Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Naprawa zarysowanych ścian budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej

Przedmiot:

Naprawa zarysowanych ścian budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej

Data zamieszczenia: 2016-10-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie
ul. Romualda Traugutta 27
11-400 Kętrzyn
tel. 89 752 49 37
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Kętrzyn
Wadium: -
Termin składania ofert: 2016-10-14 13:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Sikorskiego 68 w Kętrzynie – zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania:

NAPRAWA ZARYSOWANYCH ŚCIAN BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL.SIKORSKIEGO 68 W KĘTRZYNIE ZGODNIE Z OCENĄ STANU TECHNICZNEGO

Zakres prac remontowych zarysowanych ścian:

- wykonanie odcinkami podbetonowania istniejących fundamentów  zagrożonej ściany budynku, wykonanie trzpieni żelbetowych w ścianie zewnętrznej  , rozbiórka schodów wejściowych i wykonanie nowych schodów oraz roboty  towarzyszące.

Kopia oceny stanu technicznego zagrożonej ściany budynku oraz kosztorys ślepy niezbędny do wyceny  prac budowlanych można uzyskać w Dziale Technicznym Kętrzyńskiego TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie,  ul. R. Traugutta 27  (parter, pokój nr 4) , natomiast wzory formularzy ofertowych można pobrać ze strony internetowej Spółki www.tbs.ketrzyn.pl.

Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

1)      oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania,

2)      wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych ,

3)      wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat robót budowlanych w zakresie podobnym do powyższego zadania potwierdzony referencjami,

4)      kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG,

5)      kopia aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez Wykonawcę działalności wraz z dokumentem potwierdzającym jej opłacenie,

6)      wyceniony kosztorys ofertowy wraz z tabelą elementów scalonych

7)      Parafowany i zaakceptowany wzór umowy

Termin wykonania zadania – 4 tygodnie od podpisania umowy .

Oferty należy składać w Sekretariacie Kętrzyńskiego TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie, ul. R. Traugutta 27, do dnia 14 października 2016 roku do godziny 13.00 w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem: „NAPRAWA ZARYSOWANYCH ŚCIAN BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL.SIKORSKIEGO 68 W KĘTRZYNIE ZGODNIE Z OCENĄ STANU TECHNICZNEGO ”  – Nie otwierać przed 14.10.2016 r. godz. 13.00”.

Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.