Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 10 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Raporty przetargowe

Otrzymuj przetargi ze swojego regionu!


Nowość! Wybierz kryteria i promień wokół swojego miasta

Przetargi z kategorii

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Baza przetargów, zlecenia budowlane - województwo małopolskie

Znaleziono 269 zleceń i przetargów wg zadanych kryteriów
Dodano Przedmiot zamówienia sortuj wg

2014-08-20

Remont obiektów komunalnej infrastruktury technicznej, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku klęski żywiołowej mającej miejsce w maju 2014 roku

naprawa tynków, naprawa posadzki cementowej, roboty malarskie, czyszczenie zbiornika koagulacyjnego z naniesionego osadu; czyszczenie zbiornika wody...

małopolskie, Jordanów
Składanie ofert do: 2014-08-29
czytano: 2 razy

2014-08-20

Wykonanie przebudowy odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP-5,5MPa w linii brzegowej rzeki

małopolskie, Gorlice
Składanie ofert do: 2014-08-25
czytano: 4 razy

2014-08-20

Likwidacja zatorów i zasyp wyrw brzegowych na potoku lokalnie w km 1+600 -1+850 - wykonanie udrożnienia i zasypu wyrw brzegowych w ilości: wykop wykonany koparkami 700 m3

zasyp 700 m3 spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 50 m, wykonanie narzutu kamiennego luzem (kamień łamany pow. 80 cm) 500 m3

małopolskie, Kraków
Składanie ofert do: 2014-09-03
czytano: 4 razy
To jest miejsce na Twoje ogłoszenie!
Aż 94% ogłaszających znajduje fachowca lub podwykonawcę!
Dodaj ogłoszenie
bezpłatnie

2014-08-20

Likwidacja zatorów i zasyp wyrw brzegowych na potoku lokalnie w km 9+400 - 10+000 - wykonanie udrożnienia i zasypu wyrw brzegowych w ilości: wykop wykonany koparkami 700 m3

zasyp 700 m3 spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 50 m, wykonanie narzutu kamiennego luzem (kamień łamany pow. 80 cm) 500 m3, ręczne...

małopolskie, Kraków
Składanie ofert do: 2014-09-03
czytano: 16 razy

2014-08-20

Odbudowa drogi gminnej w km 2+500 - 2+700 wraz z odbudową przepustu w km 2+600 - odbudowa nawierzchni asfaltowej drogi wraz z wykonaniem umocnienia narzutem kamiennego skarpy drogi od strony potoku

oraz odbudową wylotu przepustu O60 i montażem barier ochronnych SP-06; nawierzchnia asfaltowa/warstwa wiążąca gr.4cm, ścieralnea gr. 5cm/...

małopolskie, Uście Gorlickie
Składanie ofert do: 2014-09-03
czytano: 16 razy

2014-08-20

Remont drogi gminnej w km 0+300 - 0+600 - rozebranie przepustów rurowych - 7,50m, podbudowy z kruszyw, wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek - 15m3...

oraz remont drogi gminnej w km 0+000 - 0+400 - profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie w ilości 1 209,50m2, podbudowy z kruszyw warstwa dolna...

małopolskie, Trzciana
Składanie ofert do: 2014-09-03
czytano: 13 razy

2014-08-20

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej

małopolskie, Tarnów
Składanie ofert do: 2014-08-27
czytano: 13 razy

2014-08-20

Remont, przebudowa muru oporowego

małopolskie, Tarnów
Składanie ofert do: 2014-08-27
czytano: 10 razy

2014-08-20

Dobudowa oświetlenia odcinka drogi powiatowej

małopolskie, Olkusz
Składanie ofert do: 2014-08-25
czytano: 1 razy

2014-08-20

Budowa ogrodzenia na działkach

małopolskie, Bodzanów
Składanie ofert do: 2014-08-25
czytano: 10 razy

2014-08-20

Budowa kanalizacji sanitarnej

małopolskie, Zgłobice
Składanie ofert do: 2014-08-29
czytano: 1 razy

2014-08-20

Przebudowa sieci wodociągowej

małopolskie, Tarnów
Składanie ofert do: 2014-08-29
czytano: 6 razy

2014-08-20

Wykonanie 30 szt zadaszeń nad balkonami ostatniej kondygnacji (IV piętro) spółdzielczych budynków

małopolskie, Gorlice
Składanie ofert do: 2014-08-28
czytano: 16 razy

2014-08-19

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w tym kanału sanitarnego z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy 200 mm i długości łącznej 8398,0 m

budowa przyłączy domowych do granicy działki z rur PVC o średnicy160 mm i długości łącznej 296,50 m,

małopolskie, Koniusza
Składanie ofert do: 2014-09-05
czytano: 9 razy

2014-08-19

REMONT KANALIZACJI SANITARNEJ (długość odcinka 100 m)

roboty ziemne w ilości 200 m3, kanały z rur PVC Fi 315 na długości 100 mb, studnie rewizyjne 4 szt.

małopolskie, Kamienica
Składanie ofert do: 2014-09-01
czytano: 4 razy

2014-08-19

Budowa szybu windowego dla platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z montażem urządzenia dźwigowego w przychodni

małopolskie, Kraków
Składanie ofert do: 2014-09-02
czytano: 7 razy

2014-08-19

Wykonanie lokalnych ubezpieczeń na potoku w km 2+199 - 2+343 - wykonanie 2 sztuk opasek brzegowych na łącznej długości 100 mb z narzutu kamiennego

ułożonego na ścieli faszynowej grubości 15 cm w nachyleniu 1:1,5 od strony wody i 1:1 od strony lądu: opaska 5 - w km 2+199 - 2+264 na dł. 65,0 mb,...

małopolskie, Kraków
Składanie ofert do: 2014-09-05
czytano: 2 razy

2014-08-19

Budowa parkingu dla samochodów osobowych, budowa kanalizacji deszczowej, zjazdu publicznego szerokości 6,00 m i długości 7,00 m

założenie ścieków betonowych, wykonanie kanalizacji deszczowej z rur typu PCV, osadzenie studzienek kanalizacyjnych systemowych

małopolskie, Jordanów
Składanie ofert do: 2014-09-02
czytano: 5 razy

2014-08-19

Budowa boisk - boisko do piłki nożnej 56x26 m, o nawierzchni z trawy naturalnej, boisko do mini koszykówki i siatkówki o nawierzchni syntetycznej

Budowa ciągów komunikacyjnych, budowa piłkochwytów wys. 6,0 m, przy boisku do piłki nożnej

małopolskie, Żabno
Składanie ofert do: 2014-09-02
czytano: 4 razy

2014-08-19

Zabudowa wyrwy na brzegu rzeki w km 30+400- 30+650 - wykonanie opaski o konstrukcji kamiennej (opaska z grubego narzutu o min. średnicy 0,80 m) na ścieli faszynowej o grubości warstwy 0,30 m

Wysokość opaski 2,0 m, zagłębienie w dno 0,3 m nachylenie skarpy odwodnej 1:2 i odpowietrznej 1:0,5, szerokość korony góry 1,0 m

małopolskie, Kraków
Składanie ofert do: 2014-09-03
czytano: 0 razy

2014-08-19

Budowa budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej wraz z zapleczem socjalnym - etap II

małopolskie, Laskowa
Składanie ofert do: 2014-09-02
czytano: 14 razy

2014-08-19

Przebudowa drogi leśnej - wzmocnienie oraz poszerzenie nawierzchni drogi - korekta niwelety oraz przekroju poprzecznego drogi (poszerzenie do warunków normatywnych) - ok. 4275mb

wykonanie wzmocnienia/nowej nawierzchni dla drogi, zjazdów zrywkowych, mijanek oraz składnic drewna, remont lub budowa istniejących elementów takich jaki...

małopolskie, Piwniczna-Zdrój
Składanie ofert do: 2014-09-02
czytano: 5 razy

2014-08-19

Odbudowa drogi w km 2+450 - 2+800 - odbudowa nawierzchni i poboczy, wykonanie odwodnienia drogi, wyprofilowanie i utwardzenie zjazdów płytami ażurowymi

wykonanie robót wykończeniowych, wykonanie przesłony wodoszczelnej, wykonanie bariery żelbetowej, wykonanie przestawnych zabezpieczeń...

małopolskie, Borzęcin
Składanie ofert do: 2014-09-02
czytano: 12 razy

2014-08-19

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach

małopolskie, Jabłonka
Składanie ofert do: 2014-08-29
czytano: 16 razy

2014-08-19

Zagospodarowanie tarasów wraz z modernizacją murków przy budynku

demontaż murków ponad wysokość tarasu; - odsłonięcie murków oraz naprawa i zabezpieczenie tynkami renowacyjnymi wodoszczelnymi

małopolskie, Tarnów
Składanie ofert do: 2014-08-28
czytano: 17 razy

2014-08-19

Montaż kurtyny powietrza o dużej mocy cieplnej wraz z instalacją zasilania ciepłem technologicznym z istniejącej wymiennikowi ciepła w strefie wejścia

Montaż kurtyny powietrza o dużej mocy cieplnej wraz z instalacją zasilania ciepłem technologicznym z istniejącej wymiennikowi ciepła

małopolskie, Kraków
Składanie ofert do: 2014-08-29
czytano: 10 razy

2014-08-19

Budowa części wodociągu w Gminie etapu III

małopolskie, Łososina Dolna
Składanie ofert do: 2014-08-29
czytano: 12 razy

2014-08-19

Organizacja placów zabaw w ramach realizacji projektu pn. Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie

montaż bezpiecznej nawierzchni oraz dostawa wraz z montażem wyposażenia placów zabaw

małopolskie, Krościenko n.D
Składanie ofert do: 2014-08-29
czytano: 7 razy

2014-08-19

Remont drogi gminnej w km 0+000 - 0+750

małopolskie, Rzezawa
Składanie ofert do: 2014-09-02
czytano: 2 razy

2014-08-18

Rozbiórka dwóch budynków, usunięcie gruzu i odpadów pochodzących z rozbiórki oraz uporządkowanie terenu

małopolskie, Kraków
Składanie ofert do: 2014-08-28
czytano: 17 razy

2014-08-18

Remont nawierzchni - trasa dróg w terenie równinnym 0,978 km, rozebranie ścieków z kostki brukowej w celu regulacji wysokościowej 95% kostki do ponownego wbudowania - 510,00 m

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - wpustów ulicznych do rzędnych remontowanej nawierzchni - 31 szt

małopolskie, Tarnów
Składanie ofert do: 2014-09-01
czytano: 8 razy

2014-08-18

Remont drogi na terenie Gminy , frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych

profilowanie i zagęszczanie podłoża, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych, warstwa wyrównawcza z mieszanki bitumicznej,...

małopolskie, Lipnica Murowana
Składanie ofert do: 2014-09-01
czytano: 4 razy

© eurobudowa.pl 2004-2014

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.