Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Bieżące i awaryjne remonty wysokościowe budynku

Przedmiot:

Bieżące i awaryjne remonty wysokościowe budynku

Data zamieszczenia: 2016-10-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Oddział Elektrownia Turów
ul. Młodych Energetyków 12
59-916 Bogatynia
Telefon: 75 773 4227
Faks: 75 773 4212
E-mail: magdalena.tabola@gkpge.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Bogatynia
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-10-14 14:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Bieżące i awaryjne remonty wysokościowe budynku głównego bloków 1-10
Numer postępowania GEK/PMR-ELT/12432/2016
Opis zamówienia Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia Roboty budowlane
Okres związania ofertą
przez okres 60 dni
Składanie ofert częściowych Odznaczonehttps://swpp.gkpge.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Składanie ofert wariantowych Odznaczonehttps://swpp.gkpge.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Warunki udziału w postępowaniu W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - 100,00%
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - 100,00%
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - 100,00%
Informacje o wadium Wadium brak.
Kryteria oceny ofert Bieżące i awaryjne remonty wysokościowe budynku głównego bloków 1-10:
Cena - 62,00%
Stawka Rbg netto w zł (bez VAT) - 28,00%
Koszty pośrednie (Kp) w % - 10,00%
Miejsce składania ofert PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Oddział Elektrownia Turów
Dział Administracji – Kancelaria Ogólna
(Budynek „A” – Dyrekcja, pok. nr 6, w dni robocze, od 730 do 1500)
ul. Młodych Energetyków 12
59-916 Bogatynia
Termin składania ofert (dzień, godzina) 2016-10-14 14:00
Miejsce realizacji zamówienia PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów
Termin wykonania zamówienia od dnia zawarcia Umowy do 30.04.2017 r.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji Oznaczonehttps://swpp.gkpge.pl/pic/mp/checkbox_w.png" title="Oznaczone" />
Umowa ramowa Odznaczonehttps://swpp.gkpge.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Dynamiczny system zakupów Odznaczonehttps://swpp.gkpge.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Informacje o SIWZ
Miejsce pobrania SIWZ  
Dni pobrania SIWZ
od poniedziałku
do poniedziałku
Godziny pobrania SIWZ  
Opłata za SIWZ  
Uwagi Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia oraz postanowień SIWZ, a także możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie w całości bądź części (jeśli zamówienie podzielone jest na części) bez podania przyczyn.
Jeżeli Zamawiający dokona zmiany Ogłoszenia bądź SIWZ, będzie to dla Wykonawców wiążące.

Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej lub po przeprowadzonych negocjacjach handlowych.

Warunkiem zakończenia postępowania i zawarcia Umowy jest uzyskanie wymaganej zgody organów Spółki, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją Ogłoszenia.

Wszelkie informacje uzyskane przez strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem danego zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy mają charakter poufny i mogą być, zarówno w trakcie jak i po wykonaniu zamówienia udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą stron, przy czym PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna, przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego.

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy określono w Załączniku nr 7 do SIWZ - Projekt Umowy.

W sprawach technicznych należy kontaktować się z Panem Krystianem Przygrodzkim, tel.: 75 773 7272,
e-mail: krystian.przygrodzki@gkpge.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.