Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Remont schodów i przełożenie instalacji wod-kan na klatce schodowej w budynku mieszkalnym...

Przedmiot:

Remont schodów i przełożenie instalacji wod-kan na klatce schodowej w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej

Data zamieszczenia: 2016-10-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Budynków Mieszkaniowych
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
pl. Warszawski 10
41-800 Zabrze

Osoba do kontaktu:
R. Pankiewicz, tel. (32) 271-03-15
Województwo: śląskie
Miasto: Zabrze
Wadium: -
Termin składania ofert: 2016-10-14 08:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Remont schodów i przełożenie instalacji wod-kan na klatce schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Sokolska 6 w Zabrzu
Zakres robót obejmuje:
Remont schodów klatki schodowej
Zerwanie starej wykładziny z PCV - 100%
Naprawa uszkodzonych stopnic i podstopnic
Wymiana stopnic i podstopnic nie nadających się do ponownego zastosowania
Naprawa elementów konstrukcyjnych (desek policzkowych)
Usunięcie starych lakierów olejnych z biegów schodowych i podłóg korytarzy
Jw z tralek , pochwytów i słupków
Demontaż instalacji wod-kan przechodzącej przez stopnie schodów klatki schodowej
Wykucie bruzd w ścianach klatki schodowej
Ponowny montaż rur instalacyjnych i "schowanie" w bruzdach
Uzupełnienie brakujących tynków III kat
Wygładzenie elementów drewnianych schodów
Zaszpachlowanie wgłębień i uszkodzeń mechanicznych, otworów po sękach itd
Zagruntowanie stopnic schodowych, podstopnic i policzków
i ponowne wygładzenie
Malowanie lakierami olejnymi podłóg z desek
Jw tralek, słupków i pochwytów x 2
Sprzątanie po robotach ciesielsko-stolarskich
W wycenie prac należ ująć również:
a. koszt wywozu gruzu wraz ze składowaniem na wysypisku
Wykonawca do kosztorysu powykonawczego dołącza kopie fakturę za wywóz gruzu
Koszty zakupu materiałów prosimy uwzględniać w cenach za poszczególne materiały.
Wszelkie zezwolenia, uzgodnienia itp. Wykonawcy załatwiać będą we własnym zakresie,
jak również będą ponosić koszty z tym związane (jeżeli dotyczy).
Oferowana cena winna zawierać wszystkie składniki cenotwórcze.
W niniejszym konkursie ofert wykonawcy we własnym zakresie sami określą zakres – ilość
– koniecznych prac oraz przedstawią wraz z ofertą szczegółowy kosztorys(y) ofertowy(e) i
opisy technologii wykonania robót.

Termin realizacji zamówienia: IV kw. 2016r. – I kw. 2017r.
Informacji w sprawie zamówienia udziela REB III tel. (32) 271-03-15
R. Pankiewicz – inspektor nadzoru REB III
w godzinach urzędowania (tj. od godz. 7.00 do godz. 15.00)
Zamkniętą kopertę z ofertą należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pok. nr 209
Termin składania ofert upływa dnia 14.10.2016r. o godz. 8.00
Koperta powinna być oznaczona:
KONKURS OFERT
ZBM-TBS Sp. z o.o. 249/2016 REB III Nr 74/2016
Remont schodów i przełożenie instalacji wod - kan na klatce schodowej
w budynku mieszkalnym przy ul. Sokolska 6 w Zabrzu.
Otwarcie ofert odbędzie się bez udziału Wykonawców.
Protokół ze złożonych ofert zostanie umieszczony na stronie internetowej w terminie
do 14 dni.
Informacje telefoniczne w sprawie złożonych ofert nie będą udzielane.
Wszystkie oferty otrzymane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1. Formularz oferty określający oferowaną wartość realizacji przedmiotu zamówienia netto
i brutto, gwarancja, termin wykonania zamówienia na Załączniku Nr 1 wraz z Załącznikiem
Nr 2.
2. Szczegółowy kosztorys ofertowy.
3. Do oferty prosimy dołączyć świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
(atesty, aprobaty) zaproponowanych przez wykonawcę materiałów oraz nazwę producenta.
UWAGA !
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi
Wykonawcami.
Zamawiający zastrzega sobie swobodę wyboru Wykonawcy i z tego tytułu Wykonawcom
nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
Ostatecznego wyboru Wykonawcy dokona Zamawiający
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie wpłynie żadna
oferta Wykonawcy nie podlegająca odrzuceniu.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie
zamówienia bez podania przyczyny.
Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie stosuje
się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i co się z tym wiąże przepisów
dotyczących protestów, skarg i odwołań.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.