Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: KONKURSIE OFERT - wykonanie nawierzchni z płyt betonowych

Przedmiot:

KONKURSIE OFERT - wykonanie nawierzchni z płyt betonowych

Data zamieszczenia: 2016-10-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD MIASTA USTROŃ
ul. Rynek 1
43-450 Ustroń
tel: 48 (33) 8579 300
e-mail: biuropodawcze@ustron.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Ustroń
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-10-12 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.111.2016

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych na ul. Beskidek w Ustroniu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót polegających na wykonaniu nawierzchni z płyt betonowych na ul. Beskidek w Ustroniu.

2.Zakres zadania obejmuje:

 1. roboty przygotowawcze,
 2. wyrównanie podbudowy materiałem kamiennym,
 3. wykonanie nawierzchni z ażurowych płyt betonowych,
 4. uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym,
 5. wykonanie wodopustu ze stali kształtowej na ławie betonowej.

Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiony został w przedmiarze robót oraz w ogólnych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu wniosków o akceptację materiału do zastosowania przy realizacji zamówienia w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy. Druki wniosków zostaną dostarczone Wykonawcy w dniu zawarcia umowy.

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Jarosław Urbanowicz

 e-mail: jaroslaw.urbanowicz@um.ustron.pl

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera e-mail: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 3 tygodni od dnia zawarcia umowy

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs ZP.271.3.111.2016 – Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych na ul. Beskidek w Ustroniu

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 12.10.2016 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

 

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

C =       --------------------------------------------------------------- x 10 pkt

Cena ocenianej oferty

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2017

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.