Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wymiana 289,01 m2 stolarki okiennej na okna PCV-U oraz montaż (86 szt.) nawiewników...

Przedmiot:

Wymiana 289,01 m2 stolarki okiennej na okna PCV-U oraz montaż (86 szt.) nawiewników higrosterowanych w górnej części skrzydeł okiennych w lokalach mieszkalnych

Data zamieszczenia: 2016-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy
ul. Bolesława Chrobrego 7
02-479 Warszawa
tel/fax: 22-863-55-24
e-mail: kancelaria@zgnwlochy.waw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: -
Termin składania ofert: 2016-10-12 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY, ZAPRASZA na podstawie art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych do złożenia oferty na:

wymianę 289,01 m2 stolarki okiennej na okna PCV-U wraz z montażem 86 szt. nawiewników higrosterowanych w górnej części skrzydeł okiennych w lokalach mieszkalnych administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Włochy w Warszawie zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 4 wg załączonych wykazów adresowych stolarki do wymiany, stanowiących załącznik nr 1,2 i 3.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w kancelarii (ul. Bolesława Chrobrego 7
02-479 Warszawa, wejście od ul. Milanowskiej 8a).

Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:

 1. nazwę i adres Wykonawcy

 2. nazwę przedmiotu zamówienia

 1. Termin wykonania zamówienia: 28.12.2016 .

 2. Oferta Wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty:

 1. wypełniony formularz ofertowy wg załączonego do zaproszenia wzoru,

 2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 3. jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego,

 4. polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) aktualnej na dzień złożenia oferty, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca powinien posiadać doświadczenie przy realizacji remontów ogólnobudowlanych, przedkładając kopie referencji na tego typu roboty. Ponadto Wykonawca powoła kierownika robót lub kierowników robót na powyższe roboty remontowe, posiadającego stosowne uprawnienia budowlane i zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Złożone kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem i opatrzyć podpisem Wykonawcy lub Pełnomocnika.

4. Wykonawca zgłosi się do Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od dnia wyboru

oferty, celem zawarcia umowy.

5. Korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzona będzie za

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kancelaria@zgnwlochy.waw.pl

6. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12.10.2016 r. do godz. 1100.

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.10.2016 r. o godz. 1110.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.