Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Dostawa elementów z blach stalowych do wykonania nadziemnej konstrukcji stalowej wieży...

Przedmiot:

Dostawa elementów z blach stalowych do wykonania nadziemnej konstrukcji stalowej wieży przesypowej (1)

Data zamieszczenia: 2016-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: TAURON Wytwarzanie Serwis Sp. z o.o.
ul. Promienna 7
43-603 Jaworzno
Email: Krzysztof.Baron@tauron-wytwarzanie.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Jaworzno
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-10-12 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa elementów z blach stalowych do wykonania nadziemnej konstrukcji stalowej wieży przesypowej nr 1, 2 oraz BON układu nawęglania zewnętrznego dla potrzeb nowego bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne o mocy 910 MW w TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie – etap II
Numer zapytania 2016/TWS/TWS/03856/L/E

 

Informacje szczegółowe
Opis zapytania TAURON Wytwarzanie Serwis sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postepowaniu niepublicznym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

„Dostawa elementów z blach stalowych do wykonania nadziemnej konstrukcji stalowej wieży przesypowej nr 1, 2 oraz BON układu nawęglania zewnętrznego dla potrzeb nowego bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne o mocy 910 MW w TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie – etap II"

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia oraz wymagania Zamawiającego zostały zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia, stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Informacja dla Oferentów:
1) W zakładce dokumenty znajdują się następujące załączniki:
• Specyfikacja Warunków Zamówienia
• Formularz ofertowy wraz z arkuszem cenowym
• Oświadczenie Wykonawcy
• Podręcznik oferenta
2) W razie wystąpienia problemów technicznych dotyczących Platformy Zakupowej, jeśli takowe wystąpią w momencie składania oferty prosimy zgłaszać na kontakt: e-mail: admin_baza@tauron-pe.pl
3) Oferty złożone przed upływem terminu nie są widoczne dla operatora.
4) Oferent, który złoży ofertę przed terminem, może dowolnie ją edytować, zmieniać bądź wycofać przed upływem tego terminu.
5) Oferta zapisana, a nie złożona jest niewidoczna dla operatora.
6) Pytania proszę zadawać poprzez zakładkę Pytania/Informacje.

Oferta musi zawierać:
1) Wypełniony formularz ofertowy dostępny w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej Grupy TAURON.
2) Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu określone w § 4 Specyfikacji.
• Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – załączyć jako załącznik nr 1 do oferty elektronicznej.
• Oświadczenie (wg załącznika nr 1 do Specyfikacji) - załączyć jako załącznik nr 2 do oferty elektronicznej.
3) Formularz ofertowy wraz z arkuszem cenowym w formacie pdf – załączyć jako załącznik nr 3 do oferty elektronicznej.
4) Pełnomocnictwo dla osoby posiadającej konto użytkownika na Platformie Zakupowej Grupy TAURON do złożenia oferty w formie elektronicznej w imieniu Wykonawcy (o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę) załączyć jako załącznik nr 4 do oferty elektronicznej.
5) W przypadku złożenia oferty wspólnej, pełnomocnictwo lub inny dokument z którego wynika że wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie Zamówienia ustanowili pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy.

Wszystkie załączniki do oferty powinny być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy (w sposób umożliwiający identyfikację podpisu).
Kategoria zakupowa 11.6. Wyroby ze stali zwykłej
Miejsce realizacji zamówienia Zawarte w Specyfikacji
Termin wykonania zamówienia Zawarto w Specyfikacji
   
Data wszczęcia postępowania 04-10-2016 14:49
Termin składania ofert 12-10-2016 10:00
   
Możliwość wglądu w oferty przed terminem składania Nie
Możliwość składania ofert częściowych Nie
Możliwość zmiany oferty przed terminem składania ofert Tak
Planuje się przeprowadzenie aukcji elektronicznej Tak
Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej Nie
Wymaga się wniesienia Wadium Nie
Wartość wadium  
   
Waluta zamówienia PLN

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.