Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wykonanie rozbiórki toru kolejowego

Przedmiot:

Wykonanie rozbiórki toru kolejowego

Data zamieszczenia: 2016-10-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: KGHM Wydział Utrzymania Ruchu i Remontów
ul. Plac Alfreda Nobla 1
43-150 Bieruń
Email: r.slodyczko@nitroerg.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Bieruń
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-10-11 08:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Wykonanie rozbiórki toru kolejowego

Opis postępowania Zakres robót:
1. Rozbiórka torowiska; załadowanie, transport wewnętrzny, sortowanie:
a. długość toru 2760 m,
- odzysk złomu stalowego - tor S49,
- odzysk złomu stalowego - tor S42.
b. demontaż kozłów oporowych zwyczajnych - 2 szt.,
c. demontaż rozjazdów zwyczajnych - 8 szt.,
d. rozbiórka nawierzchni z płyt - 840 m2,
e. rekultywacja terenu - 10300 m2.
2. Rozbiórka budynku wagi kolejowej - powierzchnia zabudowy 16 m2 oraz pomostu razem z fundamentami - 1 szt.:
- odzysk złomu stalowego,
- rekultywacja terenu 50 m2.
3. Utylizacja podkładów i podrozjezdnic.
4. Wykonanie przejazdów i podjazdów asfaltowych z podbudową 15 cm o powierzchni 1125 m2.
5. Wykonanie operatu geodezyjnego po likwidacji obiektów.
6. Zagospodarowanie w całości przez wykonawcę robót, złomu pochodzącego z rozbiórki.

Koszt odzysku złomu zostanie odliczony od wynagrodzenia wykonawcy po potwierdzeniu jego faktycznej ilości na wadze towarowej i pomnożeniu przez cenę jednostkową za 1 tonę zaproponowaną przez Wykonawcę w złożonej ofercie.

Prace należy wykonać zgodnie powyższym z zakresem prac.

Nadzór nad całością prac rozbiórkowych będzie pełnił: Sobkowiak Roman – tel. 605-904-811

Wykaż torów w formie PDF jest załączony w „Załączniki dla Oferentów”.

Zamawiający przed złożeniem oferty wymaga dokonania wizji lokalnej, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą: Piekorz Alojzy – tel. 538-442-672 oraz dostarczeniu „Oświadczenia o zachowaniu poufności” podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

Do oferty należy dołączyć również skan, nw dokumentów w formacie PDF:
„Kosztorysu” oraz decyzji dotyczącej „Gospodarowania Odpadami”, które należy dodać do „Kryteriów Ogólnych”.

Warunki płatności: przelew - min. 60 dni.
Termin wykonania: do 20.12.2016 (po przekazaniu - protokół odbioru).

W przypadku opóźnienia wykonania ww. robót Wykonawca zapłaci NITROERG S.A. karę umowną wysokości 1% wartości ustalonego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.
Zlecającemu NITROERG S.A. przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kary umownej.
Grupa asortymentowa B0204 - Montaże i demontaże
B16 - INNE USŁUGI OBCE
Z01 - Złomy i odpady
Czy umowa ramowa? Nie

Informacje szczegółowe

Data i godzina zakończenia czasu na składanie ofert 2016-10-11 08:00
Ostateczny termin zadawania pytań -
Wymagany termin związania z ofertą (liczba dni) 45
Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Na całość
Język publikacji Polski
Warunki udziału w postępowaniu W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie § 11 pkt. 1 Zasad wyboru wykonawców robót i usług, dostawców wyrobów oraz trybu zawierania umów na rzecz KGHM Polska Miedź. S.A.
Postanowienia umowy/ zlecenia Warunki płatności: przelew - min. 60 dni.

Termin wykonania: do 20.12.2016 (po przekazaniu - protokół odbioru).

W przypadku opóźnienia wykonania ww. robót Wykonawca zapłaci NITROERG S.A. karę umowną wysokości 1% wartości ustalonego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.
Zlecającemu NITROERG S.A. przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kary umownej.

Umowa – do uzgodnienia.

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.