Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Roboty ziemne, fundamentowe, podposadzkowe i drogowe

Przedmiot:

Roboty ziemne, fundamentowe, podposadzkowe i drogowe

Data zamieszczenia: 2016-10-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Białogardzki Park Inwestycyjny „INVEST –PARK” Sp. z o.o.
ul. Kołobrzeska 58
78-200 Białogard
tel/fax: 94 312 44 49
e-mail: biuro@investparkbialogard.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Białogard
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-10-12 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Roboty ziemne, fundamentowe, podposadzkowe i drogowe

w ramach projektu budowlanego

„Hala magazynowa z zapleczem technicznym”

w Białogardzie przy ul. Kołobrzeskiej

na  działce ewidencyjnej nr 2/2, obręb ewidencyjny 004 Miasta Białogard

 

1. Przedmiotem zmówienia jest wykonanie robót ziemnych, fundamentowych, podposadzkowych i drogowych w ramach projektu budowlanego -  „Hala magazynowa z zapleczem technicznym” w Białogardzie przy ul. Kołobrzeskiej na  działce ewidencyjnej nr 2/2, obręb ewidencyjny 004 Miasta Białogard.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

4. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:
    1) hali magazynowej w zakresie:
        a) roboty ziemne;

Uwaga: Przy robotach ziemnych urobek należy zgromadzić na trzech pryzmach, na pierwszej darninę, na drugiej ziemie urodzajną a na trzeciej pozostały urobek. Pryzmy należy zlokalizować ok. 100m od terenu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający nie wymaga wywozu urobku.
        b) roboty fundamentowe (stopy, podwaliny, ławy itp.) wraz z izolacją i instalacją odgromową

Uwaga: zakres robót nie zawiera dostawę i montaż kotew
Uwaga: stopy i podwaliny należy wykonać z betonu B-37, niniejsza zmiana została uwzględniona w przedmiarach
         c) żelbetowe rampy załadunkowe (rys. K/17)
         d) żelbetowe wanny szczelne WS.01 i WS.02 (K/16) wraz z barierkami z rur stalowych
         e) ściany i strop części biurowej (patrz K/02) - stan surowy otwarty
         f) warstwy podposadzkowe:

 • warstwa wyrównawcza i osączająca z piasku zagęszczona mechanicznie
 • podkład betonowy o grubości 10cm z betonu B-10
  2) terenu utwardzonego - nawierzchnia pod ruch ciężki (3.276m2) i lekki (1.572m2) oraz chodniki (388m2) w zakresie:
   a) roboty ziemne

Uwaga: Przy robotach ziemnych urobek należy zgromadzić na trzech pryzmach, na pierwszej darninę, na drugiej ziemie urodzajną a na trzeciej pozostały urobek. Pryzmy należy zlokalizować ok. 100m od terenu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający nie wymaga wywozu urobku.
           b) warstwy wyrównawcze i odsączające z piasku zagęszczone mechanicznie
           c) podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (dot. tylko nawierzchni pod ruch ciężki)
           d) podbudowa zasadnicza z betonu B-10
           e) podsypka piaskowo-cementowa
            f) nawierzchnia z kostki brukowej

Uwaga: Zamawiający dokonał zmiany w projekcie w części chodniki wprowadzając podkład betonowy o grubości 10cm z betonu B-10 podobnie jak pod nawierzchnią pod ruch lekki. Niniejszą zmianę uwzględniono w przedmiarze robót.

Uwaga: zjazd z drogi wojewódzkiej (z ul. Kołobrzeskiej) nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

      3)  Pas techniczny ( Uwaga: nie ujęty w projekcie budowlanym i w załączniku nr 9 oraz w przedmiarach)  - grunt stabilizowany cementem, zagęszczony mechanicznie o grubości 20cm (Ev2=120MPa) i o szerokości 3,0 m, do kosztorysu należy przyjąć wykonanie pasa technicznego o długości 130m ( 390m2), górną część pasa należy wykonać na poziomie -0,30 wzdłuż podwalin w miejscach, w których nie zaplanowano nawierzchni utwardzonej.

Szczegółowy zakres określają projekty budowlane załączone do SIWZ.

Uwaga: oferent przed złożeniem oferty jest zobowiązany do analizy rzędnych na terenie objętym inwestycją, przeprowadzeniem wizji lokalnej oraz wyników badań geologicznych załączonych do SIWZ.

5. Termin wykonania zamówienia:
a)  do 10.01.2017r. roboty budowlane dotyczące:
             A. hali magazynowej między osiami 2 i 13 w zakresie:
                  a) roboty ziemne;
                  b) roboty fundamentowe (stopy, podwaliny, ławy itp.) wraz z izolacją i instalacją odgromową,

Uwaga: zakres robót nie obejmuje wykonanie stóp fundamentowych SF3, SF4, SF7, SF9,  SF10 oraz podwalin P1 (tylko pomiędzy SF3 i SF7), P3 i P5.
                   c) żelbetowe rampy załadunkowa (rys. K/17)
                   d) ściany i strop części biurowej (patrz K/02) - stan surowy otwarty
                   e) warstwy podposadzkowe:

 • warstwa wyrównawcza i odsączająca z piasku zagęszczona mechanicznie
 • podkład betonowy o grubości 10cm z betonu B-10
 1. B. podbudowa zasadnicza z betonu B-10 pod teren utwardzony w zakresie minimum 1.000m2 powinna m.in. obejmować: wykonie dojazdu do hali, miejsca składowania konstrukcji stalowej hali i pasa o szerokości 3m wzdłuż podwalin wokół hali, w miejscach, w których nie wykonano pasa technicznego.
 2. pas techniczny

Uwaga: za wyżej wykonany zakres prac w terminie do 20 grudnia 2016 r. Wykonawca ma prawo wystawić fakturę z siedmiodniowym terminem płatności.

b) do 10.02.2017r. roboty budowlane dotyczące:
     hali magazynowej między osiami 1 i 2 oraz między osiami 13 i 18 w zakresie:
     a) roboty ziemne
     b) stopy fundamentowe SF3, SF4, SF7, SF9, SF10 oraz podwaliny P3 i P5 i pozostałe podwaliny P1 (pomiędzy SF3 i SF7) wraz z izolacją i instalacją odgromową
     c) żelbetowe wanny szczelne WS.01 i WS.02 (K/16) wraz z barierkami z rur stalowych

Uwaga: Zamawiający dopuszcza wykonanie wanien szczelnych w terminie określanym w pkt. c, jeżeli technologia wykonania wanien na to pozwala.
     d) Warstwa podposadzkowa:
         - warstwa wyrównawcza i osączająca z piasku zagęszczona mechanicznie
         - podkład betonowy o grubości 10cm z betonu B-10

 1. Podbudowa zasadnicza z betonu B-10 pod teren utwardzony ok. 200m2 (pas podbudowy o szerokości 3m wzdłuż podwalin wokół hali).

c) do 31.05.2017 r. pozostałe roboty budowlane.

Uwaga: Wykonawca robót fundamentowych i terenów utwardzonych jest zobowiązany na swój koszt ustanowić kierownika budowy do czasu zakończenia inwestycji.

Uwaga: Wykonawca robót fundamentowych i terenów utwardzonych jest zobowiązany umożliwić pozostałym wykonawcom realizację robót budowlanych, w szczególności wykonanie przyłączy i instalacji zewnętrznych oraz instalacje kanalizacji sanitarnej i technologicznej (podpodłogowej) wewnątrz hali.

Uwaga: Zamawiający dopuszcza wykonanie robót budowlanych (i wystawienie faktur częściowych) w krótszych terminach niż określono powyżej.

6. Ofertę należy złożyć zgodnie ze SIWZ, która jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.

7. Oferty należy składać do dnia  12.10.2016 r. (środa) do godz. 9.00 w siedzibie zamawiającego.

8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.10.2016 r. o godzinie 9:15 w siedzibie Zamawiającego (j.w.) -gabinet Prezesa Zarządu.

9. Kryteria oceny ofert: Cena - 100 %,

10. Termin związania ofertą – 30 dni.

11. Zamawiający wymaga wniesienia wadium, w wysokości 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. Wadium należy w płacić na konto nr 73 8562 0007 0000 1349 2000 0010   w Banku Spółdzielczym w Białogardzie.

12. Szczegółowy opis zawiera SIWZ dostępna wraz z załącznikami na stronie  www.investparkbialogard.pl

Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie spółki i na stronie internetowej www.investparkbialogard.pl w dniu 28.09.2016r.

 

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.