Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Dostosowanie pomieszczenia do potrzeb lokalizacyjnych laboratorium naukowo-dydaktycznego

Przedmiot:

Dostosowanie pomieszczenia do potrzeb lokalizacyjnych laboratorium naukowo-dydaktycznego

Data zamieszczenia: 2016-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
tel. 22 59 31480
tel. 22 59 31370
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-10-13 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

pn.: „Wykonaj roboty budowlane i instalacyjne celem dostosowania pomieszczenia do  potrzeb lokalizacyjnych laboratorium naukowo-dydaktycznego  instalacji baterii słonecznych kolektorów cieczowych na terenie WIP SGGW w Warszawie- program HORYZONT 2020 projekt TESSe2b – pom. 10 w budynku nr 21 zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 164”.

 

Na podstawie § 67 ust.1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku  z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. paz. 907 z późn. zm.) ogłasza się nabór ofert na wykonanie zamówienia pn. Wykonaj roboty budowlane i instalacyjne celem dostosowania pomieszczenia do  potrzeb lokalizacyjnych laboratorium naukowo-dydaktycznego  instalacji baterii słonecznych kolektorów cieczowych na terenie WIP SGGW w Warszawie- program HORYZONT 2020 projekt TESSe2b – pom. 10 w budynku nr 21 zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 164”.

 

 

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

 

II. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Wykonaj roboty budowlane i instalacyjne celem dostosowania pomieszczenia do  potrzeb lokalizacyjnych laboratorium naukowo-dydaktycznego  instalacji baterii słonecznych kolektorów cieczowych na terenie WIP SGGW w Warszawie- program HORYZONT 2020 projekt TESSe2b – pom. 10 w budynku nr 21 zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 164

Dokładny opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w załączniku 2 do niniejszego pisma.

CPV:

45214400-4 -  Roboty budowlane

 

III. Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 14-30 dni od daty wprowadzenia Wykonawcy na roboty.

 

IV. Warunki realizacji usługi

      Miejscem odbioru przedmiotu zamówienia jest:

      Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166,   

      02‑787 Warszawa, budynek nr 21 Wydział Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie

 

 

V. Opis sposobu przygotowania oferty

 

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 

 1.  Oferta powinna zostać sporządzona w formie pisemnej według wzoru oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

 

 1.  Przygotowana oferta powinna uwzględniać wszystkie elementy zapytania ofertowego wymienione w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego (Opis przedmiotu zamówienia).

 

 

 1.  Oferta powinna być:

— opatrzona pieczątką firmowa,

— posiadać datę sporządzenia,

— podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

 1.  Zeskanowaną ofertę należy wysłać w formie elektronicznej na adres e-mail:

dt@sggw.pl">dt@sggw.pl lub złożyć w Sekretariacie Dyrektora Technicznego SGGW - bud. 8 przy ul. Nowoursynowskiej 166 w Warszawie.

 

 1.  Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru/ aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

 

VI. Sposób oraz termin składania ofert

 

 1. Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail:  dt@sggw.pl  lub złożyć w formie pisemnej (oryginał) w Sekretariacie Dyrektora Technicznego SGGW - bud. 8 przy ul. Nowoursynowskiej 166 w Warszawie (za pokwitowaniem).

       Informacja zwrotna e-mail potwierdzająca odebranie oferty stanowi dowód jej złożenia.

 

 1. Termin składania ofert: 13 października 2016 r. do godz. 10:00

 

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VII. Kryterium oceny ofert

Cena – waga kryterium  – 80%,

Termin realizacji zamówienia  – 20%

 

VIII. Termin ważności oferty

Wykonawca będzie związany oferty przez 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

 

IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnie o formalnościach niezbędnych do zawarcia umowy.

 

Osoby upoważnione do kontaktu:

Kierownik DIiNT – inż. Teresa Paprocka tel./ 22 59 31480

Inspektor Nadzoru – mgr inż. Przemysław Sobieszek tel. 22 59 31370

fax. 22 59 31481

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.