Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wykonanie dwóch budynków gospodarczych TBS

Przedmiot:

Wykonanie dwóch budynków gospodarczych TBS

Data zamieszczenia: 2016-10-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.
09-402 Płock
ul. Henryka Sienkiewicza 13A
tel.: 24 364 03 10
fax: 24 364 03 11
e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Płock
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-10-10 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

wykonanie dwóch budynków gospodarczych na terenie nieruchomości położonej  przy ul. Popłacińskiej 42B w Płocku.

                       

Termin realizacji:     23 listopada 2016 roku

 

Warunki udziału:

 1. Złożenia oferty na załączonym do ogłoszenia formularzu ofertowym (zał 1)
 2. Złożenia dokumentu świadczącego o posiadaniu wiedzy i doświadczenia. Warunek ten będzie spełniony jeżeli Oferent wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej dwie roboty odpowiadające przedmiotowi zamówienia w zakresie robót budowlanych, o wartości co najmniej 25.000,00 PLN brutto każda.
 3. Zapoznanie się z załączonym do ogłoszenia przedmiarem  robót (zał. 2-1)
 4. Zapoznanie się z załączonym do ogłoszenia projektem budowlanym (zał. 2-2)
 5. Załączenie kopii aktualnych dokumentów kierownika robót budowlanych  (uprawnienia i zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa).
 6. Złożenie oświadczenia o gotowości do przedstawienia aktualnej na czas trwania robót, polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, iż wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 50.000,00 PLN. Warunek ten będzie egzekwowany przed podpisaniem umowy. 
 7. Dokonanie wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą przeprowadzane roboty
 8. Stosowanie do robót materiałów dobrej jakości, dopuszczonych do stosowania w budownictwie

 

Kryteria wyboru ofert: cena 100%

 

Miejsce i termin składania ofert:

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o., ul. Sienkiewicza 13A, 09-402 Płock, w Kancelarii – pokój nr 8, nie później niż dnia 10.10.2016 r. godz.10:00. Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego, z zaznaczeniem nazwy wyboru oferty:

 

Oferta na wykonanie dwóch budynków gospodarczych na terenie nieruchomości położonej  przy ul. Popłacińskiej 42B w Płocku.

Nie otwierać przed dniem 10.10.2016 r. do godz. 11.00

 

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające np. z omyłkowego otwarcia oferty przed wyznaczonym terminem itp.

 

Miejsce i termin otwarcia ofert

 

Otwarcie kopert z ofertami, w obecności wykonawców, którzy przybędą do siedziby MZGM-TBS sp. z o.o.,  nastąpi w dniu 10.10.2016 r. o godz. 11:00 w pokoju nr 22.

 

Wszelkich informacji udziela Pan Artur Wiśniewski tel. 24 364 03 29 w godzinach pracy od godz. 730 do godz. 1530.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny.

                                                                                    

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.