Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Remont dachu w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej

Przedmiot:

Remont dachu w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej

Data zamieszczenia: 2016-10-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Budynków Mieszkaniowych
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
pl. Warszawski 10
41-800 Zabrze

Osoba do kontaktu:
Zbigniew Borkowiec, tel. (32) 271-18-82
Województwo: śląskie
Miasto: Zabrze
Wadium: -
Termin składania ofert: 2016-10-14 08:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Remont dachu w budynku przy ul. Sikorskiego 114 – 114 of w Zabrzu.
Zakres robót obejmuje :
Wyznaczenie strefy niebezpiecznej + olinowanie terenu
Wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściami do budynku – 100%
Rozbiórka pokrycia z dachówki ceramicznej karpiówki ułożonej w koronkę – 100%
Rozbiórka łacenia dachu – 100%
Demontaż ław kominiarskich drewnianych – 100%
Demontaż wyłazów dachowych nie nadających się do użytku – szt 1
Demontaż obróbek blacharskich przy kominach, pasów nadrynnowych, podrynnowych,
koszy daszków nad oknami nie nadających się do użytku – 100%
Wykonanie rusztowania przy kominach
Naprawa wolich oczek poprzez wymianę uszkodzonych elementów drewnianych
i z blachy wraz z pomalowaniem – 100%
Przemurowanie kominów ponad dachem z cegły klinkierowejj wraz z czapą – 100 %
Ułożenie folii paroprzepuszczalnej gr. 0,5 mm – 100%
Demontaż rynien i rur spustowych nie nadających się do użytku – 100%
Wykonanie i montaż obróbek blacharskich przy kominach, pasów nadrynnowych, podrynnowych,
koszy, daszków, ścian nad oknami, dylatacji z blachy powlekanej – 100%
Ułożenie folii uszczelniającej pod gąsiory – 100%
Montaż nasad wentylacyjnych blaszanych Ø 10 cm szt 2
Impregnacja konstrukcji drewnianej dachu (np. Fobos M4) – 100%
Przybicie łat i kontr łat, oraz impregnacja (np. Fobos M4 - zielony) – 100%
Montaż rynien ocynkowanych wraz z malowaniem Ø 18 cm – 100%
Montaż rur spustowych PCV Ø 11 cm wraz z czyszczakami + koszami burzowymi –
100%
Montaż wyłazów dachowych – szt 1
Montaż dachówek wentylacyjnych – 4 szt.
Ułożenie dachówki ceramicznej karpiówki ułożonej w koronkę wraz z przykręceniem
do łat – 100%
Montaż płotków przeciw śniegowych – 100%
Ułożenie gąsiorów wraz z taśmą uszczelniającą z przykręceniem do kalenicy – 100%

Montaż ław kominiarskich metalowych typu WEMA – 100%
Naprawa tynków Kat III cem -wap na murku ogniowym wraz z przemalowaniem
Naprawa tynków Kat III cem -wap na kominach strych 30%
Białkowanie tynków na kominach strych 100%
Koszty wywozu gruzu wraz z utylizacją
Koszty odbioru kominiarskiego
Koszty zakupu materiałów prosimy uwzględnić w cenach za poszczególne materiały.
Koszt wywozu gruzu wraz z opłata za składowanie (wg faktury) – 100%
Koszty zakupu materiałów prosimy uwzględnić w cenach za poszczególne materiały.
Wszelkie zezwolenia, uzgodnienia itp. wykonawcy załatwiać będą we własnym zakresie,
jak również będą ponosić koszty z tym związane.
Oferowana cena winna zawierać wszystkie składniki cenotwórcze.
Termin realizacji zamówienia: II-III kw. 2017r.
Informacji w sprawie zamówienia udziela REB I tel. (32) 271-18-82
Zbigniew Borkowiec – inspektor nadzoru REB I
w godzinach urzędowania (tj. od godz. 7.00 do godz. 15.00)
Zamkniętą kopertę z ofertą należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pok. nr 209
Termin składania ofert upływa dnia 14.10.2016r. o godz. 8.00
Koperta powinna być oznaczona:
KONKURS OFERT
ZBM-TBS Sp. z o.o. 252/2016 REB I Nr 76/2016
Remont dachu w budynku przy ul. Sikorskiego 114 – 114 of w Zabrzu.
Otwarcie ofert odbędzie się bez udziału Wykonawców.
Protokół ze złożonych ofert zostanie umieszczony na stronie internetowej w terminie
do 14 dni.
Informacje telefoniczne w sprawie złożonych ofert nie będą udzielane.
Wszystkie oferty otrzymane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1. Formularz oferty określający oferowaną wartość realizacji przedmiotu zamówienia netto
i brutto, gwarancja, termin wykonania zamówienia na Załączniku Nr 1 wraz z Załącznikiem
Nr 2.
2. Szczegółowy kosztorys ofertowy.
3. Do oferty prosimy dołączyć świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
(atesty, aprobaty) zaproponowanych przez wykonawcę materiałów oraz nazwę producenta.
UWAGA !
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi
Wykonawcami.
Zamawiający zastrzega sobie swobodę wyboru Wykonawcy i z tego tytułu Wykonawcom
nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
Ostatecznego wyboru Wykonawcy dokona Zamawiający
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie wpłynie żadna
oferta Wykonawcy nie podlegająca odrzuceniu.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie
zamówienia bez podania przyczyny.
Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie stosuje
się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i co się z tym wiąże przepisów
dotyczących protestów, skarg i odwołań.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.