Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Zapytanie o cenę - modernizacja oświetlenia drogowego

Przedmiot:

Zapytanie o cenę - modernizacja oświetlenia drogowego

Data zamieszczenia: 2016-10-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Sabnie
ul. Główna 73
08-331 Sabnie
Tel. 25 787 41 90
Fax 25 787 42 49
e-mail: sekretariat@sabnie.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Kupientyn
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-10-14 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Kupientyn

 

Zamawiający:
Gmina Sabnie

Tytuł przetargu:
Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Kupientyn

CPV:
45316110-9

Tryb zamówienia:
Zapytanie o cenę

Warunki:
Oferent musi spełniać następujące warunki:
1. Posiadać uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadać wiedzę i doświadczenie, w zakresie realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia tj. zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jako generalny wykonawca lub podwykonawca co najmniej dwie roboty budowlane o wartości brutto min. 40 000,00 zł każda, polegające na wykonaniu budowy, przebudowy lub remontu oświetlenia drogowego. Spełnianie w/w warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie załączonego do oferty wykazu robót budowlanych, sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego i załączonych dokumentów potwierdzających (dowodów), że wymienione w nim najważniejsze roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
3. Dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.Termin realizacji:
30.11.2016

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Sabnie, ul. Główna 73, 08-331 Sabnie, pok. nr 1

Oferty można składać do:
2016-10-14 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2016-10-14 godz: 10:10

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Sabnie, ul. Główna 73, 08-331 Sabnie, sala konferencyjna

Kryteria wyboru:
cena - 100%

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.