Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wykonanie drobnych prac remontowych w budynkach

Przedmiot:

Wykonanie drobnych prac remontowych w budynkach

Data zamieszczenia: 2016-10-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miejska Wałcz

TBS Sp. z o.o. w Wałczu
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax: 67-258-50-53
e-mail: tbswalcz@tbswalcz.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Wałcz
Wadium: -
Termin składania ofert: 2016-10-14 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Wałczu ul. Budowlanych 9/2 zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie drobnych prac remontowych w budynkach przy ulicy Okulickiego 32 (budynek główny, budynek oficyny, budynek gospodarczy) oraz remont ogrodzenia frontowego przy ww. obiekcie.

 1. Szczegółowy opis prac remontowych:

  1. budynek główny:

 1. malowanie klatki schodowej farbami emulsyjnymi ścian bez szpachlowania przy mieszkaniach nr 2 i 3 w ilości wstępnej ok.. 43,43 m2,

 2. naprawa obicia sufitu ( z płyt pilśniowych) i pomalowanie ok. 10,33 m2,

 3. malowanie balustrad z policzkami, podstopnicami ok. 14,56 m2,

 4. wymiana wykładzin podłogowych i stopni schodowych 11,17 m2 z uzupełnieniem brakujących listew,

 5. zabezpieczenie brzegów stopni przed poślizgiem ok. 16szt.,

 6. wykonanie włazu z schodami składanymi na strych nieużytkowy od strony klatki schodowej (dostęp do kominów) wraz z robotami towarzyszącymi (remont, naprawa sufitu po zamontowaniu ww. włazu) w ilości 1 szt.,

 7. docieplenie ściany szczytowej budynku po uprzednim usunięciu docieplenia z supremy (styropianem o współczynniku przewodzenia ciepła W/K 0,040 grubości 15 cm poziom naprężenia ściskającego 70 powyżej 2,0 m i do 2,0 m 100 z podwójną siatką zbrojącą) wraz z malowaniem w ilości wstępnej ok. 73,53 m2,

 8. remont istniejących główek kominowych przez uzupełnienie tynków wapienno – cementowych i pomalowwanie farbą silikonową w ilości wstępnej ok. 6,1 m2,

 9. wymiana starej wyeksploatowanej opaski betonowej w ilości wstępnej ok. 2,82 m2,

 10. lokal nr 2 - wymiana 2 okien połaciowych na okna uchylno – obrotowe z PCV z nawiewnikiem higrosterowanym wraz z robotami towarzyszącymi (obróbka okien po ich montażu z parapetem zewnętrznym) w ilości 2 szt. ( współczynnik przenikania ciepła W/m2K 1,3),

 11. lokal nr 2 - wymiana 2 okien drewnianych skrzynkowych na okna z PCV z nawiewnikiem higrosterowanym o trzech skrzydłach ( jedno rozwierno-uchylne dwa rozwierne) wraz z robotami towarzyszącymi (obróbka okien po ich montażu z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi) w ilości 2 szt. ( współczynnik przenikania ciepła W/m2K 1,1),

 12. remont drzwi zewnętrznych od strony ulicy z naświetlem i od strony podwórza z dwóch stron polegający na oczyszczeniu ze starych powłok malarskich (do czystego drewna) i pomalowanie w ilości wstępnej ok. 5,45 m2 (pomiar w świetle ościeżnic),

 13. montaż tablicy z nr budynku i nazwą ulicy (na elewacji frontowej) – analogicznie do wyglądu tablic na innych budynkach znajdujących się przy tej samej ulicy w ilości 1 szt.

 

  1. budynek oficyny

 1. wyjęcie dwóch okien i zamurowanie powstałych otworów z otynkowaniem z obu stron wiatrołapu 2,76 m2,

 2. lokal nr 4 - wymiana 2 okien drewnianych na okna z PCV z nawiewnikiem higrosterowanym wraz z robotami towarzyszącymi (obróbka okien po ich montażu z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi) w ilości 2 szt. ( współczynnik przenikania ciepła W/m2K 1,1),

 3. rozebranie docieplenia wiatrołapu z paneli PCW ok. 23,07 m2,

 4. docieplenie ścian budynku lokalu nr 4 z wiatrołapem i cokołem (styropianem o współczynniku przewodzenia ciepła W/K 0,040 grubości 15 cm poziom naprężenia ściskającego 70 powyżej 2,0 m i do 2,0 m 100 z podwójną siatką zbrojącą) wraz z malowaniem w ilości wstępnej ok. 93,60 m2,

 5. wymiana obróbki blacharskiej ogniomuru do potrzeb dociepleniu ściany 3,00 m2,

 

  1. budynek gospodarczy

 1. naprawa pokrycia jedną warstwą papy termozgrzewalnej gr 5,2 mm ( na osnowie z poliestru o gr. 250, giętkość w niskiej temperaturze – 10oC, siła rozciągająca minimum 900 N/5cm, wydłużenie 50%) w ilości wstępnej ok. 63,96 m2,

 2. wymiana i uzupełnienie obróbek blacharskich 2,60 m2,

 3. odbicie odparzonych tynków zewnętrznych i wykonanie w to miejsce nowych tynków wapienno – cementowych („baranek”) i pomalowanie wg ustaleń projektu kolorystyki w ilości wstępnej ok. 103,81 m2 (bez odliczania powierzchni drzwi z ich malowaniem),

 4. wykonanie opaski betonowej w ilości wstępnej ok. 1,95 m2,

 5. dwukrotne zabezpieczenie drewnianego szczytów budynku środkiem impregnacyjnych w ilości wstępnej ok. 57,42 m2,

 6. wymiana starej wyeksploatowanej opaski betonowej w ilości wstępnej ok. 1,20 m2

 

  1. ogrodzenie frontowe

   • rozbiórka istniejącego ogrodzenia murowanego i wykonanie nowego ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych stalowych L - 250 x H - 123 wymiar oczka 70 x 200 na słupkach stalowych wraz z bramą w ilości wstępnej ogółem ok. 9,8 mb. w tym brama 3,20 mb.

 1. Termin realizacji zadania: do 15.12.2016 r.

 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy zainteresowani złożeniem oferty na wykonanie ww. prac odbyli wizję lokalną obiektów będących przedmiotem zamówienia.

 3. Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:

  1. Oferta cenowa zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty,

  2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o posiadaniu ubezpieczenia OC zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty,

  3. Informację o rodzaju zastosowanych materiałów wraz z atestami.

 4. Ofertę należy złożyć w terminie do 14.10.2016 r. do godz. 9.00

Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie) uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. Opakowanie oferty winno zostać oznaczone nazwą (firmą), siedzibą i adresem Wykonawcy oraz opisane „Wykonanie drobnych prac remontowych w budynkach zlokalizowanych przy ulicy Okulickiego 32 (budynek główny, budynek oficyny, budynek gospodarczy) oraz remont ogrodzenia frontowego przy ww. obiekcie”

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.10.2016 r. o godz. 915 w sali narad (pokój nr 3).

 2. Zamawiający przewiduje rozliczenie powykonawcze na podstawie faktycznie wykonanych prac. Ostateczna kwota za wykonanie zadania będzie stanowić iloczyn faktycznie wykonanych m2 i ceny jednostkowej brutto za wykonanie poszczególnych prac.

 3. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia 60 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, liczony od dnia bezusterkowego odbioru końcowego prac.

 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie trwania procedury.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.