Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: ZAPYTANIE OFERTOWE - Przebudowa ulicy

Przedmiot:

ZAPYTANIE OFERTOWE - Przebudowa ulicy

Data zamieszczenia: 2016-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Polanica-Zdrój
ul. Dąbrowskiego 3
57-320 Polanica-Zdrój
tel. 74 868 611
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Polanica-Zdrój
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-10-12 14:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Przebudowa ulicy Kościelnej – ETAP 1
(odcinek od schodów terenowych CORSO do schodów zwanych schodami do kościoła)

 
1. Zamawiający: Gmina Polanica-Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę ul. Kościelnej w Polanicy-Zdroju – odcinek od schodów terenowych CORSO, wzdłuż skarpy w kierunku schodów zwanych schodami do kościoła, i do ul. Kamiennej.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) rozebranie obrzeży betonowych – 55,0 m
b) mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek asfaltowych – 55,00 m2
c) wykonanie wykopów z transportem urobku do 3km i opłatą za składowanie – 24,0 m3,
d) wykonanie przykanalików z rur PCV – 7,00 m
e) wykonanie studzienek ściekowych z wpustem i osadnikiem – 3 szt.
f) 3wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu B-15 – ściek z kostki kamiennej – 5,20 m3,
g) wykonanie ścieku w chodniku wzdłuż muru z kostki kamiennej 9x11 cm na gotowej lawie betonowej – 52,00 m,
h) remont istniejącego muru oporowego – 55,0 m
i) wykonanie muru z bloczków betonowych na ławie betonowej z okładzina muru z płyt piaskowcowych gr 5 cm mocowanych na klej – mur 15,52 m3, okładzina 96,22 m2,
j) wykonanie poręczy w konstrukcji muru z kształtowników stalowych – 1,016 t

Lokalizacja zadania – ulica Kościelna na odcinku od schodów terenowych CORSO do schodów zwanych schodami do kościoła.

3. Termin realizacji zamówienia: do 30.11.2016  r.
Za dzień odbioru uważa się datę spisania protokołu końcowego zadania.

4. Okres gwarancji: 36 miesiące

5. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena

7. Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju, ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój, pokój 16 (sekretariat), do dnia 12.10.2016 r. do godz. 14.00.                             

8. Termin otwarcia ofert: 13.10.2016 r. o godz. 12.00 – pokój nr 14 (sala posiedzeń I piętro).

9. Warunki płatności: przelew 21 dni.

10. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Tadeusz Putek - Inspektor ds. Infrastruktury Technicznej – tel. 74 868 611

11. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, wg załączonego formularza. Należy ja przedłożyć w zapieczętowanej kopercie z nazwą oferenta i oznaczeniem zadania tj.: „Przebudowa ul. Kościelnej – etap 1”     
Zamawiający wymaga sporządzenia i załączenia do oferty kalkulacji cenowej (kosztorysu) z wyszczególnieniem wszystkich pozycji ujętych w opisie przedmiotu zamówienia.
Uwagi: oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji w terenie w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo  unieważnienia przedmiotowego zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.