Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wymiana metodą bezwykopową istniejącego kanału sanitarnego DN 200 długości L=130 m

Przedmiot:

Wymiana metodą bezwykopową istniejącego kanału sanitarnego DN 200 długości L=130 m

Data zamieszczenia: 2016-10-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
82-300 Elbląg
ul. Rawska 2-4
tel. (55)2307105
faks (55)2307103
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Elbląg
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-10-17 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przetarg nieograniczony 360/3938/2016
Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
82-300 Elbląg, ul. Rawska 2-4, tel. (55)2307105, faks (55)2307103 
KRS 0000126018, kapitał zakładowy 93 042 500 zł, NIP: 578-00-02-157
ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę metodą bezwykopową istniejącego kanału sanitarnego DN 200 długości L=130 m w ulicy Brzechwy 1-4 w Elblągu.

Wymagany termin wykonania robót – 16.12.2016 r.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, której formularz otrzymać można w siedzibie Zamawiającego w godz. 8:00-14:00, Biuro Obsługi Klienta tel. 552307105, pocztą po zgłoszeniu zapotrzebowania, lub pobrać poniżej.

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci którzy:

-         znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego wykonanie,

-         w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono,

-         nie zalegają z podatkami oraz ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne,

-        posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu robót będących przedmiotem zamówienia, w szczególności w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym przetargu wykonali co najmniej dwie wymiany rurociągów metodą bezwykopową z zachowaniem lub zwiększeniem ich średnicy,

-         dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, funkcję kierownika budowy powierzyć należy osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.

Dla potwierdzenia spełnienia ww. warunków Oferent składa oświadczenie i wykaz wykonanych robót (w treści formularza oferty) oraz dołącza dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót.

Oferty oznaczone: kanał sanitarny Brzechwy - oferta” składać należy w Biurze Obsługi Klienta Zamawiającego do godz. 10:00 w dniu 17.10.2016 r. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:05 w pokoju nr 17.

Zamówienie udzielone zostanie Wykonawcy, który złoży ofertę ważną z najniższą ceną.

Oferenci pozostają związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2146 ze zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.