Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Docieplenie budynku biurowego i kotłowni na oczyszczalni ścieków

Przedmiot:

Docieplenie budynku biurowego i kotłowni na oczyszczalni ścieków

Data zamieszczenia: 2016-10-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy
ul. Kościuszki 73
26–680 Wierzbica

Osoba do kontaktu:
Rafał Pyrka, tel. 48 618 36 17
e-mail: srodowisko@wierzbica.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Wierzbica
Wadium: -
Termin składania ofert: 2016-10-10 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy  zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn:
Docieplenie budynku biurowego i kotłowni na oczyszczalni ścieków w Wierzbicy
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie docieplenia budynku zlokalizowanego na oczyszczalni
ścieków w Wierzbicy w którym zlokalizowane są pomieszczenia biurowe oraz kotłownia.
Zadanie powinno być wykonane zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym Załącznik Nr 1
Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania robót 30 dni od daty podpisania umowy
Zamawiający ZWiK podpiszę umowę z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofert
cenową, oraz udzieli przynajmniej 5 lat gwarancji na wykonane roboty jak również zaakceptuje
warunki zawarte we wzorze umowy.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania
ofertowego
Ponadto do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
Osoba uprawniona do kontaktu z ramienia Zamawiającego
P. Rafał Pyrka – tel 48 618 36 17 e-mail: srodowisko@wierzbica.pl
Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta musi mieć formę pisemną i być sporządzona w języku polskim na Załączniku nr 2 do
zapytania ofertowego
W przypadku przesyłek listowych koperta powinna być oznaczona następująco:
,,oferta na ,,Docieplenie budynku biurowego i kotłowni na oczyszczalni ścieków w Wierzbicy”
Miejsce oraz termin składania
Ofertę można składać :
za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres : ZWiK w Wierzbicy ul. Kościuszki 73,
26 – 680 Wierzbica w terminie do dnia 10.10.2016 do godziny 10 00.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.