Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: ZAPYTANIE OFERTOWE - Budowa oświetlenia ulicznego

Przedmiot:

ZAPYTANIE OFERTOWE - Budowa oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2016-10-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA BESKO
ul. Podkarpacka 5
38-524 Besko
tel/fax: 134673061/134673520
email: ug@besko.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Besko
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-10-14 15:30:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

1. Zamawiający:

GMINA BESKO

ul. Podkarpacka 5

38-524 Besko

 

2. Przedmiot zapytania ofertowego:
Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Podkarpackiej w Besku


 w terminie :    do 31 stycznia 2017r.
3. Zakres robót:

1) Linia kablowa nN długości 360m, wykonana kablem YAKY 4x35mm2

2) Linia kablowa nN długości 146m, wykonana kablem YKY 4x6mm2
3) Linia kablowa nN długości 179m, wykonana kablem YKY 3x2,5mm2

 

4. Miejsce wykonania robót :

ul. Podkarpacka  w miejscowości Besko

 

5.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące w szczególności:

1)kompetencji  lub uprawnień  do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
   wynika to z odrębnych przepisów;

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej ;

3) zdolności technicznej lub zawodowej.

 

6.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

7.Sposób obliczania ceny oferty:

Cena oferty musi być podana w walucie PLN cyfrowo i słownie.

Należy podać cenę netto, podatek VAT i cenę brutto. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Cena może być tylko jedna.

 

8. Zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę,
 którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Zamawiający odrzuci ofertę  jeżeli cena oferty będzie  rażąco niska w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia i budzić będzie wątpliwości zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi  przepisów prawa zamówień publicznych.

9. Kryterium wyboru oferty:

Cena jest jedynym kryterium wyboru oferty.

 

10. Sposób przygotowania oferty:

Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie z napisem:

  Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Podkarpackiej w Besku                          

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

a) formularz ofertowy (wg załącznika nr 1 do zapytania ofertowego),

b) oświadczenie o spełnieniu warunków  udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego),

c) kosztorys ofertowy (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).   

d) wzór umowy (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).

    Nie dołączenie do oferty któregokolwiek ze wskazanych wyżej dokumentów lub złożenie ich w niewłaściwej formie skutkuje odrzuceniem oferty. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

    Informacje o wyborze oferty będą  przekazane Wykonawcy na pisemny wniosek zainteresowanego .

11. Miejsce i termin złożenia oferty:

miejsce: Urząd Gminy w Besku , ul. Podkarpacka 5 , 38-524 Besko,
   pokój nr 7 (sekretariat) 

 -  termin: do 14 października  2016r.  do godziny 15:30

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.