Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2016/2017

Przedmiot:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2016/2017

Data zamieszczenia: 2016-10-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Strażacka 1
87-500, Rypin
telefon - 54 2803404 (05)
faks - 542 803 405
techniczny48@o2.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Rypin
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-10-12 09:45:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Rypińskiego w sezonie zimowym 2016/2017”
Numer referencyjny: ZDP-11.272.6.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie obejmujące gminy: Rypin , Brzuze , Skrwilno, Rogowo , Wąpielsk i ulice powiatowe miasta Rypin ,polegające na zapewnieniu przejezdności dróg oraz ograniczeniu zakłóceń płynności ruchu drogowego wywołanych opadami śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki lub śliskością zimową jezdni poprzez usuwanie śniegu i błota pośniegowego.Zadanie I - Usuwanie śliskości zimowej (lodu) i śniegu piaskarką P-1 i pługiem jednostronnym Do realizacji zamówienia Wykonawca zapewni:a) nośnik - samochód o ładowności minimum 12 ton (min. dwie osie napędowe), na który zostanie zamontowana piaskarka i pług.Do realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy nieodpłatniea) piaskarkę P-1 ( nr inw. 45/582) – 1 jednostka sprzętowa,b) pług lemieszowy jednostronny (nr inw .9010/8/W ) - 1 szt.Zadanie II - Usuwanie śliskości zimowej (lodu) i śniegu piaskarką P-1 i pługiem jednostronnym Do realizacji zamówienia Wykonawca zapewni:a) nośnik - samochód o ładowności minimum 12 ton (min. dwie osie napędowe), na który zostanie zamontowana piaskarka i pług.Do realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy nieodpłatniea) piaskarkę P-1 ( nr inw.51/582) – 1 jednostka sprzętowa,b) pług lemieszowy jednostronny (nr inw .9010/9/W ) - 1 szt.Zadanie III - Usuwanie śliskości zimowej (lodu) i śniegu piaskarką P-1 i pługiem jednostronnym Do realizacji zamówienia Wykonawca zapewni:a) nośnik - samochód o ładowności minimum 12 ton (min. dwie osie napędowe), na który zostanie zamontowana piaskarka i pług.Do realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy nieodpłatniea) piaskarkę P-1 ( nr inw.63/582) – 1 jednostka sprzętowa,b) pług lemieszowy jednostronny (nr inw .43/582 ) - 1 sztZadanie IV - Usuwanie śniegu pługiem jednostronnym Do realizacji zamówienia Wykonawca zapewni:a) nośnik - samochód o ładowności minimum 12 ton (min. dwie osie napędowe), na który zostanie zamontowany pług.Do realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy nieodpłatniea) pług lemieszowy jednostronny (nr inw .10/582 ) - 1 szt.Zadanie V - Usuwanie śniegu ciągnikiem rolniczym z pługiem lemieszowym dwustronnym” Do realizacji zamówienia Wykonawca zapewni:a) ciągnik rolniczy o mocy pow. 100 KM na który zostanie zamontowany pług.Do realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy nieodpłatnie a) pług lemieszowy dwustronny (nr inw .9010/1/W ) - 1 szt.Zadanie VI - Usuwanie śniegu ciągnikiem rolniczym z pługiem lemieszowym dwustronnym” Do realizacji zamówienia Wykonawca zapewni:a) ciągnik rolniczy o mocy pow. 100 KM na który zostanie zamontowany pług.Do realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy nieodpłatniea) pług lemieszowy dwustronny (nr inw .9010/3/W ) - 1 szt.Zadanie VII - Usuwanie śniegu ciągnikiem rolniczym z pługiem lemieszowym Dwustronnym Do realizacji zamówienia Wykonawca zapewni:a) ciągnik rolniczy o mocy pow. 100 KM na który zostanie zamontowany pług.Do realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy nieodpłatniea) pług lemieszowy dwustronny (nr inw .9010/14/W ) - 1 szt. Zadanie VIII - Usuwanie śniegu ciągnikiem rolniczym z pługiem lemieszowym dwustronnym” Do realizacji zamówienia Wykonawca zapewni:a) ciągnik rolniczy o mocy pow. 100 KM na który zostanie zamontowany pług.Do realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy nieodpłatniea) pług lemieszowy dwustronny (nr inw .9010/15/W ) - 1 szt.Zadanie IX - Usuwanie śniegu ciągnikiem rolniczym z pługiem lemieszowym dwustronnym” Do realizacji zamówienia Wykonawca zapewni:a) ciągnik rolniczy o mocy pow. 100 KM na który zostanie zamontowany pług.Do realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy nieodpłatniea) pług lemieszowy dwustronny (nr inw .9010/16/W ) - 1 szt.Zadanie X - Usuwanie śniegu ciągnikiem rolniczym z pługiem lemieszowym na terenie gminy Wąpielsk Do realizacji zamówienia Wykonawca zapewni:a) ciągnik rolniczy o mocy pow. 100 KM wyposażony w pług lemieszowy Zadanie XI - Usuwanie śniegu ciągnikiem rolniczym z pługiem lemieszowym na terenie gminy Wąpielsk i część gm. BrzuzeDo realizacji zamówienia Wykonawca zapewni:a) ciągnik rolniczy o mocy pow. 100 KM wyposażony w pług lemieszowy Zadanie XII - Usuwanie śniegu ciągnikiem rolniczym z pługiem lemieszowym na terenie gminy BrzuzeDo realizacji zamówienia Wykonawca zapewni:a) ciągnik rolniczy o mocy pow. 100 KM wyposażony w pług lemieszowy Zadanie XIII - Usuwanie śniegu ciągnikiem rolniczym z pługiem lemieszowym na terenie gminy Brzuze i część gm. RogowoDo realizacji zamówienia Wykonawca zapewni:a) ciągnik rolniczy o mocy pow. 100 KM wyposażony w pług lemieszowyZadanie XIV - Usuwanie śniegu ciągnikiem rolniczym z pługiem lemieszowym na terenie gminy RogowoDo realizacji zamówienia Wykonawca zapewni:a) ciągnik rolniczy o mocy pow. 100 KM wyposażony w pług lemieszowy Zadanie XV - Usuwanie śniegu ciągnikiem rolniczym z pługiem lemieszowym na terenie gminy Rogowo i część gm. SkrwilnoDo realizacji zamówienia Wykonawca zapewni:a) ciągnik rolniczy o mocy pow. 100 KM wyposażony w pług lemieszowy Zadanie XVI - Usuwanie śniegu ciągnikiem rolniczym z pługiem lemieszowym na terenie gminy RypinDo realizacji zamówienia Wykonawca zapewni:a) ciągnik rolniczy o mocy pow. 100 KM wyposażony w pług lemieszowyZadanie XVII - Usuwanie śniegu ciągnikiem rolniczym z pługiem lemieszowym na terenie gminy Rypin i część gm. SkrwilnoDo realizacji zamówienia Wykonawca zapewni:a) ciągnik rolniczy o mocy pow. 100 KM wyposażony w pług lemieszowyZadanie XVIII - Usuwanie śniegu ciągnikiem rolniczym z pługiem lemieszowym na terenie gminy gm. SkrwilnoDo realizacji zamówienia Wykonawca zapewni:a) ciągnik rolniczy o mocy pow. 100 KM wyposażony w pług lemieszowyZadanie XIX - Usuwanie śniegu ciągnikiem rolniczym z pługiem lemieszowym na terenie gminy gm. Skrwilno i część gm. RogowoDo realizacji zamówienia Wykonawca zapewni:a) ciągnik rolniczy o mocy pow. 100 KM wyposażony w pług lemieszowyZadanie XX - Usuwanie śniegu ładowarką typu FADROMA na terenie gminy Wapielsk i część gm. Brzuze Do realizacji zamówienia Wykonawca zapewni :a) 1 ładowarkę typu FADROMA o pojemności łyżki 3 m3.Zadanie XXI - Usuwanie śniegu ładowarką typu FADROMA na terenie gminy gm. Brzuze Do realizacji zamówienia Wykonawca zapewni :a) 1 ładowarkę typu FADROMA z operatorem o pojemności łyżki 3 m3.Zadanie XXII - Usuwanie śniegu ładowarką typu FADROMA na terenie gminy gm. Rogowo Do realizacji zamówienia Wykonawca zapewni :a) 1 ładowarkę typu FADROMA z operatorem o pojemności łyżki 3 m3. Zadanie XXIII - Usuwanie śniegu ładowarką typu FADROMA na terenie gminy gm. Rypin Do realizacji zamówienia Wykonawca zapewni :a) 1 ładowarkę typu FADROMA wraz z operatorem o pojemności łyżki 3 m3.Zadanie XXIV - Usuwanie śniegu ładowarką typu FADROMA na terenie gminy gm. Skrwilno Do realizacji zamówienia Wykonawca zapewni :a) 1 ładowarkę typu FADROMA z operatorem o pojemności łyżki 3 m3.Zadanie XXV - Usuwanie śniegu koparko-ładowarką typu JCBX lub podobne na terenie gmin: Rogowo, Rypin Do realizacji zamówienia Wykonawca zapewni :a). koparko-ładowarkę wraz z operatorem – 1 szt. (samojezdna o pojemności łyżki załadunku powyżej 0,2 m3.)Zadanie XXVI - Usuwanie śniegu koparko-ładowarką typu JCBX lub podobne na terenie gmin: Wąpielsk i Brzuze Do realizacji zamówienia Wykonawca zapewni :a) koparko-ładowarkę wraz z operatorem – 1 szt. (samojezdna o pojemności łyżki załadunku powyżej 0,2 m3.)Zadanie XXVII - Usuwanie śniegu koparko-ładowarką typu JCBX lub podobne na terenie gmin: Skrwilno i Rypin Do realizacji zamówienia Wykonawca zapewni :a) koparko-ładowarkę wraz z operatorem – 1 szt. (samojezdna o pojemności łyżki załadunku powyżej 0,2 m3.)

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:90630000-2,
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data rozpoczęcia: 01/11/2016

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
formularz ofertowy – wg Załącznik nr 1, 2) formularz kosztorysu ofertowego - wg Załącznika nr 2, 3) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania (zwane dalej Oświadczeniem) stanowiące potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu -zgodnego z treścią Załącznika nr 3.1. i Załącznika nr 3.2. 4) zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy) (jeżeli dotyczy) 5) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatnści 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Umowa w sprawie realizacji niniejszego zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. Warunki umowy na wykonanie niniejszego zamówienia zostały określone w załączniku nr 4 do SIWZ. 17.3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, za wyjątkiem okoliczności przewidzianych w niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w następujących przypadkach: a) zmiany kluczowego personelu Zamawiającego lub Wykonawcy, b) zmiany/wprowadzenie podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji Zamawiającego, c) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, d) zmiana terminu realizacji zadania z uwagi na obiektywne okoliczności tj. wcześniejsze rozpoczęcie się sezonu zimowego lub jego przedłużenie ponad termin wskazany w SIWZ. Wskazane powyżej zmiany mogą być wprowadzone, jedynie w przypadku jeżeli obydwie strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 12/10/2016, godzina: 9:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: Usuwanie śliskości zimowej (lodu) i śniegu piaskarką P-1 i pługiem jednostronnym
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Do realizacji zamówienia Wykonawca zapewni:a) nośnik - samochód o ładowności minimum 12 ton (min. dwie osie napędowe), na który zostanie zamontowana piaskarka i pług.Do realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy nieodpłatniea) piaskarkę P-1 ( nr inw. 45/582) – 1 jednostka sprzętowa,b) pług lemieszowy jednostronny (nr inw .9010/8/W ) - 1 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 01/11/2016
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2    Nazwa: Usuwanie śliskości zimowej (lodu) i śniegu piaskarką P-1 i pługiem jednostronnym
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Do realizacji zamówienia Wykonawca zapewni:a) nośnik - samochód o ładowności minimum 12 ton (min. dwie osie napędowe), na który zostanie zamontowana piaskarka i pług.Do realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy nieodpłatniea) piaskarkę P-1 ( nr inw.51/582) – 1 jednostka sprzętowa,b) pług lemieszowy jednostronny (nr inw .9010/9/W ) - 1 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 01/11/2016
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 3    Nazwa: Usuwanie śliskości zimowej (lodu) i śniegu piaskarką P-1 i pługiem jednostronnym
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Do realizacji zamówienia Wykonawca zapewni:a) nośnik - samochód o ładowności minimum 12 ton (min. dwie osie napędowe), na który zostanie zamontowana piaskarka i pług.Do realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy nieodpłatniea) piaskarkę P-1 ( nr inw.63/582) – 1 jednostka sprzętowa,b) pług lemieszowy jednostronny (nr inw .43/582 ) - 1 szt
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 01/11/2016
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 4    Nazwa: - Usuwanie śniegu pługiem jednostronnym
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Do realizacji zamówienia Wykonawca zapewni:a) nośnik - samochód o ładowności minimum 12 ton (min. dwie osie napędowe), na który zostanie zamontowany pług.Do realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy nieodpłatniea) pług lemieszowy jednostronny (nr inw .10/582 ) - 1 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 01/11/2016
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 5    Nazwa: Usuwanie śniegu ciągnikiem rolniczym z pługiem lemieszowym dwustronnym”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Do realizacji zamówienia Wykonawca zapewni:a) ciągnik rolniczy o mocy pow. 100 KM na który zostanie zamontowany pług.Do realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy nieodpłatnie a) pług lemieszowy dwustronny (nr inw .9010/1/W ) - 1 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 01/11/2016
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 6    Nazwa: Usuwanie śniegu ciągnikiem rolniczym z pługiem lemieszowym dwustronnym”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Do realizacji zamówienia Wykonawca zapewni:a) ciągnik rolniczy o mocy pow. 100 KM na który zostanie zamontowany pług.Do realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy nieodpłatniea) pług lemieszowy dwustronny (nr inw .9010/3/W ) - 1 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 01/11/2016
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 7    Nazwa: - Usuwanie śniegu ciągnikiem rolniczym z pługiem lemieszowym Dwustronnym
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Do realizacji zamówienia Wykonawca zapewni:a) ciągnik rolniczy o mocy pow. 100 KM na który zostanie zamontowany pług.Do realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy nieodpłatniea) pług lemieszowy dwustronny (nr inw .9010/14/W ) - 1 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 01/11/2016
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 8    Nazwa: Usuwanie śniegu ciągnikiem rolniczym z pługiem lemieszowym dwustronnym”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Do realizacji zamówienia Wykonawca zapewni:a) ciągnik rolniczy o mocy pow. 100 KM na który zostanie zamontowany pług.Do realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy nieodpłatniea) pług lemieszowy dwustronny (nr inw .9010/15/W ) - 1 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 01/11/2016
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 9    Nazwa: Usuwanie śniegu ciągnikiem rolniczym z pługiem lemieszowym dwustronnym”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Do realizacji zamówienia Wykonawca zapewni:a) ciągnik rolniczy o mocy pow. 100 KM na który zostanie zamontowany pług.Do realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy nieodpłatniea) pług lemieszowy dwustronny (nr inw .9010/16/W ) - 1 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 01/11/2016
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 10    Nazwa: Usuwanie śniegu ciągnikiem rolniczym z pługiem lemieszowym na terenie gminy Wąpielsk
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usuwanie śniegu ciągnikiem rolniczym z pługiem lemieszowym na terenie gminy Wąpielsk Do realizacji zamówienia Wykonawca zapewni:a) ciągnik rolniczy o mocy pow. 100 KM wyposażony w pług lemieszowy
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 01/11/2016
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 11    Nazwa: Usuwanie śniegu ciągnikiem rolniczym z pługiem lemieszowym na terenie gminy Wąpielsk i część gm. Brzuze
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usuwanie śniegu ciągnikiem rolniczym z pługiem lemieszowym na terenie gminy Wąpielsk i część gm. BrzuzeDo realizacji zamówienia Wykonawca zapewni:a) ciągnik rolniczy o mocy pow. 100 KM wyposażony w pług lemieszowy
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 01/11/2016
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 12    Nazwa: Usuwanie śniegu ciągnikiem rolniczym z pługiem lemieszowym na terenie gminy Brzuze
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- Usuwanie śniegu ciągnikiem rolniczym z pługiem lemieszowym na terenie gminy BrzuzeDo realizacji zamówienia Wykonawca zapewni:a) ciągnik rolniczy o mocy pow. 100 KM wyposażony w pług lemieszowy
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 01/11/2016
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 13    Nazwa: Usuwanie śniegu ciągnikiem rolniczym z pługiem lemieszowym na terenie gminy Brzuze i część gm. Rogowo
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- Usuwanie śniegu ciągnikiem rolniczym z pługiem lemieszowym na terenie gminy Brzuze i część gm. RogowoDo realizacji zamówienia Wykonawca zapewni:a) ciągnik rolniczy o mocy pow. 100 KM wyposażony w pług lemieszowy
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 01/11/2016
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 14    Nazwa: Usuwanie śniegu ciągnikiem rolniczym z pługiem lemieszowym na terenie gminy Rogowo
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usuwanie śniegu ciągnikiem rolniczym z pługiem lemieszowym na terenie gminy RogowoDo realizacji zamówienia Wykonawca zapewni:a) ciągnik rolniczy o mocy pow. 100 KM wyposażony w pług lemieszowy
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 01/11/2016
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termn płatności 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 15    Nazwa: Usuwanie śniegu ciągnikiem rolniczym z pługiem lemieszowym na terenie gminy Rogowo i część gm. Skrwilno
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usuwanie śniegu ciągnikiem rolniczym z pługiem lemieszowym na terenie gminy Rogowo i część gm. SkrwilnoDo realizacji zamówienia Wykonawca zapewni:a) ciągnik rolniczy o mocy pow. 100 KM wyposażony w pług lemieszowy
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 01/11/2016
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 16    Nazwa: Usuwanie śniegu ciągnikiem rolniczym z pługiem lemieszowym na terenie gminy Rypin
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usuwanie śniegu ciągnikiem rolniczym z pługiem lemieszowym na terenie gminy RypinDo realizacji zamówienia Wykonawca zapewni:a) ciągnik rolniczy o mocy pow. 100 KM wyposażony w pług lemieszowy
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 01/11/2016
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności  
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 17    Nazwa: - Usuwanie śniegu ciągnikiem rolniczym z pługiem lemieszowym na terenie gminy Rypin i część gm. Skrwilno
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usuwanie śniegu ciągnikiem rolniczym z pługiem lemieszowym na terenie gminy Rypin i część gm. SkrwilnoDo realizacji zamówienia Wykonawca zapewni:a) ciągnik rolniczy o mocy pow. 100 KM wyposażony w pług lemieszowy
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 01/11/2016
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 18    Nazwa: Usuwanie śniegu ciągnikiem rolniczym z pługiem lemieszowym na terenie gminy gm. Skrwilno
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usuwanie śniegu ciągnikiem rolniczym z pługiem lemieszowym na terenie gminy gm. SkrwilnoDo realizacji zamówienia Wykonawca zapewni:a) ciągnik rolniczy o mocy pow. 100 KM wyposażony w pług lemieszowy
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 01/11/2016
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 19    Nazwa: Usuwanie śniegu ciągnikiem rolniczym z pługiem lemieszowym na terenie gminy gm. Skrwilno i część gm. Rogowo
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- Usuwanie śniegu ciągnikiem rolniczym z pługiem lemieszowym na terenie gminy gm. Skrwilno i część gm. RogowoDo realizacji zamówienia Wykonawca zapewni:a) ciągnik rolniczy o mocy pow. 100 KM wyposażony w pług lemieszowy
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 01/11/2016
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 20    Nazwa: Usuwanie śniegu ładowarką typu FADROMA na terenie gminy Wapielsk i część gm. Brzuze
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usuwanie śniegu ładowarką typu FADROMA na terenie gminy Wapielsk i część gm. Brzuze Do realizacji zamówienia Wykonawca zapewni :a) 1 ładowarkę typu FADROMA o pojemności łyżki 3 m3.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 01/11/2016
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 21    Nazwa: Usuwanie śniegu ładowarką typu FADROMA na terenie gminy gm. Brzuze
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usuwanie śniegu ładowarką typu FADROMA na terenie gminy gm. Brzuze Do realizacji zamówienia Wykonawca zapewni :a) 1 ładowarkę typu FADROMA z operatorem o pojemności łyżki 3 m3.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 01/11/2016
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 22    Nazwa: Usuwanie śniegu ładowarką typu FADROMA na terenie gminy gm. Rogowo
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usuwanie śniegu ładowarką typu FADROMA na terenie gminy gm. Rogowo Do realizacji zamówienia Wykonawca zapewni :a) 1 ładowarkę typu FADROMA z operatorem o pojemności łyżki 3 m3.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 01/11/2016
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 23    Nazwa: Usuwanie śniegu ładowarką typu FADROMA na terenie gminy gm. Rypin
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usuwanie śniegu ładowarką typu FADROMA na terenie gminy gm. Rypin Do realizacji zamówienia Wykonawca zapewni :a) 1 ładowarkę typu FADROMA wraz z operatorem o pojemności łyżki 3 m3.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 01/11/2016
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 24    Nazwa: Usuwanie śniegu ładowarką typu FADROMA na terenie gminy gm. Skrwilno
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usuwanie śniegu ładowarką typu FADROMA na terenie gminy gm. Skrwilno Do realizacji zamówienia Wykonawca zapewni :a) 1 ładowarkę typu FADROMA z operatorem o pojemności łyżki 3 m3.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 01/11/2016
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 25    Nazwa: Usuwanie śniegu koparko-ładowarką typu JCBX lub podobne na terenie gmin: Rogowo, Rypin
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usuwanie śniegu koparko-ładowarką typu JCBX lub podobne na terenie gmin: Rogowo, Rypin Do realizacji zamówienia Wykonawca zapewni :a). koparko-ładowarkę wraz z operatorem – 1 szt. (samojezdna o pojemności łyżki załadunku powyżej 0,2 m3.)
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 01/11/2016
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 26    Nazwa: Usuwanie śniegu koparko-ładowarką typu JCBX lub podobne na terenie gmin: Wąpielsk i Brzuze
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usuwanie śniegu koparko-ładowarką typu JCBX lub podobne na terenie gmin: Wąpielsk i Brzuze Do realizacji zamówienia Wykonawca zapewni :a) koparko-ładowarkę wraz z operatorem – 1 szt. (samojezdna o pojemności łyżki załadunku powyżej 0,2 m3.)
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 01/11/2016
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 27    Nazwa: Usuwanie śniegu koparko-ładowarką typu JCBX lub podobne na terenie gmin: Skrwilno i Rypin
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usuwanie śniegu koparko-ładowarką typu JCBX lub podobne na terenie gmin: Skrwilno i Rypin Do realizacji zamówienia Wykonawca zapewni :a) koparko-ładowarkę wraz z operatorem – 1 szt. (samojezdna o pojemności łyżki załadunku powyżej 0,2 m3.)
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-3, 90620000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 01/11/2016
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

© eurobudowa.pl 2004-2017

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.