Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2016/2017

Przedmiot:

Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2016/2017

Data zamieszczenia: 2016-10-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Leśna 1
77-100, Bytów
telefon - 598 222 529
faks - 598 222 529
http://bip.zdpbytow.pomorskie.pl
zdpbytow@pro.onet.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Bytów
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-10-12 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie powiatu bytowskiego
Numer referencyjny: PZ.2721.31.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulicpowiatowych w sezonie 2016/2017 na terenie powiatu bytowskiego z podziałemna części : Część nr 1 - Usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic powiatowych wraz zchodnikami na terenie miasta Bytów oraz bazy Bytów1. Usługi w zakresie zimowego utrzymania (odśnieżanie i posypywanie) ulic i chodników na terenie miasta Bytów oraz interwencyjnie chodników w miejscowościach na terenie bazy Bytów wykonywane ciągnikiem z pługiem i piaskarką - 1 szt. (garażowanie w m. Bytów lub okolice). Zakłada się 300 godzin pracy sprzętu. 2. Dostawę mieszanki piaskowo − solnej używanej do zwalczania śliskości w przewidywanej ilości − 200 Mg.Część nr 2 – Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Tuchomie z bazą w Bytowie- usługi samochodem ciężarowym o ładowności co najmniej 8 Mg z pługiem i piaskarką - 1 szt. Zakładane jest następujące wykorzystanie jednostkowe:- praca (odśnieżanie i posypywanie) - 280 godz.- postój - 80 godz.Sprzęt ten będzie pracował na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Tuchomie. W załączeniu wykaz tras zimowego utrzymania dróg.(załadunek mieszanki piaskowo-solnej na bazie Bytów).Część nr 3 – Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gmin: Bytów, Parchowo, Czarna Dąbrówka z bazą w Bytowie- samochodem ciężarowym o ładowności co najmniej 8 Mg z pługiem i piaskarką - 1 szt. Zakładane jest następujące wykorzystanie jednostkowe:- praca (odśnieżanie i posypywanie) - 280 godz.- postój - 80 godz.Sprzęt ten będzie pracował na terenie gmin: Bytów, Parchowo, Czarna Dąbrówka. W załączeniu wykaz tras zimowego utrzymania dróg.(załadunek mieszanki piaskowo-solnej na bazie Bytów).Część nr 4 – Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gmin: Bytów i Studzienice z bazą w Bytowie- samochodem ciężarowym o ładowności co najmniej 8 Mg z pługiem i piaskarką - 1 szt. Zakładane jest następujące wykorzystanie jednostkowe:- praca (odśnieżanie i posypywanie) - 280 godz.- postój - 80 godz.Sprzęt ten będzie pracował na terenie gmin: Bytów i Studzienice. W załączeniu wykaz tras zimowego utrzymania dróg.(załadunek mieszanki piaskowo-solnej na bazie Bytów).Część nr 5 – Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gmin: Bytów, Parchowo, Studzienice z bazą w Bytowie- samochodem ciężarowym o ładowności co najmniej 8 Mg z pługiem i piaskarką - 1 szt. Zakładane jest następujące wykorzystanie jednostkowe:- praca (odśnieżanie i posypywanie) - 280 godz.- postój - 80 godz.Sprzęt ten będzie pracował na terenie gmin: Bytów, Parchowo, Studzienice. W załączeniu wykaz tras zimowego utrzymania dróg.(załadunek mieszanki piaskowo-solnej na bazie Bytów).Część nr 6 – Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gmin: Parchowo i Czarna Dąbrówka z bazą w Bytowie- ciągnikiem rolniczym o mocy min. 80 KM z pługiem czołowym – 1szt. Zakładane jest następujące wykorzystanie jednostkowe:- praca (odśnieżanie) - 150 godz.Sprzęt ten będzie pracował na terenie gmin: Parchowo i Czarna Dąbrówka z baząw Bytowie.Część nr 7 – Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gmin: Parchowo i Studzienice z bazą w Bytowie- ciągnikiem rolniczym o mocy min. 80 KM pługiem czołowym – 1szt. Zakładane jest następujące wykorzystanie jednostkowe:- praca (odśnieżanie) - 150 godz.Sprzęt ten będzie pracował na terenie gmin: Parchowo i Studzienice z baząw Bytowie.Część nr 8 – Usługi ładowarką do załadunku mieszanki piaskowo-solnej naterenie bazy Bytów przy ulicy Leśnej 1, oraz usuwania zasp śnieżnych. Zakładane jest następujące wykorzystanie jednostkowe:- praca - 250 godz.- postój – 80 godz.Część nr 9 – Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gmin: Kołczygłowy i Trzebielino z bazą w Kołczygłowacha) samochodem ciężarowym o ładowności co najmniej 8 Mg z pługiem ipiaskarką - 1 szt. Zakładane jest następujące wykorzystanie jednostkowe:- praca (odśnieżanie i posypywanie) - 300 godz.- postój - 80 godz.Sprzęt ten będzie pracował na terenie gmin: Kołczygłowy i Trzebielino z bazą wKołczygłowach. W załączeniu wykaz tras zimowego utrzymania dróg.(załadunek mieszanki piaskowo-solnej na bazie w Kołczygłowach).b) ciągnikiem rolniczym o mocy min. 80 KM z pługiem czołowym – 1szt. Zakładane jest następujące wykorzystanie jednostkowe:- praca (odśnieżanie) - 100 godz.Sprzęt ten będzie pracował na terenie gmin: Kołczygłowy i Trzebielino z bazą wKołczygłowach.Część nr 10 – Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Trzebielino.- ciągnikiem rolniczym o mocy min. 80 KM z pługiem i piaskarką – 1szt. Zakładane jest następujące wykorzystanie jednostkowe:- praca (odśnieżanie i posypywanie) - 100 godz.Sprzęt ten będzie pracował na terenie gminy Trzebielino.W załączeniu wykaz tras zimowego utrzymania dróg.Część nr 11 – Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Czarna Dąbrówka z bazą w Czarnej Dąbrówcea) samochodem ciężarowym o ładowności co najmniej 8 Mg z pługiem ipiaskarką - 1 szt. Zakładane jest następujące wykorzystanie jednostkowe:- praca (odśnieżanie i posypywanie) - 300 godz.- postój - 80 godz.Sprzęt ten będzie pracował na terenie gminy Czarna Dąbrówka. W załączeniu wykaz tras zimowego utrzymania dróg.(załadunek mieszanki piaskowo-solnej na bazie w Czarnej Dąbrówce).b) ciągnikiem rolniczym o mocy min. 80 KM z pługiem czołowym – 1szt. Zakładane jest następujące wykorzystanie jednostkowe:- praca (odśnieżanie) - 150 godz.Sprzęt ten będzie pracował na terenie gminy Czarna Dąbrówka. Część nr 12 – Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Lipnica z bazą na terenie gminy Lipnica.a) samochodem ciężarowym o ładowności co najmniej 8 Mg z pługiem ipiaskarką - 1 szt. Zakładane jest następujące wykorzystanie jednostkowe:- praca (odśnieżanie i posypywanie) - 300 godz.- postój - 80 godz.Sprzęt ten będzie pracował na terenie gminy Lipnica. W załączeniu wykaz tras zimowego utrzymania dróg.(załadunek mieszanki piaskowo-solnej na bazie na terenie gminy Lipnica);b) ciągnikiem rolniczym o mocy min. 80 KM z pługiem czołowym – 1szt. Zakładane jest następujące wykorzystanie jednostkowe:- praca (odśnieżanie) - 100 godz.Sprzęt ten będzie pracował na terenie gminy Lipnica. Część nr 13 – Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Tuchomie z bazą na terenie gminy Tuchomiea) samochodem ciężarowym o ładowności co najmniej 8 Mg z pługiem ipiaskarką - 2 szt. Zakładane jest następujące wykorzystanie jednostkowe:- praca (odśnieżanie i posypywanie) - 550 godz.- postój - 150 godz.Sprzęt ten będzie pracował na terenie gminy Tuchomie. W załączeniu wykaz tras zimowego utrzymania dróg.(załadunek mieszanki piaskowo-solnej na bazie na terenie gminy Tuchomie);b) ciągnikiem rolniczym o mocy min. 80 KM z pługiem czołowym – 1szt. Zakładane jest następujące wykorzystanie jednostkowe:- praca (odśnieżanie) - 150 godz.Sprzęt ten będzie pracował na terenie gminy Tuchomie. Część nr 14 – Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie gminy Miastko z bazą w Miastku- samochodem ciężarowym o ładowności co najmniej 8 Mg z pługiem ipiaskarką – 1 szt. Zakładane jest następujące wykorzystanie jednostkowe:- praca (odśnieżanie i posypywanie) - 280 godz.- postój - 80 godz.Sprzęt ten będzie pracował na terenie gminy Miastko. W załączeniu wykaz tras zimowego utrzymania dróg.(załadunek mieszanki piaskowo-solnej na bazie w Miastku);Część nr 15 – Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie gminy Miastko z bazą w Miastku- samochodem ciężarowym o ładowności co najmniej 8 Mg z pługiem ipiaskarką – 1 szt. Zakładane jest następujące wykorzystanie jednostkowe:- praca (odśnieżanie i posypywanie) - 280 godz.- postój - 80 godz.Sprzęt ten będzie pracował na terenie gminy Miastko. W załączeniu wykaz tras zimowego utrzymania dróg.(załadunek mieszanki piaskowo-solnej na bazie w Miastku);Część nr 16 – Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie gminy Miastko z bazą w Miastku - ciągnikiem rolniczym o mocy min. 80 KM z pługiem czołowym – 1szt. Zakładane jest następujące wykorzystanie jednostkowe:- praca (odśnieżanie) - 100 godz.Sprzęt ten będzie pracował na terenie gmin: Miastko, Lipnica, Kołczygłowy,Tuchomie; Część nr 17 – Usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic i chodników powiatowych na terenie gminy Miastko z bazą w Miastku- ciągnikiem z pługiem i piaskarką – 1 szt. z przeznaczeniem naodśnieżanie i posypywanie chodników przy ulicach w mieście Miastku oraz w miejscowości Wołcza Wielka oraz interwencyjnie na ulice w Miastku (garażowanie naterenie w/w gminy).Zakładane jest następujące wykorzystanie jednostkowe:- praca (odśnieżanie i posypywanie) - 100 godz.Podane ilości wynikają z prognozy potrzeb Zamawiającego i w trakcie realizacji mogą ulec zmianie. Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku wystąpienia korzystnych warunków atmosferycznych nastąpi możliwość zlecenia usług w mniejszym zakresie. Wykonawca zrzeka się wszelkich ewentualnych roszczeń wynikających ze zmniejszenia zakresu zamówienia. Wykonawcy, którzy wygrają przetarg na odśnieżanie i posypywanie dróg powiatowych na terenie gmin: Lipnica, Tuchomie, Kołczygłowy i Trzebielino oraz Czarna Dąbrówka zobowiązują się zapewnić plac składowy na mieszanką piaskowo – solną oraz zabezpieczyć mieszankę piaskowo – solną przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (przykryć plandeką lub składować pod zadaszeniem).Zamawiający informuje, że istnieje możliwość zamontowania przez Zamawiającego systemu GPS w pojazdach służących do zimowego utrzymania dróg.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:90630000-2, 14211000-3, 34927100-2, 45520000-8
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 15/04/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca będzie dysponował sprzętem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgonie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawca załącz do oferty: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 27 ust. 5 pkt. 1 ustawy;b) wykaz sprzętu i osób stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ;c) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Termin płatności 20
Doświadczenie 20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach: a) siła wyższa powodująca zwiększenie lub zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, b) zmiana obowiązującej stawki VAT, c) zmiany regulacji prawnych obowiązujących po dniu zawarcia umowy, d) zmian korzystnych dla Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 12/10/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: Usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic powiatowych wraz z chodnikami na terenie miasta Bytów oraz bazy Bytów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Usługi w zakresie zimowego utrzymania (odśnieżanie i posypywanie) ulic i chodników na terenie miasta Bytów oraz interwencyjnie chodników w miejscowościach na terenie bazy Bytów wykonywane ciągnikiem z pługiem i piaskarką - 1 szt. (garażowanie w m. Bytów lub okolice). Zakłada się 300 godzin pracy sprzętu. 2. Dostawę mieszanki piaskowo − solnej używanej do zwalczania śliskości w przewidywanej ilości − 200 Mg.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2, 14211000-3, 34927100-2,
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Temin płatności 20
Doświadczenie 20
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2    Nazwa: Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Tuchomie z bazą w Bytowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługi wykonywane samochodem ciężarowym o ładowności co najmniej 8 Mg z pługiem i piaskarką - 1 szt. Zakładane jest następujące wykorzystanie jednostkowe:- praca (odśnieżanie i posypywanie) - 280 godz.- postój - 80 godz.Sprzęt ten będzie pracował na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Tuchomie. W załączeniu wykaz tras zimowego utrzymania dróg.(załadunek mieszanki piaskowo-solnej na bazie Bytów).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Termin płatności 20
Doświadczenie 20
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 3    Nazwa: Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gmin: Bytów, Parchowo, Czarna Dąbrówka z bazą w Bytowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługa wykonywana samochodem ciężarowym o ładowności co najmniej 8 Mg z pługiem i piaskarką - 1 szt. Zakładane jest następujące wykorzystanie jednostkowe:- praca (odśnieżanie i posypywanie) - 280 godz.- postój - 80 godz.Sprzęt ten będzie pracował na terenie gmin: Bytów, Parchowo, Czarna Dąbrówka. W załączeniu wykaz tras zimowego utrzymania dróg.(załadunek mieszanki piaskowo-solnej na bazie Bytów).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Termin płatności 20
Doświadczenie 20
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 4    Nazwa: Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gmin: Bytów i Studzienice z bazą w Bytowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługa wykonywana samochodem ciężarowym o ładowności co najmniej 8 Mg z pługiem i piaskarką - 1 szt. Zakładane jest następujące wykorzystanie jednostkowe:- praca (odśnieżanie i posypywanie) - 280 godz.- postój - 80 godz.Sprzęt ten będzie pracował na terenie gmin: Bytów i Studzienice. W załączeniu wykaz tras zimowego utrzymania dróg.(załadunek mieszanki piaskowo-solnej na bazie Bytów).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Termin płatności 20
Doświadczenie 20
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 5    Nazwa: Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gmin: Bytów, Parchowo, Studzienice z bazą w Bytowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługa wykonywana samochodem ciężarowym o ładowności co najmniej 8 Mg z pługiem i piaskarką - 1 szt. Zakładane jest następujące wykorzystanie jednostkowe:- praca (odśnieżanie i posypywanie) - 280 godz.- postój - 80 godz.Sprzęt ten będzie pracował na terenie gmin: Bytów, Parchowo, Studzienice. W załączeniu wykaz tras zimowego utrzymania dróg.(załadunek mieszanki piaskowo-solnej na bazie Bytów).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Termin płatności 20
Doświadczenie 20
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 6    Nazwa: Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gmin: Parchowo i Czarna Dąbrówka z bazą w Bytowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługa wykonywana ciągnikiem rolniczym o mocy min. 80 KM z pługiem czołowym – 1szt. Zakładane jest następujące wykorzystanie jednostkowe:- praca (odśnieżanie) - 150 godz.Sprzęt ten będzie pracował na terenie gmin: Parchowo i Czarna Dąbrówka z baząw Bytowie.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Trmin płatności 20
Doświadczenie 20
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 7    Nazwa: Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gmin: Parchowo i Studzienice z bazą w Bytowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługi wykonywane ciągnikiem rolniczym o mocy min. 80 KM pługiem czołowym – 1szt. Zakładane jest następujące wykorzystanie jednostkowe:- praca (odśnieżanie) - 150 godz.Sprzęt ten będzie pracował na terenie gmin: Parchowo i Studzienice z baząw Bytowie.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Termin płatności 20
Doświadczenie 20
   
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 8    Nazwa: Usługi ładowarką do załadunku mieszanki piaskowo-solnej na terenie bazy Bytów przy ulicy Leśnej 1, oraz usuwania zasp śnieżnych.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługi ładowarką do załadunku mieszanki piaskowo-solnej naterenie bazy Bytów przy ulicy Leśnej 1, oraz usuwania zasp śnieżnych. Zakładane jest następujące wykorzystanie jednostkowe:- praca - 250 godz.- postój – 80 godz.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45520000-8
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
   
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 9    Nazwa: Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gmin: Kołczygłowy i Trzebielino z bazą w Kołczygłowach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługi wykonywane: a) samochodem ciężarowym o ładowności co najmniej 8 Mg z pługiem ipiaskarką - 1 szt. Zakładane jest następujące wykorzystanie jednostkowe:- praca (odśnieżanie i posypywanie) - 300 godz.- postój - 80 godz.Sprzęt ten będzie pracował na terenie gmin: Kołczygłowy i Trzebielino z bazą wKołczygłowach. W załączeniu wykaz tras zimowego utrzymania dróg.(załadunek mieszanki piaskowo-solnej na bazie w Kołczygłowach).b) ciągnikiem rolniczym o mocy min. 80 KM z pługiem czołowym – 1szt. Zakładane jest następujące wykorzystanie jednostkowe:- praca (odśnieżanie) - 100 godz.Sprzęt ten będzie pracował na terenie gmin: Kołczygłowy i Trzebielino z bazą wKołczygłowach.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Termin płatności 20
Doświadczenie 20
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 10    Nazwa: Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Trzebielino
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługi wykonywane ciągnikiem rolniczym o mocy min. 80 KM z pługiem i piaskarką – 1szt. Zakładane jest następujące wykorzystanie jednostkowe:- praca (odśnieżanie i posypywanie) - 100 godz.Sprzęt ten będzie pracował na terenie gminy Trzebielino.W załączeniu wykaz tras zimowego utrzymania dróg.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Termin płatności 20
Doświadcznie 20
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 11    Nazwa: Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Czarna Dąbrówka z bazą w Czarnej Dąbrówce
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługi wkonywane:a) samochodem ciężarowym o ładowności co najmniej 8 Mg z pługiem ipiaskarką - 1 szt. Zakładane jest następujące wykorzystanie jednostkowe:- praca (odśnieżanie i posypywanie) - 300 godz.- postój - 80 godz.Sprzęt ten będzie pracował na terenie gminy Czarna Dąbrówka. W załączeniu wykaz tras zimowego utrzymania dróg.(załadunek mieszanki piaskowo-solnej na bazie w Czarnej Dąbrówce).b) ciągnikiem rolniczym o mocy min. 80 KM z pługiem czołowym – 1szt. Zakładane jest następujące wykorzystanie jednostkowe:- praca (odśnieżanie) - 150 godz.Sprzęt ten będzie pracował na terenie gminy Czarna Dąbrówka.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Termin płatności 20
Doświadcznie 20
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 12    Nazwa: Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Lipnica z bazą na terenie gminy Lipnica.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługi wykonywane:a) samochodem ciężarowym o ładowności co najmniej 8 Mg z pługiem ipiaskarką - 1 szt. Zakładane jest następujące wykorzystanie jednostkowe:- praca (odśnieżanie i posypywanie) - 300 godz.- postój - 80 godz.Sprzęt ten będzie pracował na terenie gminy Lipnica. W załączeniu wykaz tras zimowego utrzymania dróg.(załadunek mieszanki piaskowo-solnej na bazie na terenie gminy Lipnica);b) ciągnikiem rolniczym o mocy min. 80 KM z pługiem czołowym – 1szt. Zakładane jest następujące wykorzystanie jednostkowe:- praca (odśnieżanie) - 100 godz.Sprzęt ten będzie pracował na terenie gminy Lipnica.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Termin płatności 20
Doświadzenie 20
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 13    Nazwa: Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Tuchomie z bazą na terenie gminy Tuchomie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługi wykonywane:a) samochodem ciężarowym o ładowności co najmniej 8 Mg z pługiem ipiaskarką - 2 szt. Zakładane jest następujące wykorzystanie jednostkowe:- praca (odśnieżanie i posypywanie) - 550 godz.- postój - 150 godz.Sprzęt ten będzie pracował na terenie gminy Tuchomie. W załączeniu wykaz tras zimowego utrzymania dróg.(załadunek mieszanki piaskowo-solnej na bazie na terenie gminy Tuchomie);b) ciągnikiem rolniczym o mocy min. 80 KM z pługiem czołowym – 1szt. Zakładane jest następujące wykorzystanie jednostkowe:- praca (odśnieżanie) - 150 godz.Sprzęt ten będzie pracował na terenie gminy Tuchomie.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Termin płatności 20
Doświadczenie 20
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 14    Nazwa: Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie gminy Miastko z bazą w Miastku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługi wykonywane samochodem ciężarowym o ładowności co najmniej 8 Mg z pługiem ipiaskarką – 1 szt. Zakładane jest następujące wykorzystanie jednostkowe:- praca (odśnieżanie i posypywanie) - 280 godz.- postój - 80 godz.Sprzęt ten będzie pracował na terenie gminy Miastko. W załączeniu wykaz tras zimowego utrzymania dróg.(załadunek mieszanki piaskowo-solnej na bazie w Miastku);
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Termin płatności 20
Doświadczenie 20
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 15    Nazwa: Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie gminy Miastko z bazą w Miastku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługi wykonywane - samochodem ciężarowym o ładowności co najmniej 8 Mg z pługiem ipiaskarką – 1 szt. Zakładane jest następujące wykorzystanie jednostkowe:- praca (odśnieżanie i posypywanie) - 280 godz.- postój - 80 godz.Sprzęt ten będzie pracował na terenie gminy Miastko. W załączeniu wykaz tras zimowego utrzymania dróg.(załadunek mieszanki piaskowo-solnej na bazie w Miastku);
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Termin płatności 20
Doświadczenie 20
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 16    Nazwa: Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie gminy Miastko z bazą w Miastk
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługi wykonywane ciągnikiem rolniczym o mocy min. 80 KM z pługiem czołowym – 1szt. Zakładane jest następujące wykorzystanie jednostkowe:- praca (odśnieżanie) - 100 godz.Sprzęt ten będzie pracował na terenie gmin: Miastko, Lipnica, Kołczygłowy,Tuchomie;
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Termin płatności 20
Doświadczenie 20
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 17    Nazwa: Usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic i chodników powiatowych na terenie gminy Miastko z bazą w Miastku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługi wykonywane ciągnikiem z pługiem i piaskarką – 1 szt. z przeznaczeniem naodśnieżanie i posypywanie chodników przy ulicach w mieście Miastku oraz w miejscowości Wołcza Wielka oraz interwencyjnie na ulice w Miastku (garażowanie naterenie w/w gminy).Zakładane jest następujące wykorzystanie jednostkowe:- praca (odśnieżanie i posypywanie) - 100 godz.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Termin płatności 20
Doświadczenie 20
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2017

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.