Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 10 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Raporty przetargowe

Otrzymuj przetargi ze swojego regionu!


Nowość! Wybierz kryteria i promień wokół swojego miasta

Przetargi z kategorii

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetargi i zlecenia budowlane, zapytania ofertowe, zamówienia publiczne - województwo małopolskie

Znaleziono 304 zleceń i przetargów wg zadanych kryteriów
Dodano Przedmiot zamówienia sortuj wg

2015-05-26

Zlecę wykonanie ocieplenia hali o konstrukcji żelbetowej, 1200m2

małopolskie, Kraków
Składanie ofert do: 2015-06-02
czytano: 13 razy

2015-05-26

Zlecę roboty elektryczne w hali

małopolskie, Kraków
Składanie ofert do: 2015-06-02
czytano: 7 razy

2015-05-26

Wymiana okien w budynku

małopolskie, Kraków
Składanie ofert do: 2015-06-01
czytano: 16 razy
To jest miejsce na Twoje ogłoszenie!
Aż 94% ogłaszających znajduje fachowca lub podwykonawcę!
Dodaj ogłoszenie
bezpłatnie

2015-05-26

Wymiana części okien w budynku

małopolskie, Kraków
Składanie ofert do: 2015-06-02
czytano: 19 razy

2015-05-26

Prace konserwatorsko - remontowe przy elewacji podwórzowej - kontynuacja rekonstrukcji stolarki okiennej drewnianej w Szkole

małopolskie, Kraków
Składanie ofert do: 2015-06-09
czytano: 13 razy

2015-05-26

Remont nawierzchni dróg

małopolskie, Kraków
Składanie ofert do: 2015-06-10
czytano: 16 razy

2015-05-26

Realizacja dwóch zadań drogowych:roboty rozbiórkowe, wycinkę drzew, zabudowę krawężników na ławie betonowej o długości ok. 344,00 m i obrzeży betonowych o długości ok. 74,00 m.

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego oraz nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej (warstwa wiążąca i ścieralna) o powierzchni ok. 1490,00 m2

małopolskie, Trzebinia
Składanie ofert do: 2015-06-10
czytano: 3 razy

2015-05-26

Kanalizacja deszczowa - studnie rewizyjne z kręgów betonowych O 1200 mm - 4 szt., studnie rewizyjne z kręgów betonowych O 1500 mm - 2 szt., kanał z rur typu Wipro O 600 mm st. 9 - st. 13 - 131 m

Rury ochronne Dn 800 mm st. 11 - st. 12 - 35 m, przewiert maszyną do wierceń poziomych WP 80/120, rurami Dn 800 mm - 54 m, kanał z rur poliestrowych Dn...

małopolskie, Trzebinia
Składanie ofert do: 2015-06-09
czytano: 6 razy

2015-05-26

Budowa ulicy - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, rozbiórki elementów dróg i ulic, zabezpieczenie gazociągów, założenie rur ochronnych kabli

przebudowa gazociągu, przebudowa teletechniki, roboty ziemne - wytyczenie, ulicy, wykopy, nasypy, koryto z wyprofilowaniem i zagęszczeniem, ułożenie...

małopolskie, Brzesko
Składanie ofert do: 2015-06-10
czytano: 18 razy

2015-05-26

Usuwanie szkód powodziowych na potoku w km 4+150-4+250 - roboty ziemne: wykopy, zasypy, wywiezienie nadmiaru ziemi z wykopów na składowisko wykonawcy wraz z kosztami utylizacji, umocnienie brzegu

wykonanie umocnienia skarp głazami kamiennymi licowanymi, wykonanie umocnienia głazami kamiennymi, konstrukcje drewniane - gurt drewniany, budowle betonowe...

małopolskie, Nowy Sącz
Składanie ofert do: 2015-06-10
czytano: 16 razy

2015-05-26

Przebudowa drogi: długość 140 m, roboty rozbiórkowe, zabezpieczenie podziemnych linii wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych, wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych, wykonanie nasypów

korytowanie z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, wzmocnienie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, oczyszczenie i skropienie warstw...

małopolskie, Wieliczka
Składanie ofert do: 2015-06-09
czytano: 2 razy

2015-05-26

Remont dachu - demontaż instalacji odgromowej (do powtórnego wykorzystania), rozbiórka orynnowania (do powtórnego wykorzystania), rozbiórka istniejącego poszycia dachowego z gonta bitumicznego

Demontaż obróbek blacharskich, naprawa betonowych elementów gzymsu metodą iniekcji, zabezpieczenie istniejącej konstrukcji dachowej wraz z poszyciem z...

małopolskie, Brzeszcze
Składanie ofert do: 2015-06-10
czytano: 19 razy

2015-05-26

Modernizacja ogrodzenia

małopolskie, Krzeszowice
Składanie ofert do: 2015-06-01
czytano: 8 razy

2015-05-26

Wykonanie usługi wycinki drzew oraz uporządkowanie terenu pod nowo budowaną linie napowietrzną 110 kV

małopolskie, Karczowice
Składanie ofert do: 2015-06-03
czytano: 4 razy

2015-05-26

Usuwanie szkód powodziowych naprawa stopni potok w km 11+380

wykonanie tymczasowej grodzy ziemnej wraz z zainstalowaniem rurociągu do przeprowadzenia wody na czas remontu

małopolskie, Kraków
Składanie ofert do: 2015-06-09
czytano: 10 razy

2015-05-26

Remont oraz bieżąca konserwacja nawierzchni bitumicznych dróg gminnych będących w administracji Gminy

odnowa nawierzchni jezdni poprzez wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej

małopolskie, Stary Sącz
Składanie ofert do: 2015-06-10
czytano: 12 razy

2015-05-26

Modernizacja pomieszczeń w budynku

małopolskie, Tarnów
Składanie ofert do: 2015-06-08
czytano: 20 razy

2015-05-26

PRZEBUDOWA KANALIZACJI - roboty montażowe w zakresie przewodów kanalizacyjnych sanitarnych i deszczowych z rur PVC i PE o średnicach O 160 i O 200

odtworzenie nawierzchni działek gminnych stanowiących drogi dojazdowe z zastosowaniem kostki betonowej

małopolskie, Biecz
Składanie ofert do: 2015-06-09
czytano: 12 razy

2015-05-26

Dostawa betonu drogowego C 30/37 do remontu dróg gminnych w ilości szacunkowej 1000 m3

małopolskie, Mogilno
Składanie ofert do: 2015-06-01
czytano: 14 razy

2015-05-26

Rewitalizacja i adaptacja zachowanych części Fortu

małopolskie, Kraków
Składanie ofert do: 2015-06-02
czytano: 12 razy

2015-05-26

Budowa Centrum Opieki Nad Małymi Dziećmi

małopolskie, Drwinia
Składanie ofert do: 2015-06-05
czytano: 16 razy

2015-05-26

Remont obiektów budowlanych: budynku mieszkalnego/kancelarii, remont ogrodzenia, parkingu

małopolskie, Gromnik
Składanie ofert do: 2015-06-08
czytano: 23 razy

2015-05-26

Remont drogi powiatowej: odc.I - 11+900 - 12+847, odc.II - 13+330 - 13+910, odc.III - 14+620 - 17+888 (I - 947 mb, II - 580 mb, III - 3 268 mb - łączna długość drogi planowana do wyremontowania - 4 795 mb)

remont i wzmocnienie nawierzchni jezdni na dł. 4 795 mb; pow. 25 043 m2, regulacja studzienek kanalizacyjnych (14 szt), oczyszczanie rowów z namułu z...

małopolskie, Zgłobice
Składanie ofert do: 2015-06-08
czytano: 16 razy

2015-05-26

Likwidacja przełomów, kolein i nierówności w ciągach DW

małopolskie, Nowy Sącz
Składanie ofert do: 2015-06-08
czytano: 16 razy

2015-05-26

Budowa chodnika na odcinku drogi wojewódzkiej km 11+521,97 - 12+304,06, w tym między innymi: budowa chodnika prawostronnego o zmiennej szerokości 2,0 mb i 1,50 mb na odc. km 11+521,97 - 12+273,74

budowa lewostronnej zatoki autobusowej na odc. km 12+218,87 - 12+274,88; budowa chodnika lewostronnego o zmiennej szerokości 2,0 mb i 1,50 mb na odc. km...

małopolskie, Nowy Sącz
Składanie ofert do: 2015-06-08
czytano: 8 razy

2015-05-26

Wykonanie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych, w tym między innymi ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, wykonanie podestów drewnianych, wymiana instalacji centralnego ogrzewania

wymiana stolarki okiennej na stolarkę drewnianą, wymiana parapetów wewnętrznych, wymiana stolarki drzwiowej, demontaż starej izolacji pionowej ścian...

małopolskie, Tarnów
Składanie ofert do: 2015-06-08
czytano: 21 razy

2015-05-26

Budowa linii oświetlenia ulicznego - budowa słupów oświetleniowych stalowych, budowa słupów oświetleniowych żelbetowych, budowa opraw oświetleniowych

Budowa linii napowietrznej AsXSn 2x25 mm2, budowa linii kablowej YAKXS 4x35 mm2

małopolskie, Kościelisko
Składanie ofert do: 2015-06-10
czytano: 7 razy

2015-05-26

Budowa wybiegu dla pingwinów wraz z zapleczem technicznym, instalacjami, infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu - wykonanie: wybiegu, basenu, pomieszczeń dla pingwinów i dla obsługi

instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji kanalizacji deszczowej, instalacji wody zimnej, instalacji wody ciepłej, instalacji grzewczej, instalacji...

małopolskie, Kraków
Składanie ofert do: 2015-06-09
czytano: 7 razy

2015-05-26

Budowa budynku rozdzielnicy ŚN 15 KV

małopolskie, Kraków
Składanie ofert do: 2015-06-08
czytano: 9 razy

2015-05-26

Modernizacja kotłowni w budynku

małopolskie, Nowy Sącz
Składanie ofert do: 2015-06-08
czytano: 25 razy

2015-05-26

Przebudowa pomieszczeń

małopolskie, Kraków
Składanie ofert do: 2015-06-09
czytano: 20 razy

2015-05-25

Zlecę wykonanie i poprawki istniejących ścianek wewnętrznych w dużym budynku jednorodzinnym

małopolskie, Kraków
Składanie ofert do: 2015-06-01
czytano: 27 razy

2015-05-25

Zlecę budowę budynku - stan surowy - pilne

małopolskie, Zabierzów
Składanie ofert do: 2015-06-01
czytano: 16 razy

2015-05-25

Przyjmę brygadę na tynki gipsowe oraz cementowe od zaraz

małopolskie, Tarnów
Składanie ofert do: 2015-06-01
czytano: 10 razy

2015-05-25

Mycie i impregnacja elewacji budynków Spółdzielni

małopolskie, Gorlice
Składanie ofert do: 2015-06-02
czytano: 15 razy

2015-05-25

Budowa ogrodzeń dla stacji gazowych

małopolskie, Tarnów
Składanie ofert do: 2015-06-09
czytano: 29 razy

2015-05-25

Adaptacja pomieszczenia

małopolskie, Kraków
Składanie ofert do: 2015-06-01
czytano: 22 razy

2015-05-25

Budowa obiektu - siedziby

małopolskie, Kraków
Składanie ofert do: 2015-06-29
czytano: 50 razy

© eurobudowa.pl 2004-2015

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl
Ominęły Cię cenne zlecenia?
Zapisz się na nasze powiadomienia mailowe, będziesz na bieżąco!

przetargi • zlecenia prywatne • zapytania o cenę • konkursy ofert
Nowość!
Wybierz dowolny promień wokół Twojego miasta!
Polityka PrywatnościMY TEŻ NIE LUBIMY SPAMU. NIE WYSYŁAMY ŻADNYCH REKLAM.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.