrzników i...

śląskie, Hażlach
Składanie ofert do: 2014-09-02
czytano: 1 razy

2014-08-18

Przebudowa ulicy - Zadanie 1 - Przebudowa ulicy na odcinku długości 1,27 km - roboty rozbiórkowe konstrukcji drogi, wykonanie nowej podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej - 7700 m2

Zadanie 2 - wykonanie rozbudowy oświetlenia w ulicy - dostawia i montaż 11 szt. słupów oświetleniowych na odcinku około 0,5 km. Zadanie 3 - wykonanie...

śląskie, Wyry
Składanie ofert do: 2014-09-01
czytano: 12 razy

2014-08-18

MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY WYPOSAŻENIA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ

-montaż 10 urządzeń na 5 pylonach przeznaczonych do ćwiczeń sprawnościowych i treningowych tworzących ścieżkę do ćwiczeń zgodnie z...

małopolskie, Chełmek
Składanie ofert do: 2014-09-02
czytano: 13 razy

2014-08-18

Zlecę ułożenie kostki brukowej na podjeździe do domu i garażu (pow. ok 60 m2)

małopolskie, Budzyń
Składanie ofert do: 2014-08-25
czytano: 14 razy

2014-08-18

Remont i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - wykonanie warstwy odsączającej gr. 10 cm, podbudowy o gr. 28 cm, i nawierzchni asfaltowej gr. 8 cm

drogi na odcinku 480 mb, szerokość 3,2 m, utwardzenie zjazdów na posesje o nawierzchni asfaltowej - łączna powierzchnia 40m2

śląskie, Godów
Składanie ofert do: 2014-09-02
czytano: 1 razy

2014-08-18

1. Remont odcinka ulicy na odcinku 80 mb. 2. Remont odcinka bocznego ulicy na odcinku 150 mb. 3. Remont odcinka ulicy na odcinku 130 mb- odcinek I.

4. Remont odcinka ulicy na odcinku 44 mb. 5. Remont odcinka bocznego ulicy na odcinku 125 mb. 6. Remont odcinka ulicy na odcinku 170 mb.

śląskie, Orzesze
Składanie ofert do: 2014-09-03
czytano: 5 razy

2014-08-18

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych w budynku, wzmocnienie fundamentów przybudówki

a) roboty odkrywkowe - wykopy w gruncie przy ścianach pionowych fundamentowych do 1,5 m z oczyszczeniem ścian fundamentowych, b) wykonanie izolacji...

śląskie, Bielsko-Biała
Składanie ofert do: 2014-09-02
czytano: 4 razy

2014-08-18

Modernizacja cieku wodnego

śląskie, Mysłowice
Składanie ofert do: 2014-09-01
czytano: 3 razy

2014-08-18

Remont koryta młynówki zniszczonej przez powódź w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego przyległych gruntów i zapewnienia prawidłowego przepływu wody

1.1 Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp - 4.278,000 m2 1.2 Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0 m -...

małopolskie, Zator
Składanie ofert do: 2014-09-01
czytano: 3 razy

2014-08-18

Remont nawierzchni odcinka drogi gminnej z masy mineralno-bitumicznej

1. Wymiana przepustów pod drogą i pod zjazdami fi 500 2. Wzmocnienie podłożą poprzez wykonanie stabilizacji cementowej gr. 30 cm - recykling 3....

śląskie, Hażlach
Składanie ofert do: 2014-09-04
czytano: 10 razy

2014-08-18

Budowa obwodnicy - droga klasy G o długości ok. 2,83 km

śląskie, Pawłowice
Składanie ofert do: 2014-09-23
czytano: 11 razy

2014-08-18

Rozbiórka uszkodzonego mostu i budowa nowego obiektu mostowego na rzece ce

Elementy z rozbiórki nadające się do ponownego wykorzystania (w tym bariery mostowe, krawężniki, bariery kubaturowe U-14e w ilości 40 szt., oznakowanie...

śląskie, Żywiec
Składanie ofert do: 2014-08-29
czytano: 16 razy

2014-08-18

Remont korony wałów przeciwpowodziowych

małopolskie, Oświęcim
Składanie ofert do: 2014-08-29
czytano: 16 razy

2014-08-17

Budowa budynku warsztatów terapii zajęciowej przy Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyjno- Wychowawczym

z częściową przebudową budynku istniejącego, rozbiórka i budowa linii elektroenergetycznej oraz kanalizacji deszczowej oraz budowa dwóch studni...

małopolskie, Sucha Beskidzka
Składanie ofert do: 2014-08-26
czytano: 4 razy

2014-08-17

Odbudowa opaski siatkowo-kamiennej chroniącej korpus

śląskie, Rajcza
Składanie ofert do: 2014-08-25
czytano: 6 razy

2014-08-17

Wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku dworca kolejowego wraz z izolacją ścian fundamentowych

studzienek drenarskich o średnicy dn 315mm, studni zbiorczej o średnicy 1000mm, kanalizacji odprowadzającej wody z wykonanego drenu

śląskie, Goczałkowice-Zdrój
Składanie ofert do: 2014-08-26
czytano: 18 razy

2014-08-17

Przebudowa odcinka drogi ok. 365 mb 0 nawierzchni asfaltowej z wymianą istniejącej nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię mineralno-bitumiczną (2 103 m2)

wraz z wymianą krawężników na odcinku 80 mb

małopolskie, Chrzanów
Składanie ofert do: 2014-08-28
czytano: 6 razy

2014-08-17

Modernizacja drogi w zakresie remontu nawierzchni jezdni i elementów odwodnienia oraz robót towarzyszących

śląskie, Lędziny
Składanie ofert do: 2014-08-28
czytano: 18 razy

2014-08-17

Remont uszkodzonego odcinka drogi powiatowej

śląskie, Żywiec
Składanie ofert do: 2014-08-28
czytano: 12 razy

© eurobudowa.pl 2004-2014

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.