Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Roboty malarskie – malowanie (4 szt.) klatek schodowych (wraz z wyłożeniem terakotą...

Przedmiot:

Roboty malarskie – malowanie (4 szt.) klatek schodowych (wraz z wyłożeniem terakotą ścian parterów ), malowanie korytarzy piwnicznych i pomieszczeń wspólnych w budynku Spółdzielni

Data zamieszczenia: 2016-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz”
ul. Nadbystrzycka 11
20-618 Lublin

Osoba do kontaktu:
Artur Kozłowski, tel. 81 744-99-22
e-mail: kruczkowski@kolejarz.lublin.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-10-13 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” zwana dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na:

Roboty malarskie – malowanie klatek schodowych szt.4 (wraz z wyłożeniem terakotą ścian parterów ), malowanie korytarzy piwnicznych i pomieszczeń wspólnych w budynku 5-cio kondygnacyjnym przy ulicy Wyścigowej 11 w Lublinie.

Tryb przetargu

 1. Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu publicznego nieograniczonego. Zamówienie dotyczy realizacji usługi o wartości poniżej 100 000 zł netto. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się zapisy Regulaminu organizowania i przeprowadzania przetargów na roboty w PSM „Kolejarz” uchwalonego przez Radę Nadzorczą Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Lublinie uchwałą nr 22/2014 z dnia 22-05-2014r.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ stosuje się przepisy ustawy - Kodeks cywilny
 3. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)

Opis minimalnych warunków udziału w postępowaniu

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności,
 • wykonali w okresie ostatnich dwóch lat podobne roboty i o podobnej wartości.
 • Wpłacili wymagane wadium oraz kwotę w wysokości 50zł za SIWZ.

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na całe zadanie. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Miejsce uzyskania materiałów przetargowych

Specyfikację istotnych warunków zamówienia, wzór umowy, kosztorysy można otrzymać w Administracji Osiedla im. L Kruczkowskiego w Lublinie ul. Kruczkowskiego 22

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktu z oferentami jest: w zakresie przedmiotu zamówienia: Artur Kozłowski, tel. 81   744-99-22, e-mail : kruczkowski@kolejarz.lublin.pl

Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz w Lublinie ul. Nadbystrzycka 11 pok. 20-Sekretariat biura Zarządu Spółdzielni- nie później niż do dnia 13.10.2016 r. do godz. 900.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zastrzeżenia.

 1. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy. Warunkiem zawarcia umowy jest przedstawienie przez wybranego Wykonawcę ważnej polisy OC.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.