Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Konkurs ofert na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego - roboty w branżach...

Przedmiot:

Konkurs ofert na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego - roboty w branżach ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej

Data zamieszczenia: 2016-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
ul. Irysowa 19
02-660 Warszawa
tel. 022 549-37-21, 022 549-37-00
fax: 549-37-77
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: -
Termin składania ofert: 2016-10-13 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy ogłasza konkurs ofert na Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 15 w budynku przy ul. Bokserskiej 34 w Warszawie w branżach ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 Euro.
1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonane zostaną roboty opisane
poniżej:
1.1. Branża budowlana, wykonanie robót: rozbiórkowych, posadzkarskich, murarsko-tynkarskich, stolarskich, malarskich, wywóz elementów z rozbiórki na zwałkę.
1.2. Branża sanitarna, wykonanie robót: wymianę rur i podejść kanalizacyjnych, wymianę urządzeń sanitarnych, wymianę rur wodnych zw i cw., demontaż urządzeń i armatury sanitarnej, sprawdzenie szczelności instalacji zw i cw., demontaż kuchni 4-palnik. z piekarnikiem elektrycznym, próba ciśnieniowa instalacji gazowej, zabezpieczenie podłóg folią, montaż czujnika CO, gaz, wywiezienie elementów z rozbiórki na złom.
1.3. Branża elektryczna, wykonanie robót instalacyjnych w lokalu polegających na:- wymianie instalacji elektrycznej wewnętrznej w lokalu na system TNS, zgodną z PN-ICE 60 364 jako podtynkową trójprzewodową z rozdzielonymi obwodami gniazd wtyczkowych i oświetlenia,- wymianie tablicy zabezpieczeń mieszkaniowych na wyposażoną w wyłączniki tablicowe, modułowe, nadprądowe i wyłącznik przeciwporażeniowy,- wykonanie w lokalu robót instalacyjnych elektrycznych zgodnie w przedmiarem robót i technologią ujętą w STWiORB polegających na montażu: obwodów instalacyjnych gniazd wtyczkowych i oświetlenia, osprzętu instalacyjnego oraz usytuowania ich zgodnie z dokumentacją i wytycznymi Normy N SEP E-002, - wykonanie pomiarów rezystancji izolacji, impedancji pętli zwarcia i dokumentacji powykonawczej zawierającej protokoły z pomiarów, schemat 1-kreskowy i naniesione na rysunku rzutu lokalu elementy wykonanej instalacji. Licznik energii elektrycznej – licznik zdemontowany przez RWE Stoen Operator, lokal nie posiada zasilania z sieci energetycznej. Wykonawca zobowiązany jest dokonać formalności związanych z zakupem energii elektrycznej oraz pokryć koszty z tym związane (brak licznika w pustostanie).
2. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.), wszystkich osób wykonujących wszystkie czynności w zakresie wykonania robót budowlanych objętych zamówieniem wyszczególnionych w przedmiarach robót, stanowiących załączniki do zapytania ofertowego. Obowiązek zatrudnienia na podstawie w/w umowy o pracę nie dotyczy osób, które będą pełniły funkcję kierownika/kierowników robót objętych zamówieniem, które mogą być zatrudnione przez Wykonawcę w ramach stosunków prawnych dopuszczonych przez prawo. W/w obowiązek dotyczy również podwykonawców realizujących zamówienie.
3. Zamówienie musi być zrealizowane począwszy od dnia następującego po dniu podpisania umowy w okresie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych.

4. Termin składania ofert i ich otwarcia: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Irysowej 19, pokój 21 (sekretariat) w Warszawie do dnia
13 października 2016 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu
13 października 2016 r. o godzinie 10:10 w siedzibie Zamawiającego.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykaz dokumentów, które należy złożyć w niniejszej procedurze oraz formalności koniecznych do zwarcia umowy zawiera zapytanie ofertowe, które można pobrać ze strony www.zgnmokotow.waw.pl lub w siedzibie Zamawiającego.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.