Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Zapytanie ofertowe - rozbudowa przyłącza wodociągowego do budynku wielorodzinnego

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe - rozbudowa przyłącza wodociągowego do budynku wielorodzinnego

Data zamieszczenia: 2016-10-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Złotoryja
al. Miła 4
59-500 Złotoryja
telefon: 76-8788700 i 76-8783780
fax: 76-8788716
e-mail: gminazlotoryja@zlotoryja.com.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Złotoryja
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-10-14 15:30:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

I. Nazwa oraz adres zamawiającego.

 

Gmina Złotoryja al. Miła 4, 59-500 Złotoryja

NIP 694-15-66-122 REGON            390647682

tel. (76) 8788700, fax (76) 8788716

e-mail: gminazlotoryja@zlotoryja.com.pl

www.zlotoryja.com.pl

 

II Nazwa zadania:

Rozbudowa przyłącza wodociągowego do budynku wielorodzinnego na dz. nr 8/16 w Nowej Ziemi.

 

III. Tryb udzielenia zamówienia:

1.  Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego.          

 1. Postępowanie nie jest prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych i od jego rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zadania jest wykonanie nowego odcinak przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz. nr 8/16 w Nowej Ziemi według załączonego projektu nieczynnego rurociągu fi 200 do zasuwy Z1 i hydrantu o łącznej długości ok 35 mb.

 

Zakres za który odpowiada wykonawca:

1) roboty pomiarowe – wytyczenie geodezyjne,

2) wykonanie robót według załączonego projektu wraz z przejściem pod droga wojewódzką wraz z odtworzeniem terenu.

3) wykonanie prób szczelności i dezynfekcji przyłącza,

4) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

5) pozyskanie niezbędnych zgód i zezwoleń na wykonania robót (m. in. zajęcie pasa drogi wojewódzkiej)

 

Przed złożeniem ofert zaleca się wykonanie wizji lokalnej.

Zamawiający nie posiada przedmiaru robót.

 

V. Opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji podobnych zamówień oraz potencjał osobowy,
 2. złożą ofertę do dnia 14 października 2016 r. godz. 15:30 w Urzędzie Gminy Złotoryja, Al. Miła 4, 59-500 Złotoryja.

2. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Złotoryja w formie pisemnej w zamkniętej kopercie opisanej „Oferta na rozbudowę przyłącza wodociągowego do budynku wielorodzinnego na dz. nr 8/16 w Nowej Ziemi”

 

VI. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
       potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 1. Oferta określająca cenę wykonania zamówienia, którą należy złożyć na formularzu ofertowym według dołączonego wzoru.

 

VII. Informacje o sposobie składania ofert i publikacji wyników.

 1. Oferta musi zostać złożona przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.
 2. Wynik postępowania zostanie opublikowany na stronie internetowej Zamawiającego

 

VIII. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniony jest Krzysztof Kielar tel. 76 87 88 705.

 

     

IX. Opis sposobu obliczania ceny.

 1. Cena oferty powinna obejmować wszelkie koszty realizacji zamówienia.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do podania cen jednostkowych dla poszczególnych usług, wyliczonych do dwóch miejsc po przecinku.

 

X. Kryterium oceny oferty.

1) cena – 100%

 

XI. Termin wykonania zadania.

Termin wykonania zadania 1 miesiąc od dnia podpisania umowy. W przypadku przeciągających się procedur administracyjnych związanych z rozbudową przyłącza Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania zadania.

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.