Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Zapytanie ofertowe na OPRAWY OŚWIETLENIOWE

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe na OPRAWY OŚWIETLENIOWE

Data zamieszczenia: 2016-10-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie
33 - 100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
tel.: 14 6315 000
tel.: 14 6315 605
fax: 14 621 25 81
hospital@lukasz.med.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Tarnów
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-10-14 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
przy ul. Lwowskiej 178A

ZAPRASZA
DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.

„ OPRAWY OŚWIETLENIOWE „ : Nr spr 880/2016

31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn. :
„ Oprawy Oświetleniowe” : Nr spr 880/2016

c) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
d) ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
e) ma obejmować całość zamówienia.

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Według załącznika Nr 2

3. Wymagany termin realizacji umowy: przez okres 3 miesięcy, w trzech dostawach na podstawie składanych zamówień, maksymalnie do 7 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia ,
z dostawą i rozładunkiem w Magazynie Szpitala
4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena – 100%.
5. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia złożenia oferty.

6. Wykonawca składając propozycję cenową składa następujące dokumenty :

a) formularz propozycji wg wzoru
b) kserokopię wpisu do właściwego rejestru
c) Regon
d) NIP
e) wypełniony i zaparafowany wzór umowy
f) warunki gwarancji , deklaracje CE

7. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:
W cenę propozycji należy wliczyć:
a) wartość towaru, transport, rozładunek, opłatę parkingową i inne koszty, określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
b) obowiązujący podatek VAT,
Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną dostawę jest obowiązującą przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.


8. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 14 październik 2016 r do godz. 10.00
w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. w Kancelarii Ogólnej Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178a 33-100 Tarnów.
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis : Propozycja cenowa na zadanie pn:

„ Oprawy oświetleniowe” : Nr spr 880/2016


Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona zleceniobiorcy nie otwarta. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jego składania.

9. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:
Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 14 październik 2016 r o godz. 11:00
w siedzibie zamawiającego w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowskiej 178a 33-100 Tarnów, pok. nr 49, II piętro budynek główny H.

10. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są:
Wiesław Jarosz - ul. Lwowska 178A tel. 14 631-57-90 fax 014 621-25-81.
Wszelkie zapytania dotyczące prowadzonej sprawy kierować na e-mail : wjarosz@lukasz.med.pl w nieprzekraczalnym terminie do 28 września 2016 r- w wersji edytowalnej.


11. Informacje dotyczące zawarcia umowy:
Niezwłocznie po dokonaniu wyboru zostanie zawarta umowa z wybranym Wykonawcą.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.