Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wykonanie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych (budynki, budowle,...

Przedmiot:

Wykonanie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych (budynki, budowle, obiekty małej architektury, budowle hydrotechniczne)

Data zamieszczenia: 2016-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdańsku
ul. Traugutta 29
80-221 Gdańsk

Osoba do kontaktu:
e-mail: marek.lenard@mosir.gda.pl
adam.czopek@mosir.gda.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: -
Termin składania ofert: 2016-10-14 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdańsku

ogłasza przetarg na:

Wykonanie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych (budynki, budowle, obiekty małej architektury, budowle hydrotechniczne) będących w administrowaniu MOSiR w Gdańsku zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz ustawą Prawo Budowlane

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na Wykonaniu okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych ( budynki, budowle, obiekty małej architektury, budowle hydrotechniczne ) będących w administrowaniu MOSiR w Gdańsku zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz ustawą Prawo Budowlane.

Warunki udziału w przetargu:

W przetargu będą rozpatrywane oferty złożone przez Oferenta, który udokumentuje, że:

wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi polegających na przeprowadzeniu okresowych kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych w następującej ilości:

 1. W odniesieniu do części: A (budynki i budowle obiekty małej architektury)
  a) min. dwóch budynków – kontrola konstrukcji,
  b) min. dwóch budynków – kontrola instalacji wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej, cieplnej
  c) min. dwóch budynków – kontrola instalacji elektrycznej,
  d) min. dwóch budowle – kontrola konstrukcji.
 2. W odniesieniu do części: B (budowle hydrotechniczne)
  a) min. dwie budowle hydro-techniczne – kontrola konstrukcji.
  b) min. dwa obiekty budowlane – kontrola instalacji wodociągowej,
  c) min. dwa obiekty budowlane – kontrola instalacji elektrycznej,

oraz że dysponuje osobami zdolnymi wykonać zamówienie

 1. W odniesieniu do części: A
  a) Co najmniej jedna osoba posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej niezbędne do przeprowadzenia kontroli konstrukcji obiektu budowlanego oraz doświadczenie polegające na przeprowadzeniu min. 2 kontroli okresowych stanu technicznego obiektów budowlanych w tej specjalności.
  b) Co najmniej jedna osoba posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji cieplnych, wentylacyjnych ,wodno-kanalizacyjnych niezbędne do przeprowadzenia kontroli instalacji cieplnych, wentylacyjnych, wodno-kanalizacyjnych obiektu budowlanego oraz doświadczenie polegające na przeprowadzeniu min. 2 kontroli okresowych stanu technicznego obiektów budowlanych w tej specjalności.
  c)  Co najmniej jedna osoba posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych niezbędne do przeprowadzenia   kontroli instalacji elektrycznych obiektu budowlanego oraz doświadczenie polegające na przeprowadzeniu min. 2 kontroli okresowych stanu technicznego obiektów budowlanych w tej specjalności.
 2. W odniesieniu do części B:
  a) co najmniej jedna osoba posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej budowli hydrotechnicznych niezbędne do przeprowadzenia kontroli konstrukcji budowli hydrotechnicznych oraz doświadczenie polegające na przeprowadzeniu min. 2 kontroli okresowych stanu technicznego obiektów budowlanych w tej specjalności.
  b)   co najmniej jedna osoba posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia kontroli instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz doświadczenie polegające na przeprowadzeniu min. 2 kontroli okresowych stanu technicznego obiektów budowlanych w tej specjalności.
  c)   co najmniej jedna osoba posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych            niezbędne do przeprowadzenia kontroli instalacji elektrycznych obiektu budowlanego oraz doświadczenie polegające na przeprowadzeniu min. 2 kontroli okresowych stanu technicznego obiektów budowlanych w tej specjalności.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, wykonawca ,może złożyć ofertę na część A, część B lub na całość zamówienia

Ofertę należy:

 1. złożyć w terminie: do dnia: 14.10.2016 do godz. 12:00
 2. złożyć w formie:
  a) pisemnej (skrypt) przesłać lub dostarczyć na adres: 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, Sekretariat MOSiR (Ip.). Oferta winna być przesłana (dostarczona) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Przeglądy 2016”
  b)  lub w formie elektronicznej w postaci pliku w formacie .pdf) przesłać na adres e-mail: 85dy2016@mosir.gda.pl" target="_blank">przeglądy2016@mosir.gda.pl

Wybór oferty zostanie przeprowadzony w oparciu o następujące kryteria: cena – 100 %

Dokumenty do pobrania (.pdf): (niezbędne do przygotowania oferty):

 1. http://mosirgdansk.pl/wp-content/uploads/2016/10/OPZ_przeglady_budowlane.pdf" target="_blank">Opis przedmiotu zamówienia
 2. http://mosirgdansk.pl/wp-content/uploads/2016/10/przeglady_budowlane_oferta.pdf" target="_blank">Wzór oferty
 3. http://mosirgdansk.pl/wp-content/uploads/2016/10/umowa_przeglady_budowlane.pdf" target="_blank">Wzór umowy

Termin realizacji zamówienia: do 15.11.2016

Termin związania ofertą: 30 dni licząc od upływu terminu składnia ofert.

Uwaga:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  1) zmiany treści ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu,
  2) odwołania ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu,
  3) zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,
  4) żądania złożenia uzupełnień lub wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
 1. Do niniejszego przetargu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 1. Pytania w sprawie zamówienia publicznego należy kierować:
  1)  drogą pisemną na adres MOSiR 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, lub
  2)  drogą elektroniczną na adres:
  lenard@mosir.gda.pl" target="_blank">marek.lenard@mosir.gda.pl – w sprawach formalnych
  czopek@mosir.gda.pl" target="_blank">adam.czopek@mosir.gda.pl – w spr Mwach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia
 1. Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona: na stronie internetowej MOSiR: www.mosirgdansk.pl w zakładce: menu: zamówienia publiczne do 30.000 euro; rozstrzygnięte postępowania.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.