Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Budowa budynku Centrum badań i rozwoju z zakresu logistyki

Przedmiot:

Budowa budynku Centrum badań i rozwoju z zakresu logistyki

Data zamieszczenia: 2016-10-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: TYMBARK-MWS SP. Z O.O.SP.K.
ODDZIAŁ W OLSZTYNKU
11-015 Olsztynek
ul. Zielona 16
tel.: 089 519 46 10
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztynek
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-10-17 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

„Budowa budynku Centrum badań i rozwoju z zakresu logistyki dla Tymbark – MWS w Olsztynku ”

Przedmiot zamówienia:

Budowa budynku Centrum badań i rozwoju z zakresu logistyki dla Tymbark – MWS w Olsztynku

Wspólny Słownik Zamówień /CPV/

45210000-2 – Roboty budowlane w zakresie budynków

45261000-4 – Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45311000 – Roboty w zakresie okablowania instalacji elektrycznej

45330000 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne

45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45430000-0 – Pokrywanie podłóg i ścian

45112700-2 – Roboty w zakresie kształtowania terenu

 
Zakres zamówienia:

    Wykonanie robót ziemnych  z palowaniem,
    Wykonanie fundamentów oraz podbudowy pod posadzkę,
    Wykonanie konstrukcji  hali wraz z poszyciem,
    Wykonanie posadzki z betonu powierzchniowo utwardzonego,
    Zabudowa  klap dymowych,
    Zabudowa ramp załadunkowych, bram i fartuchów uszczelniających,
    Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
    Wykonanie instalacji elektrycznej,
    Wykonanie instalacji wodociągowej,
    Wykonanie instalacji kanalizacyjnej,
    Zagospodarowanie i urządzenie terenu wokół budowanego obiektu,

Szczegółowe informacje zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dostępnych w siedzibie Spółki.

Przewidywany termin wykonania zamówienia: KWIECIEŃ 2017r.
 
Miejsce i termin składania ofert:

Pisemne oferty w języku polskim  w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na Budowę budynku Centrum badań i rozwoju z zakresu logistyki dla Tymbark – MWS w Olsztynku ”

 (tu nazwa firmy) - nie otwierać przed 17.10.2016 r., godzina 12:15”, należy składać w sekretariacie Spółki  osobiście, listownie lub pocztą kurierską (decyduje data dotarcia oferty do siedziby Spółki).

Termin składania ofert :

upływa 17.10.2016r. o godz. 12:00


Dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych, jedynie w zakresie zmiany konstrukcji hali z żelbetowej na stalową.

Termin związania ofertą:

Minimum 30 dni, licząc od daty upływu terminu składania ofert.

 

Miejsce otwarcia ofert:

 TYMBARK-MWS SP. Z O.O.SP.K. ODDZIAŁ W OLSZTYNKU (sala konferencyjna)

 11-015 Olsztynek ul. Zielona 16


Termin otwarcia ofert:

17.10.2016r. o godz. 12:15


Opis warunków udziału w postępowaniu:

W przetargu mogą wziąć udział Oferenci spełniający warunki zawarte w „Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia” którą można odebrać w siedzibie Spółki w godz. od 900 do 1500  w dni robocze lub pisemnie prosić o przesłanie pocztą lub drogą elektroniczną.

W celu odebrania Projektu Budowlanego należy zgłosić się osobiście w siedzibie spółki.

Dokumentacja zostanie przekazana po wcześniejszym podpisaniu przez osobę upoważnioną do reprezentacji danej firmy protokołu przekazania projektu budowlanego oraz oświadczenia o zachowaniu poufności.


Dodatkowe informacje:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez wyboru ofert lub może unieważnić przetarg bez podania przyczyny.


Osoby do kontaktu:  Krzysztof Pieczara, tel.: 089 519 46 10

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.