Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych

Przedmiot:

Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych

Data zamieszczenia: 2016-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: POCZTA POLSKA S.A.
Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości
ul. Kolejowa 26
15-959 Białystok
Malgorzata.Sciepko@poczta-polska.pl
Fax: (85)662-35-44
Województwo: podlaskie
Miasto: Lipsk
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-10-18 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ODRĘBNYM

55/NNI/2016

1. Zamawiający

POCZTA POLSKA S.A. z siedzibą w  Warszawie  przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa Jednostka organizacyjna Zamawiającego prowadząca postępowanie: Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Białymstoku, ul. Kolejowa 26, 15-959 Białystok

 

2. Tryb postępowania

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia odrębnego prowadzone jest w trybie przetargu odrębnego nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w PoczciePolskiej S.A.
 2. Zamawiający zastrzega sobie, że jedynym sposobem przyjęcia oferty i dokonania zakupu jest zawarcie umowy. Żadna informacja i deklaracja ze strony Zamawiającego przekazana na etapie przygotowania i prowadzenia postępowania nie stanowi obietnicy lub zobowiązania do zawarcia umowy.
 3. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia odrębnego prowadzone jest w sposób niejawny. Zakres informacji ujawnianych podczas postępowania jest określony w ustępie XISIWZ.
 4. Wykonawcom oraz podmiotom trzecim, za wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem, nie są udostępniane jakiekolwiek dokumenty wewnętrzne Poczty Polskiej S.A. związane z niniejszym postępowaniem.

 

3. Przedmiot Zamówienia Odrębnego

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

      Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Pocztowym  w  Lipsku

     przy ul. Żłobikowskiego 2. 

 1. Kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynieriilądowej i wodnej

 1. Roboty obejmują w szczególności:

Rozbiórka miejscowa podestu schodów, wykonanie pochylni z lastryka płukanego, montaż pochwytów dla osób niepełnosprawnych, naprawa nawierzchni chodnika w miejscu wjazdu na pochylnię, rozbiórka kwietników w podcieniu schodów, naprawa tynków po rozbiórkach, malowanie podcienia wejściowego, montaż jednej lampy oświetleniowej w podcieniu.

4.  Termin realizacji zamówienia:  1 miesiąc od daty podpisania umowy

5.    Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

6.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

4.  Miejsce  zamieszczenia SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.poczta-polska.pl

5. Miejsce i termin składania ofert

Pion Infrastruktury ul. Kolejowa 26, 15-959 Białystok, pokój 105 (sekretariat) w terminie                              do dnia 18 października  2016 r. godz. 10:00.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.