Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 10 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Raporty przetargowe

Otrzymuj przetargi ze swojego regionu!


Nowość! Wybierz kryteria i promień wokół swojego miasta

Przetargi z kategorii

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Baza przetargów, zlecenia budowlane - województwo lubelskie

Znaleziono 193 zleceń i przetargów wg zadanych kryteriów
Dodano Przedmiot zamówienia sortuj wg

2014-09-23

Utrzymanie - remont bieżący drogi w km 2+785-4+061, poprzez powierzchniowe stabilizowanie istniejącej nawierzchni drogi, kruszywem łamanym o grubości w-wy 7cm

wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych: 1,276km, profilowanie i zagęszczanie podłoża: 4 257,2m2, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego i klińca...

lubelskie, Józefów
Składanie ofert do: 2014-10-07
czytano: 12 razy

2014-09-23

Przebudowa drogi wojewódzkiej od km 21+000 do km 21+960 na odcinku o długości 0,960 km

Wykonanie warstwy wyrównawczej MMA, wykonanie warstwy wiążącej AC11W, wykonanie warstwy ścieralnej AC11S

lubelskie, Chełm
Składanie ofert do: 2014-10-06
czytano: 7 razy

2014-09-23

Rozbudowa infrastruktury technicznej - budowa zbiornika bezodpływowego, dostawa i montaż kontenera sanitarnego (damsko-męskiego)

Wykonanie instalacji sanitarnej pomiędzy zbiornikiem bezodpływowym a kabiną sanitarną

lubelskie, Sosnowica
Składanie ofert do: 2014-10-06
czytano: 4 razy
To jest miejsce na Twoje ogłoszenie!
Aż 94% ogłaszających znajduje fachowca lub podwykonawcę!
Dodaj ogłoszenie
bezpłatnie

2014-09-22

Wymiana chodników, okien i drzwi w budynkach

lubelskie, Zamość
Składanie ofert do: 2014-09-30
czytano: 23 razy

2014-09-22

Remont dwóch tarasów w budynku o powierzchni łącznej około 30 m2 dla Spółdzielni

lubelskie, Lublin
bezpłatny dostęp
Składanie ofert do: 2014-09-30
czytano: 19 razy

2014-09-22

Przywrócenie pełnej sprawności technicznej upustu wody ze zbiornika w km 0+000 jego ogroblowania

rozbiórka urządzeń i budowli przeznaczonych do remontu, roboty ziemne i odwodnieniowe budowli; roboty konstrukcyjne

lubelskie, Lublin
Składanie ofert do: 2014-10-03
czytano: 18 razy

2014-09-22

Budowa placu zabaw i remont w szkołach podstawowych na terenie Gminy w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

remont pomieszczeń i sanitariatów, urządzenia placu zabaw

lubelskie, Rachanie
Składanie ofert do: 2014-10-06
czytano: 22 razy

2014-09-22

Ustawienie i rozebranie siatki przeciwśnieżnej przy drogach wojewódzkich

lubelskie, Zamość
Składanie ofert do: 2014-10-01
czytano: 14 razy

2014-09-22

Przebudowa drogi gminnej na odcinku od km 0+000 do km 1+000 - roboty przygotowawcze i pomiarowe, wykonanie robót ziemnych pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ulic i zjazdów

frezowanie nawierzchni bitumicznej do właściwych spadków podłużnych i poprzecznych oraz usunięcie warstwy szczególnie zdegradowanej, oczyszczenie...

lubelskie, Jeziorzany
Składanie ofert do: 2014-10-03
czytano: 6 razy

2014-09-22

Budowa kompleksu sportowego: budowa boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni o nawierzchni poliuretanowej - pow. 938,20 m2, budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej - pow. 1 800,00 m2

budowa nawierzchni z kostki brukowej - pow. 210,50 m2, budowa piaskownicy do skoku w dal - pow. 24,75 m2, dostawa i montaż ogrodzenia oraz piłkochwytów,...

lubelskie, Dęblin
Składanie ofert do: 2014-10-06
czytano: 3 razy

2014-09-22

Wykonanie instalacji klimatyzacji oraz instalacji odprowadzania skroplin w obiektach uniwersyteckich

lubelskie, Lublin
Składanie ofert do: 2014-10-06
czytano: 16 razy

2014-09-22

Dokończenie budowy boiska sportowego o nawierzchni z trawy naturalnej z bieżnią okólną - oczyszczenie nawierzchni i obrzeży, uzupełnienie ubytków, wypełnienie szczelin skurczowych i dylatacyjnych

ykonanie nawierzchni poliuretanowej wodonieprzepuszczalnej natrysk (lub wylewanej) na bieżni o długości 343,2 m z 5 torową prostą o długości 110 m,...

lubelskie, Lubartów
Składanie ofert do: 2014-10-06
czytano: 13 razy

2014-09-22

Przebudowa drogi - wymiana warstwy ścieralnej drogi wojewódzkiej na odcinku od km 44+320 do km 45+020 oraz na odcinku od km 54+312 do km 54+572 - o łącznej długości 0,960 km

Rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej gr. 8 cm i krawężnika 20 x 30 cm, frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm, ułożenie nawierzchni...

lubelskie, Puławy
Składanie ofert do: 2014-10-08
czytano: 17 razy

2014-09-22

Remont nawierzchni drogi powiatowej od km 12+613 do km 13+523 - roboty pomiarowe; nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na gorąco

oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych; roboty ziemne

lubelskie, Puławy
Składanie ofert do: 2014-10-06
czytano: 14 razy

2014-09-22

Dostawa materiałów ogólnobudowlanych oraz materiałów elektrycznych

lubelskie, Chełm
bezpłatny dostęp
Składanie ofert do: 2014-09-29
czytano: 21 razy

2014-09-22

Neutralizacja szkodliwych nawierzchni dróg leśnych - droga leśna w km 5+700-6+430 - poprzez powierzchniowe przykrycie istniejącej nawierzchni drogi, kruszywem łamanym o grubości w-wy 15cm

karczowanie pni drzew: 3szt., karczowanie krzaków i poszycia: 0,01ha, zdjęcie warstwy humusu: 61,60m3, rozłożenie humusu: 1 232m2, profilowanie i...

lubelskie, Józefów
Składanie ofert do: 2014-10-06
czytano: 10 razy

2014-09-22

Remont Domu Ludowego i OSP

lubelskie, Międzyrzec Podlaski
Składanie ofert do: 2014-09-26
czytano: 10 razy

2014-09-22

Modernizacja oddziałów przedszkolnych

lubelskie, Zamość
Składanie ofert do: 2014-10-03
czytano: 22 razy

2014-09-19

Wykonanie alejek i oświetlenia działki dla Spółdzielni

lubelskie, Lublin
Składanie ofert do: 2014-09-29
czytano: 19 razy

2014-09-19

Roboty remontowe - wymiana wykładziny, roboty remontowo-malarskie, wymiana płytek gres, kładzeniu tynku mozaikowego

lubelskie, Ciecierzyn
Składanie ofert do: 2014-10-03
czytano: 9 razy

2014-09-19

Przebudowa chodników do budynków

1) roboty rozbiórkowe, 2) roboty przygotowawcze i ziemne, 3) układanie nawierzchni chodnika, 4) montaż obrzeży i krawężników, 5) roboty budowlane, 6)...

lubelskie, Chełm
Składanie ofert do: 2014-10-03
czytano: 12 razy

2014-09-19

Wykonanie remontu jazu (umocnień i skarp) na rzece oraz konserwacja bieżąca rzeki

naprawę elementów żelbetowych jazu; remont umocnień górnych i dolnych jazu; remont grobli cofkowej prawej wraz z przepustem; remont korpusu grobli...

lubelskie, Lublin
Składanie ofert do: 2014-10-02
czytano: 20 razy

2014-09-19

Budowa zewnętrznej instalacji hydrantowej ppoż na terenie zespołu pałacowo-parkowego

wybudowanie doziemnej instalacji wodociągowej dotyczącej zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru dla Pałacu ks. Czartoryskich w...

lubelskie, Puławy
Składanie ofert do: 2014-10-03
czytano: 3 razy

2014-09-19

Zabudowa wyrw w skarpach rzeki w km 79+540-80+770 wraz z remontem przepustu - ubezpieczenie stopy skarp opaską z kiszek faszynowych 1x fi 20; zabudowa wyrw faszynadą; zabudowa wyrw brzegosłonem płaskim

wykonanie palisad poprzecznych w korycie rzeki; przywrócenie do stanu pierwotnego terenu w obrębie wykonanych robót

lubelskie, Lublin
Składanie ofert do: 2014-10-02
czytano: 6 razy

2014-09-19

Remont nawierzchni placu Obwodu Drogowego

lubelskie, Lublin
Składanie ofert do: 2014-10-03
czytano: 20 razy

2014-09-19

Droga wewnętrzna - wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z kratami i przykanalikami, sieci wodociągowej, oświetlenia drogowego

Wykonanie drogi i ciągów pieszych, przełożenie odcinka drogi tymczasowej do placu budowy zespołu budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą techniczną

lubelskie, Lublin
Składanie ofert do: 2014-10-08
czytano: 8 razy

2014-09-19

Malowanie zewnętrzne obudów złączy kablowych lakierami zabezpieczającymi przed zjawiskiem abrazji

lubelskie, Lublin
Składanie ofert do: 2014-09-29
czytano: 7 razy

2014-09-19

Adaptacja pomieszczeń zaplecza technicznego oraz administracyjno-biurowego

lubelskie, Dęblin
Składanie ofert do: 2014-09-26
czytano: 15 razy

2014-09-19

Uziemienie ochronne w liniach SN

lubelskie, Biała Podlaska
Składanie ofert do: 2014-09-30
czytano: 9 razy

2014-09-19

Podstacja trakcyjna - przebud ST

lubelskie, Lublin
Składanie ofert do: 2014-09-26
czytano: 11 razy

2014-09-19

Budowa kolumbarium; budowa alejek i rozbudowa cmentarza komunalnego

lubelskie, Świdnik
Składanie ofert do: 2014-10-03
czytano: 5 razy

2014-09-19

Dostawa piasku do wykonania mieszanki piaskowo - solnej w sezonie zimowym 2014/2015

lubelskie, Bychawa
Składanie ofert do: 2014-09-26
czytano: 13 razy

2014-09-19

Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej

lubelskie, Dorohusk
Składanie ofert do: 2014-09-26
czytano: 7 razy

2014-09-19

Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej km 85+730 do km 86+150, odc. długości 0,420 km

lubelskie, Włodawa
Składanie ofert do: 2014-10-03
czytano: 0 razy

2014-09-19

Budowa kanalizacji deszczowej

lubelskie, Świdnik
Składanie ofert do: 2014-10-03
czytano: 4 razy

2014-09-19

Przebudowa drogi wojewódzkiej km 14+460 do km 15+420

lubelskie, Bychawa
Składanie ofert do: 2014-10-03
czytano: 10 razy

2014-09-19

Budowa chodnika przy drodze powiatowej km. 3+588,20 - 4+189,75

lubelskie, Zamość
Składanie ofert do: 2014-10-03
czytano: 10 razy

© eurobudowa.pl 2004-2014

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.